बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


सातारा बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
गहू २१८९ क्विंटल 50 2200 2400 2300
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 200 3800 4200 4000
मका लाल क्विंटल 50 1950 2050 2000
आले --- क्विंटल 3 3000 4000 3500
आले लोकल क्विंटल 12 8000 11500 11500
भेडी लोकल क्विंटल 6 1000 1700 1700
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 6 300 700 700
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 21 1500 2500 2500
गाजर लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
गवार लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
घेवडा लोकल क्विंटल 6 4000 5000 5000
काकडी लोकल क्विंटल 57 1000 1500 1500
कांदा हालवा क्विंटल 249 200 1000 1000
कारली लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
कोबी लोकल क्विंटल 24 500 1000 1000
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 48 3500 4000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 1500 2000 2000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 12 4000 5000 5000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 9 3000 3500 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 69 500 800 800
मटार लोकल क्विंटल 6 5000 6000 6000
वांगी लोकल क्विंटल 48 1000 1200 1200
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 33 2000 2500 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 966
26/05/2023
आले लोकल क्विंटल 9 7000 13000 10000
बटाटा लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1750
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 8 1200 1600 1400
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2250
टोमॅटो लोकल क्विंटल 80 400 800 600
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 2500 4500 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 144
25/05/2023
आले --- क्विंटल 14 8000 11000 9500
आले लोकल क्विंटल 29 7500 13000 11500
भेडी --- क्विंटल 34 1000 2000 1500
भेडी लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 6 800 1000 900
फ्लॉवर --- क्विंटल 49 2000 2500 2250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 1600 2000 1925
गवार --- क्विंटल 26 3000 4000 3500
गवार लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
घेवडा लोकल क्विंटल 15 4000 4500 4500
काकडी --- क्विंटल 33 1500 2000 1750
कांदा --- क्विंटल 298 500 900 700
कांदा उन्हाळी क्विंटल 1871 400 1151 800
कारली --- क्विंटल 8 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 27 600 800 700
कोबी लोकल क्विंटल 48 700 900 850
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 11 4000 5000 4500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 10 4000 5000 4500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 24 4500 5000 5000
शेवगा --- क्विंटल 23 1500 3000 2250
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 6 2000 3000 3000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 103 500 700 600
टोमॅटो लोकल क्विंटल 70 500 800 650
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 121 425 950 778
मटार --- क्विंटल 23 5000 6000 5500
मटार लोकल क्विंटल 6 5500 6500 6500
वांगी --- क्विंटल 27 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 93 1150 2167 1708
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 41 4000 4500 4250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 39 2000 3000 2500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 10 3000 4500 3750
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 33 1500 2500 2500
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 8 1500 3000 2225
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3199
24/05/2023
आले --- क्विंटल 7 5500 7500 6250
आले लोकल क्विंटल 42 5350 6650 6550
बटाटा --- क्विंटल 244 1000 1600 1300
भेडी --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
भेडी लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 5 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
फ्लॉवर --- क्विंटल 37 1000 2000 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 51 1500 1850 1725
गवार --- क्विंटल 6 3000 5000 4000
गवार लोकल क्विंटल 25 3250 4250 4000
घेवडा लोकल क्विंटल 27 4000 5000 5000
काकडी --- क्विंटल 20 1000 1500 1250
काकडी लोकल क्विंटल 60 1000 1500 1500
कांदा --- क्विंटल 246 500 900 700
कांदा हालवा क्विंटल 249 200 1000 1000
कारली --- क्विंटल 1 2500 3000 2750
कारली लोकल क्विंटल 24 2500 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 11 500 700 600
कोबी लोकल क्विंटल 54 750 900 850
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 12 4000 4500 4250
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 33 3000 4000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1200
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 18 4000 5000 4500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 15 4000 5000 5000
शेवगा --- क्विंटल 2 2000 3000 2500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 27 2500 3000 3000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 54 500 600 550
टोमॅटो लोकल क्विंटल 90 500 1000 750
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 108 450 900 738
मटार --- क्विंटल 21 5000 6000 5500
मटार लोकल क्विंटल 27 6000 7000 7000
वांगी --- क्विंटल 15 2000 3500 2500
वांगी लोकल क्विंटल 62 1125 2417 1740
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 27 3000 4500 3700
लसूण --- क्विंटल 32 3000 8000 5500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 25 2000 3500 2700
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 3000 5000 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2500
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 10 1500 4000 2353
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1810
23/05/2023
आले --- क्विंटल 13 5500 7500 6500
आले लोकल क्विंटल 30 10000 12000 12000
बटाटा --- क्विंटल 115 1000 1600 1300
भेडी --- क्विंटल 34 2750 3500 3125
भेडी लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 4 1000 1500 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
फ्लॉवर --- क्विंटल 46 2000 2500 2250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 36 1500 2000 2000
गाजर --- क्विंटल 10 1500 2000 1750
गाजर लोकल क्विंटल 24 1500 2000 2000
गवार --- क्विंटल 28 2000 4000 3000
गवार लोकल क्विंटल 18 3000 4000 4000
घेवडा लोकल क्विंटल 27 4000 6000 6000
काकडी --- क्विंटल 37 1500 2500 2000
काकडी लोकल क्विंटल 54 1000 1500 1500
कांदा --- क्विंटल 261 500 900 700
कांदा हायब्रीड क्विंटल 3499 200 1000 600
कांदा हालवा क्विंटल 189 200 1000 1000
कारली --- क्विंटल 3 2500 3000 2750
कारली लोकल क्विंटल 21 2500 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 33 650 900 775
कोबी लोकल क्विंटल 48 500 800 800
कोथिंबिर --- क्विंटल 13500 9 11 10
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 11 3000 5000 4000
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 33 3500 4000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 18 4000 5000 5000
शेवगा --- क्विंटल 35 1500 3000 2250
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 30 2500 3000 3000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 21 2000 2500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 91 450 700 575
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 74 375 850 656
मटार --- क्विंटल 21 5000 6000 5500
मटार लोकल क्विंटल 27 6000 6500 6500
वांगी --- क्विंटल 17 2000 3000 2500
वांगी लोकल क्विंटल 49 625 2700 1472
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 29 3000 4500 3700
लसूण --- क्विंटल 20 3000 8000 5500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 32 1500 2500 2000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 36 2000 2500 2500
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 8 1500 4000 2722
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18618
22/05/2023
आले --- क्विंटल 9 1500 2500 2000
आले लोकल क्विंटल 12 10000 12000 12000
भेडी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 9 800 1200 1200
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 1750 2500 2250
गाजर लोकल क्विंटल 45 500 1000 1000
गवार लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
घेवडा लोकल क्विंटल 9 4000 6000 6000
काकडी नं. २ क्विंटल 9 1500 1800 1650
काकडी लोकल क्विंटल 60 1000 1500 1500
कांदा हायब्रीड क्विंटल 3499 200 1000 600
कांदा उन्हाळी क्विंटल 2250 250 890 650
कांदा हालवा क्विंटल 189 200 1000 1000
कारली लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 12 600 800 700
कोबी लोकल क्विंटल 42 700 900 875
कोथिंबिर --- नग 1500 6 8 7
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 9 3500 4000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 4500 5000 5000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 9 3000 3500 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 19 800 1200 1000
टोमॅटो लोकल क्विंटल 80 400 800 600
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 69 500 700 700
मटार लोकल क्विंटल 9 6000 7000 7000
वांगी लोकल क्विंटल 48 1250 1600 1475
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 2500 4500 3500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6517
21/05/2023
आले --- क्विंटल 21 8000 11000 9000
आले लोकल क्विंटल 48 8000 13500 11000
बटाटा --- क्विंटल 240 1000 1600 1300
भेडी --- क्विंटल 31 2000 2500 2250
भेडी लोकल क्विंटल 27 1000 1500 1500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 5 1000 1500 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 21 700 1000 1000
फ्लॉवर --- क्विंटल 30 2000 3000 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 48 2000 2650 2450
गाजर --- क्विंटल 15 2000 3000 2500
गाजर लोकल क्विंटल 27 1000 1500 1500
गवार --- क्विंटल 39 2000 4000 3000
गवार लोकल क्विंटल 33 3000 3500 3500
घेवडा लोकल क्विंटल 21 4000 5000 5000
काकडी --- क्विंटल 33 1500 2000 1750
काकडी नं. २ क्विंटल 9 1500 1700 1600
काकडी लोकल क्विंटल 45 1000 1500 1500
कांदा --- क्विंटल 391 500 900 700
कांदा लोकल क्विंटल 25 300 900 500
कांदा हालवा क्विंटल 150 200 1000 1000
कारली --- क्विंटल 11 2000 3000 2500
कारली लोकल क्विंटल 33 2000 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 43 600 700 650
कोबी लोकल क्विंटल 60 700 900 825
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 22 4000 4500 4250
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 33 3500 4000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 9 5000 6000 5500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 54 7500 8000 8000
शेवगा --- क्विंटल 38 3000 4000 3500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 54 2500 3000 3000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 36 2000 2500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 103 500 700 600
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 112 375 800 606
मटार --- क्विंटल 18 5000 6000 5500
मटार लोकल क्विंटल 39 8000 9000 9000
वांगी --- क्विंटल 27 2000 3000 2500
वांगी लोकल क्विंटल 66 850 2067 1454
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 45 3000 4000 3500
लसूण --- क्विंटल 40 3000 8000 5500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 38 1500 2500 2000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 66 2000 2500 2500
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 12 1500 4000 2713
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2224
20/05/2023
गहू २१८९ क्विंटल 50 2300 2500 2400
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 120 3800 4200 4000
मका लाल क्विंटल 50 1950 2050 2000
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 25 4900 5100 5000
आले --- क्विंटल 16 5500 7500 6250
आले लोकल क्विंटल 44 8000 13000 11500
बटाटा --- क्विंटल 738 1000 1600 1300
बटाटा लोकल क्विंटल 15 1400 2000 1700
भेडी --- क्विंटल 42 1500 2500 2000
भेडी लोकल क्विंटल 23 1250 2000 1750
दुधी भोपळा --- क्विंटल 8 1000 1500 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 15 700 1000 1000
फ्लॉवर --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 54 2000 2200 2200
गाजर --- क्विंटल 17 2000 2500 2250
गाजर लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1500
गवार --- क्विंटल 19 3000 4000 3500
गवार लोकल क्विंटल 33 4000 4500 4500
घेवडा लोकल क्विंटल 21 4000 5000 5000
काकडी --- क्विंटल 30 1500 2000 1750
काकडी लोकल क्विंटल 51 1000 1200 1200
कांदा --- क्विंटल 457 500 900 700
कांदा हालवा क्विंटल 174 400 1000 1000
कारली --- क्विंटल 6 2500 3000 2750
कारली लोकल क्विंटल 24 2500 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 24 500 700 600
कोबी लोकल क्विंटल 48 700 800 800
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 15 3000 4000 3500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 51 1000 1200 1200
पडवळ लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 6 5000 6000 5500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 33 7000 8000 8000
शेवगा --- क्विंटल 60 2000 3500 2700
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 42 3000 3500 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 90 400 600 500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 70 400 800 600
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 98 425 925 655
मटार --- क्विंटल 11 5000 6000 5500
मटार लोकल क्विंटल 21 7000 8000 8000
वांगी --- क्विंटल 17 1500 3000 2250
वांगी लोकल क्विंटल 76 833 1625 1366
लसूण --- क्विंटल 52 3000 8000 5500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 34 1500 2000 1750
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 2500 5000 3750
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 45 2000 2500 2500
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 4 1500 3500 2590
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2932
19/05/2023
आले --- क्विंटल 3 3000 4000 3500
बटाटा लोकल क्विंटल 20 1400 2000 1700
भेडी लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 8 1200 1500 1350
कांदा लोकल क्विंटल 25 300 900 550
कोबी लोकल क्विंटल 15 800 900 850
टोमॅटो लोकल क्विंटल 100 400 800 600
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 35 200 900 621
वांगी लोकल क्विंटल 24 950 2375 1422
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 2500 4000 3350
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 5 2000 5000 3050
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 257

Satara bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती