बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiसांगली बाजार भाव

08-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
आले लोकल क्विंटल 3 4000 7000 5550
बटाटा नं. २ क्विंटल 6 1800 2000 1900
भेडी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1250
काकडी लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2750
कोबी नं. २ क्विंटल 25 500 700 600
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 4 3000 4500 3700
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 11 3000 4500 3800
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 28 1000 1600 1350
वांगी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1550
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 35 3000 5000 4100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 153
07/06/2023
गहू लोकल क्विंटल 20 2460 2820 2640
ज्वारी शाळू क्विंटल 31 2950 3310 3160
मका लोकल क्विंटल 22 2080 2160 2100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 73
06/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 80 2500 3000 2750
गहू लोकल क्विंटल 440 2680 3170 2915
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 370 3000 4000 3500
ज्वारी शाळू क्विंटल 438 3740 4520 4165
मका लोकल क्विंटल 31 2040 2180 2120
तांदूळ लोकल क्विंटल 609 3000 9000 6000
मसूर लोकल क्विंटल 60 7500 8000 7750
मटकी लोकल क्विंटल 60 9500 12000 10750
मूग लोकल क्विंटल 50 8500 10000 9250
वाटाणा लोकल क्विंटल 50 4500 5500 5000
गुळ लोकल क्विंटल 6022 3150 3730 3440
आले लोकल क्विंटल 3 5000 8000 6500
बटाटा नं. २ क्विंटल 5 1500 2000 1700
भेडी लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1550
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 27 1000 2000 1550
काकडी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
कारली लोकल क्विंटल 7 2000 3500 2700
कोबी नं. २ क्विंटल 8 500 1000 750
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 21 2000 4000 3100
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 5 4000 5500 4700
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 78 1000 1500 1250
वांगी लोकल क्विंटल 38 1000 2000 1500
म्हैस --- नग 22 45000 70000 60000
शेळ्या --- नग 62 3400 11000 7000
बोकड --- नग 98 2000 8900 6000
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 4044 6000 11700 8850
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 27 4000 5000 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12489
05/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 50 2400 2800 2600
गहू लोकल क्विंटल 250 2750 3800 3275
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 100 3200 3800 3500
ज्वारी शाळू क्विंटल 350 3500 5500 4500
तांदूळ लोकल क्विंटल 240 2200 6000 4100
कुलथी लोकल क्विंटल 100 6500 7500 7000
मसूर लोकल क्विंटल 50 7700 7800 7750
मटकी लोकल क्विंटल 100 9000 13000 11000
मूग लोकल क्विंटल 100 7755 9500 8628
वाटाणा लोकल क्विंटल 50 5500 6000 5750
गुळ लोकल क्विंटल 5130 3150 3750 3450
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 5728 6000 10350 8175
बेदाणा हिरवा क्विंटल 4553 9000 14000 11500
बेदाणा पिवळा क्विंटल 1138 7500 12500 10000
बेदाणा काळा क्विंटल 488 1500 4500 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18427
04/06/2023
आले लोकल क्विंटल 2 3000 10000 6200
बटाटा नं. २ क्विंटल 5 1200 2000 1650
भेडी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1600
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 56 1500 2000 1750
काकडी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1500
कारली लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
कोबी नं. २ क्विंटल 12 300 800 450
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 36 1000 1500 1250
वांगी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1550
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 14 3000 4000 3550
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 149
03/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 125 2400 3000 2700
गहू लोकल क्विंटल 100 2700 4000 3350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 50 3000 3500 3250
ज्वारी शाळू क्विंटल 450 3500 5600 4550
तांदूळ लोकल क्विंटल 330 2200 6000 4100
मटकी लोकल क्विंटल 100 10000 13000 11500
मूग लोकल क्विंटल 50 8500 9500 9000
गुळ लोकल क्विंटल 4822 3200 3920 3560
बेदाणा लोकल क्विंटल 5703 4000 18100 11050
बेदाणा हिरवा क्विंटल 10430 9500 17100 13100
बेदाणा पिवळा क्विंटल 2607 9000 14500 12500
बेदाणा काळा क्विंटल 487 3000 6500 4300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 25254
02/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 100 2400 2800 2600
गहू लोकल क्विंटल 325 2580 3150 2868
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 230 3200 3900 3550
ज्वारी शाळू क्विंटल 180 3190 4475 3885
मका लोकल क्विंटल 14 2060 2300 2230
उडीद लोकल क्विंटल 75 6600 7700 7150
गुळ लोकल क्विंटल 10548 3150 3711 3431
डाळींब भगवा क्विंटल 538 1000 17500 9200
आले लोकल क्विंटल 3 500 1200 800
बटाटा नं. २ क्विंटल 5 1600 1800 1700
भेडी --- क्विंटल 3 1500 2000 1800
भेडी लोकल क्विंटल 13 1000 1500 1250
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 3 1500 2000 1750
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 46 2000 3000 2550
काकडी --- क्विंटल 3 800 1500 1000
काकडी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1550
कारली लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2250
कोबी नं. २ क्विंटल 29 800 1000 900
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 4 2000 2500 2250
टोमॅटो --- क्विंटल 12 700 1000 900
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 70 1000 1200 1100
वांगी --- क्विंटल 3 1500 2000 1700
वांगी लोकल क्विंटल 32 1000 2000 1500
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 8362 6000 8000 7000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 4 2500 3500 3000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2550
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 20642
01/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 50 2550 2750 2650
गहू लोकल क्विंटल 50 2750 3550 3150
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 50 2970 3500 3235
ज्वारी शाळू क्विंटल 300 3900 5500 4700
तांदूळ लोकल क्विंटल 348 2300 7700 5000
गुळ लोकल क्विंटल 5739 3150 3850 3500
आंबा हापूस क्विंटल 192 2000 3000 2500
डाळींब भगवा क्विंटल 458 1000 12500 6800
सफरचंद लोकल क्विंटल 40 8000 14000 11000
आले लोकल क्विंटल 5 8000 12000 10000
बटाटा नं. २ क्विंटल 3 1600 1800 1700
बटाटा लोकल क्विंटल 350 1500 1900 1700
भेडी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 26 1500 2000 1700
काकडी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
कांदा लोकल क्विंटल 2135 200 1000 600
कारली लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2700
कोबी नं. २ क्विंटल 20 500 800 700
लसूण लोकल क्विंटल 60 7000 10000 8500
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 3 3500 4500 4000
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 5 3500 4000 3750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 46 500 1000 750
वांगी लोकल क्विंटल 3 500 1000 750
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 5620 6000 10600 8300
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2250
बेदाणा लोकल क्विंटल 8601 4000 16400 10200
बेदाणा हिरवा क्विंटल 6532 10500 22500 13500
बेदाणा पिवळा क्विंटल 1632 10000 16100 12900
बेदाणा काळा क्विंटल 572 3000 6500 4700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 32860
31/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 557 2635 3155 2903
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 436 2970 3300 3135
ज्वारी शाळू क्विंटल 374 3385 4370 3905
मका लोकल क्विंटल 22 2010 2200 2140
तांदूळ लोकल क्विंटल 435 2300 8100 5200
मटकी लोकल क्विंटल 215 9000 12000 10500
मूग लोकल क्विंटल 110 7755 8500 8128
वाटाणा लोकल क्विंटल 45 4500 5400 4950
गुळ लोकल क्विंटल 5790 3200 3951 3576
आंबा हापूस क्विंटल 243 2000 4000 3000
अननस लोकल क्विंटल 20 3000 7000 5000
चिकु लोकल क्विंटल 21 2000 4000 3000
डाळींब लोकल क्विंटल 11 7000 15000 11000
डाळींब भगवा क्विंटल 352 1000 16100 8600
मोसंबी लोकल क्विंटल 12 7000 13000 10000
पपई लोकल क्विंटल 7 400 800 600
सफरचंद लोकल क्विंटल 136 9000 16000 12500
बटाटा लोकल क्विंटल 965 1500 2100 1800
कांदा लोकल क्विंटल 3141 200 1000 600
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 7075 6000 8855 7428
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 19967

Sangli bajar bhav today, सांगली हळद बाजार भाव, Sangli market soyabin ret


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती