बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiठाणे बाजार भाव

07-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 3 2600 2900 2750
गहू लोकल क्विंटल 690 3000 3500 3250
गहू शरबती क्विंटल 3 2500 2900 2700
ज्वारी वसंत क्विंटल 3 3600 4200 3900
तांदूळ लोकल क्विंटल 610 3500 4500 4000
तांदूळ बसमती क्विंटल 3 6400 9000 7800
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 5200 5600 5400
उडीद मोगलाई क्विंटल 3 10500 11000 10750
तील पांढरा क्विंटल 3 19000 20000 19500
चिकु हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
मोसंबी हायब्रीड क्विंटल 3 7500 8000 7750
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 3 15000 16000 15500
संत्री हायब्रीड क्विंटल 3 7500 8000 7750
आले हायब्रीड क्विंटल 3 11000 12000 11500
बटाटा नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
भेडी हायब्रीड क्विंटल 33 1833 2733 2300
भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
फरस बी हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 3 700 1000 850
गाजर हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
गवार हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6500 6250
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1800 1500
कढिपत्ता हायब्रीड नग 3 2500 3000 2750
कैरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
काकडी हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3200 2900
कांदा नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
कांदा पात हायब्रीड नग 3 25 40 32
कारली हायब्रीड क्विंटल 58 2000 2750 2375
कोबी हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
कोथिंबिर हायब्रीड नग 3 25 35 30
लसूण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
मेथी भाजी हायब्रीड नग 3 15 20 18
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 3 2800 4000 3600
मुळा हायब्रीड नग 3 30 40 35
पालक हायब्रीड नग 3 10 15 12
शेपू हायब्रीड नग 3 15 20 17
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 3 4200 5000 4600
दोडका (शिराळी) हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
सुरण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 5750
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
तोंडली हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3000 2700
मटार हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6700
वांगी हायब्रीड क्विंटल 67 1700 2600 2150
गाय लोकल नग 3 38000 45000 40000
गाय हायब्रीड नग 3 45000 60000 55000
म्हैस लोकल नग 3 40000 55000 50000
म्हैस हायब्रीड नग 3 70000 90000 80000
बकरा --- नग 5310 3500 5500 4500
कालवड लोकल नग 3 20000 35000 30000
कालवड हायब्रीड नग 3 30000 38000 34000
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 3 3060 4040 3520
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1566
06/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3350
गहू लोकल क्विंटल 550 3000 4000 3500
गहू शरबती क्विंटल 3 2600 3600 3100
ज्वारी वसंत क्विंटल 3 3600 4500 4250
तांदूळ लोकल क्विंटल 500 3000 4000 3500
तांदूळ बसमती क्विंटल 3 7000 9000 8000
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3 3100 3300 3200
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 5100 5500 5250
उडीद मोगलाई क्विंटल 3 9000 10000 9500
तील पांढरा क्विंटल 3 8000 10000 9000
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
मोसंबी हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4750
पपई हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
आले हायब्रीड क्विंटल 3 11000 12000 11500
बटाटा नं. १ क्विंटल 3 900 1100 1000
भेडी हायब्रीड क्विंटल 37 1933 2667 2283
भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
फरस बी हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
गाजर हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
गवार हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4500 3850
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कढिपत्ता हायब्रीड नग 3 2000 2200 2100
कैरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
काकडी हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
कांदा नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
कांदा पात हायब्रीड नग 3 20 30 25
कारली हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3100
कोबी हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
कोथिंबिर हायब्रीड नग 3 15 25 20
लसूण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 10000 8500
मेथी भाजी हायब्रीड नग 3 15 20 17
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
पालक हायब्रीड नग 3 8 10 9
शेपू हायब्रीड नग 3 15 25 20
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3100
दोडका (शिराळी) हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4200 3900
सुरण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 3 1200 6500 6000
तोंडली हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
मटार हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
वांगी हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3800 3300
गाय लोकल नग 3 38000 45000 40000
गाय हायब्रीड नग 3 45000 60000 55000
म्हैस लोकल नग 3 40000 55000 50000
म्हैस हायब्रीड नग 3 70000 90000 80000
बकरा --- नग 2580 3500 5500 4500
कालवड लोकल नग 3 20000 35000 30000
कालवड हायब्रीड नग 3 30000 38000 34000
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4500 4050
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1195
05/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3200
गहू लोकल क्विंटल 670 3200 3600 3400
गहू शरबती क्विंटल 3 2600 3000 2700
ज्वारी वसंत क्विंटल 3 3500 4500 4250
तांदूळ लोकल क्विंटल 650 3000 5000 4000
तांदूळ बसमती क्विंटल 3 8000 9000 8500
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3 3500 3700 3600
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
उडीद मोगलाई क्विंटल 3 9000 10000 9500
तील पांढरा क्विंटल 3 14000 18000 16000
चिकु हायब्रीड क्विंटल 3 400 600 500
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4900
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 3 3000 3500 3300
आले हायब्रीड क्विंटल 3 11000 13000 12000
बटाटा नं. १ क्विंटल 3 1300 1500 1400
भेडी हायब्रीड क्विंटल 60 2000 2833 2433
भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 900 1000 950
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
फरस बी हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 5700
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
गाजर हायब्रीड क्विंटल 3 1700 2000 1800
गवार हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3500 3300
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कढिपत्ता हायब्रीड नग 3 2000 2500 2200
कैरी लोकल क्विंटल 3 1800 2300 2000
काकडी हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कांदा नं. १ क्विंटल 3 900 1000 950
कांदा पात हायब्रीड नग 3 25 35 30
कारली हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2400
कोबी हायब्रीड क्विंटल 3 600 900 800
कोथिंबिर हायब्रीड नग 3 20 25 22
लसूण हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1500 1400
मेथी भाजी हायब्रीड नग 3 15 18 16
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3850
पालक हायब्रीड नग 3 8 10 9
शेपू हायब्रीड नग 3 10 15 14
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 3 2700 3600 3300
दोडका (शिराळी) हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3350
सुरण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4200
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 3 1000 2000 1500
तोंडली हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3400 3150
मटार हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6500 6250
वांगी हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2700
गाय लोकल नग 3 38000 45000 40000
गाय हायब्रीड नग 3 45000 60000 55000
म्हैस लोकल नग 3 40000 55000 50000
म्हैस हायब्रीड नग 3 70000 90000 80000
कालवड लोकल नग 3 20000 35000 30000
कालवड हायब्रीड नग 3 30000 38000 34000
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1488
04/06/2023
गहू लोकल क्विंटल 600 3000 3500 3250
तांदूळ लोकल क्विंटल 660 3500 4500 4000
भेडी हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1300
कैरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1269
03/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3150
गहू लोकल क्विंटल 590 3100 3500 3300
गहू शरबती क्विंटल 3 2500 3500 3000
ज्वारी वसंत क्विंटल 13 3600 4500 4250
तांदूळ लोकल क्विंटल 650 3000 4000 3500
तांदूळ बसमती क्विंटल 3 8000 9000 8500
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3 3000 3200 3100
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 5100 5500 5250
उडीद मोगलाई क्विंटल 3 9000 10000 9500
तील पांढरा क्विंटल 3 16000 20000 18000
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
मोसंबी हायब्रीड क्विंटल 3 900 1000 950
पेरु हायब्रीड क्विंटल 3 500 600 550
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 3 2800 3000 2900
आले हायब्रीड क्विंटल 3 11000 12000 11500
बटाटा नं. १ क्विंटल 3 1100 1400 1300
भेडी हायब्रीड क्विंटल 52 2000 2733 2383
भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
फरस बी हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
गाजर हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
गवार हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4500 3850
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1800 1500
कढिपत्ता हायब्रीड नग 3 2000 2200 2100
कैरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
काकडी हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 2000
कांदा नं. १ क्विंटल 3 800 1000 900
कांदा पात हायब्रीड नग 3 20 30 25
कारली हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3100
कोबी हायब्रीड क्विंटल 13 600 1000 800
कोथिंबिर हायब्रीड नग 3 15 25 20
लसूण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 10000 8500
मेथी भाजी हायब्रीड नग 3 15 20 17
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
पालक हायब्रीड नग 3 8 10 9
शेपू हायब्रीड नग 3 15 20 17
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3100
दोडका (शिराळी) हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4200 3900
सुरण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 3 1200 2400 1800
तोंडली हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
मटार हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
वांगी हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3800 3300
बकरा --- नग 3510 3500 5500 4500
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4500 4050
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1423
02/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3150
गहू शरबती क्विंटल 3 2500 3500 3000
ज्वारी वसंत क्विंटल 3 3600 4500 4250
तांदूळ बसमती क्विंटल 3 8000 9000 8500
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3 3000 3200 3100
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 5100 5500 5250
उडीद मोगलाई क्विंटल 3 9000 10000 9500
तील पांढरा क्विंटल 3 16000 20000 18000
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 13 4500 5000 4800
आले हायब्रीड क्विंटल 3 11000 14000 12000
बटाटा नं. १ क्विंटल 3 1100 1500 1300
भेडी हायब्रीड क्विंटल 42 2167 3000 2600
भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 650 950 800
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1500 1350
दुधी भोपळा हायब्रीड नग 86 11 14 12
फरस बी हायब्रीड क्विंटल 13 5500 6500 6000
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
गाजर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
गवार हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 49 5000 6000 5300
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 86 1650 2150 1750
कढिपत्ता हायब्रीड नग 3 2000 2300 2200
कैरी लोकल क्विंटल 3 1800 2300 2000
काकडी हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1700
कांदा नं. १ क्विंटल 3 800 1000 900
कांदा पात हायब्रीड नग 3 25 30 26
कारली हायब्रीड क्विंटल 32 2750 3500 3225
कोबी हायब्रीड क्विंटल 3 800 900 850
कोथिंबिर हायब्रीड नग 3 20 25 22
लसूण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 10000 8500
मेथी भाजी हायब्रीड नग 3 15 20 17
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 49 4125 5250 4775
पालक हायब्रीड क्विंटल 3 8 10 9
शेपू हायब्रीड नग 3 15 25 22
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 13 2000 2200 2100
दोडका (शिराळी) हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
सुरण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1950
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 51 1500 2500 2000
तोंडली हायब्रीड क्विंटल 113 3500 4500 4000
मटार हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
वांगी हायब्रीड क्विंटल 32 2300 3100 2750
गाय लोकल नग 3 38000 45000 40000
गाय हायब्रीड नग 3 45000 60000 55000
म्हैस लोकल नग 3 40000 55000 50000
म्हैस हायब्रीड नग 3 70000 90000 80000
कालवड लोकल नग 3 20000 35000 30000
कालवड हायब्रीड नग 3 30000 38000 34000
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
झेंडू हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 571
01/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
गहू शरबती क्विंटल 3 2700 3700 3600
ज्वारी वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3740
तांदूळ बसमती क्विंटल 3 8000 9000 8500
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3 3000 3600 3400
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5400 5250
उडीद मोगलाई क्विंटल 3 8000 9000 8500
तील पांढरा क्विंटल 3 16000 20000 18000
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4700
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 3 3500 8000 5700
आले हायब्रीड क्विंटल 3 12000 15000 13500
बटाटा नं. १ क्विंटल 3 1100 1500 1300
भेडी हायब्रीड क्विंटल 39 2167 3000 2600
भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
फरस बी हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
गाजर हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
गवार हायब्रीड क्विंटल 3 4400 5500 4950
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1300
कढिपत्ता हायब्रीड नग 3 2000 2200 2100
कैरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
काकडी हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2400 2100
कांदा नं. १ क्विंटल 3 800 1000 900
कांदा पात हायब्रीड नग 3 20 30 25
कारली हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
कोबी हायब्रीड क्विंटल 3 600 900 850
कोथिंबिर हायब्रीड नग 3 15 25 15
मेथी भाजी हायब्रीड नग 3 15 20 18
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
पालक हायब्रीड नग 3 6 10 8
शेपू हायब्रीड नग 13 15 20 17
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2400 2100
दोडका (शिराळी) हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
सुरण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5800 5440
तोंडली हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4500 3750
मटार हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7500 6750
वांगी हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3500 3000
गाय लोकल नग 3 38000 45000 40000
गाय हायब्रीड नग 3 45000 60000 55000
म्हैस लोकल नग 3 40000 55000 50000
म्हैस हायब्रीड नग 3 70000 90000 80000
बकरा --- नग 6402 3500 5500 4500
कालवड लोकल नग 3 20000 35000 30000
कालवड हायब्रीड नग 3 30000 38000 34000
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 3 4200 4800 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 138
31/05/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
गहू लोकल क्विंटल 610 3000 3500 3250
गहू शरबती क्विंटल 3 2700 3700 3200
ज्वारी वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3750
तांदूळ लोकल क्विंटल 550 3000 4000 3500
तांदूळ बसमती क्विंटल 3 8000 9000 8500
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3 3000 3500 3250
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5400 5200
उडीद मोगलाई क्विंटल 3 8500 9000 8750
तील पांढरा क्विंटल 3 16000 20000 18000
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4750
आले हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1400 1300
बटाटा नं. १ क्विंटल 3 1200 1500 1350
भेडी हायब्रीड क्विंटल 40 2100 2933 2500
भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
फरस बी हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
गाजर हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
गवार हायब्रीड क्विंटल 3 4400 5500 4950
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1300
कढिपत्ता हायब्रीड नग 3 2000 2200 2100
कैरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
काकडी हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2400 2100
कांदा नं. १ क्विंटल 3 800 1000 900
कांदा पात हायब्रीड नग 3 20 40 25
कारली हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
कोबी हायब्रीड क्विंटल 3 600 900 850
कोथिंबिर हायब्रीड नग 3 15 25 20
लसूण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 9000 8000
मेथी भाजी हायब्रीड नग 3 15 20 17
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
पालक हायब्रीड नग 3 8 12 10
शेपू हायब्रीड नग 3 12 20 16
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
दोडका (शिराळी) हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
सुरण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5600 5300
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
तोंडली हायब्रीड क्विंटल 3 3300 4400 3850
मटार हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
वांगी हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3500 3150
गाय लोकल नग 3 38000 45000 40000
गाय हायब्रीड नग 3 45000 60000 55000
म्हैस लोकल नग 3 40000 55000 50000
म्हैस हायब्रीड नग 3 70000 90000 80000
कालवड लोकल नग 3 20000 35000 30000
कालवड हायब्रीड नग 3 30000 38000 34000
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 3 4400 4800 4600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1302
30/05/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
गहू लोकल क्विंटल 730 3200 3600 3400
गहू शरबती क्विंटल 3 2700 3700 3250
ज्वारी लोकल क्विंटल 170 3200 3600 3400
ज्वारी वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3750
तांदूळ लोकल क्विंटल 690 3500 4500 4000
तांदूळ बसमती क्विंटल 3 8000 9000 8500
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3 3000 3500 3250
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5400 5200
उडीद मोगलाई क्विंटल 3 8500 9000 8750
तील पांढरा क्विंटल 3 16000 20000 18000
बटाटा नं. १ क्विंटल 3 1200 1500 1350
भेडी हायब्रीड क्विंटल 48 2000 2833 2433
भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 900 1000 950
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 3 900 1200 1000
गवार हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4800
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1300
कैरी लोकल क्विंटल 3 1300 1800 1500
कांदा नं. १ क्विंटल 3 900 1100 1000
कारली हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3500 3400
कोबी हायब्रीड क्विंटल 3 600 900 700
लसूण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 10000 9000
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4800
दोडका (शिराळी) हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
सुरण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
तोंडली हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
मटार हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
वांगी हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
गाय लोकल नग 3 38000 45000 40000
गाय हायब्रीड नग 3 45000 60000 55000
म्हैस लोकल नग 3 40000 55000 50000
म्हैस हायब्रीड नग 3 70000 90000 80000
बकरा --- नग 3900 3500 5500 4500
कालवड लोकल नग 3 20000 35000 30000
कालवड हायब्रीड नग 3 30000 38000 34000
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1722

Thane bajar bhav today


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती