बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे वांगी बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 105 500 2200 1400
अहमदनगर --- क्विंटल 53 400 2000 1200
औरंगाबाद --- क्विंटल 32 600 1000 800
राहूरी --- क्विंटल 9 600 3000 1800
खेड-चाकण --- क्विंटल 158 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 1000 1500 1250
मंगळवेढा --- क्विंटल 33 200 4300 2000
राहता --- क्विंटल 6 500 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 325 600 535
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 500 1800 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 700 1300 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 93 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 30 700 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1000 800
31/03/2023
अकलुज --- क्विंटल 14 1500 3000 2800
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 152 1800 2800 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 14 500 1000 750
खेड-चाकण --- क्विंटल 128 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 1000 1500 1250
विटा --- क्विंटल 25 700 1000 800
मंगळवेढा --- क्विंटल 26 200 3400 2000
राहता --- क्विंटल 7 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 339 1500 2550 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 77 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 325 600 535
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 500 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 308 1000 2500 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 74 500 1100 800
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 38 500 1400 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 253 1800 2600 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 12 490 1400 910
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 107 500 1500 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 78 500 500 500
वाई लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
कामठी लोकल क्विंटल 27 600 1000 800
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1200 1400 1300
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 800 1500 1100
30/03/2023
अकलुज --- क्विंटल 14 2000 3200 2500
कोल्हापूर --- क्विंटल 64 500 2500 1500
अहमदनगर --- क्विंटल 38 400 1500 950
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 143 2000 2600 2200
औरंगाबाद --- क्विंटल 25 600 1000 800
राहूरी --- क्विंटल 7 600 3000 1800
खेड-चाकण --- क्विंटल 153 1000 2500 2000
मंचर --- क्विंटल 38 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 7 1000 2000 1550
विटा --- क्विंटल 35 500 1000 750
सातारा --- क्विंटल 16 1500 2000 1750
मंगळवेढा --- क्विंटल 40 400 5100 1800
राहता --- क्विंटल 24 500 1600 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 320 600 510
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 700 2000 1200
पुणे लोकल क्विंटल 254 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 110 1000 3000 2000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 56 500 1600 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 176 1800 2800 2300
चांदवड लोकल क्विंटल 10 840 2275 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 68 1200 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 39 500 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 70 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 1200 1500 1350
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 18 400 800 600
29/03/2023
अकलुज --- क्विंटल 14 2000 3500 3000
कोल्हापूर --- क्विंटल 57 500 2500 1500
औरंगाबाद --- क्विंटल 17 600 1400 1000
खेड-चाकण --- क्विंटल 155 1000 2500 2000
मंचर --- क्विंटल 35 1000 1800 1400
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 1000 1500 1250
नवापूर --- क्विंटल 11 1000 1500 1181
सातारा --- क्विंटल 14 1500 2000 1750
मंगळवेढा --- क्विंटल 30 300 5000 2900
राहता --- क्विंटल 9 600 1000 800
हिंगणा --- क्विंटल 7 600 800 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 414 1500 2250 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1850
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 2000 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 33 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 194 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 66 500 1510 1000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 128 500 2100 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 352 1600 2600 2100
चांदवड लोकल क्विंटल 12 1050 2380 1505
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 66 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 30 500 1000 1000
शहापूर लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 56 1800 1800 1800
वाई लोकल क्विंटल 12 1200 1800 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 11 600 1000 800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 65 800 1500 1100
28/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 47 500 2500 1500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 135 2000 2600 2300
औरंगाबाद --- क्विंटल 22 600 800 700
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 24 500 800 600
खेड-चाकण --- क्विंटल 86 1000 2000 1500
मंचर --- क्विंटल 38 1000 2000 1500
नवापूर --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
विटा --- क्विंटल 35 800 1000 950
सातारा --- क्विंटल 19 1500 2000 1750
राहता --- क्विंटल 15 800 2000 1400
हिंगणा --- क्विंटल 10 600 800 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 440 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 310 600 530
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 500 600 550
जळगाव लोकल क्विंटल 19 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 275 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 57 500 1300 900
नागपूर लोकल क्विंटल 200 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 224 1600 2400 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 2000 1500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 34 500 1500 1000
कराड लोकल क्विंटल 36 500 1000 1000
शहापूर लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 86 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 1300 1800 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 8 600 1000 800
27/03/2023
अकलुज --- क्विंटल 18 1500 2500 2000
कोल्हापूर --- क्विंटल 49 500 2000 1200
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 135 1300 2600 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 15 1000 1500 1250
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 32 500 800 700
मंचर --- क्विंटल 40 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 1000 1200 1100
विटा --- क्विंटल 15 800 1000 900
सातारा --- क्विंटल 13 1500 2000 1750
मंगळवेढा --- क्विंटल 46 200 4600 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 410 1500 3200 2550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1850
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 600 2000 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 31 600 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 165 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 1000 2500 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 56 500 1400 1000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 42 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 140 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 362 1800 3000 2400
चांदवड लोकल क्विंटल 21 875 3010 1505
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 66 1000 1500 1200
कराड लोकल क्विंटल 60 800 1000 1000
शहापूर लोकल क्विंटल 3 1300 1800 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 12 200 600 400
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 1400 1600 1500
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 55 800 1500 1100
26/03/2023
अकलुज --- क्विंटल 8 2000 3500 3000
कोल्हापूर --- क्विंटल 58 500 2000 1300
अहमदनगर --- क्विंटल 30 500 2000 1250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 158 2000 2600 2300
राहूरी --- क्विंटल 9 500 1300 900
खेड-चाकण --- क्विंटल 96 1500 2500 2000
मंचर --- क्विंटल 53 1000 2200 1600
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 1000 1500 1250
नवापूर --- क्विंटल 10 700 1000 860
विटा --- क्विंटल 10 1000 1500 1350
सातारा --- क्विंटल 27 1500 2000 1750
मंगळवेढा --- क्विंटल 25 200 3100 1400
राहता --- क्विंटल 16 1000 1300 1150
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 347 1500 3000 2400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 315 600 525
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 521 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 111 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 59 500 1300 1000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 35 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 500 700 650
चांदवड लोकल क्विंटल 9 630 1505 1050
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 500 1500 1150
कराड लोकल क्विंटल 45 500 1000 1000
फलटण लोकल क्विंटल 20 250 1750 900
शहापूर लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 144 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 14 300 700 500
25/03/2023
अकलुज --- क्विंटल 10 2000 4000 3500
कोल्हापूर --- क्विंटल 122 500 2800 1700
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 154 1300 2000 1600
औरंगाबाद --- क्विंटल 18 600 1200 900
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 43 600 800 700
राहूरी --- क्विंटल 8 500 1200 850
खेड-चाकण --- क्विंटल 84 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 1000 2000 1550
नवापूर --- क्विंटल 933 700 1000 933
विटा --- क्विंटल 30 1000 1500 1250
मंगळवेढा --- क्विंटल 33 200 4300 1800
राहता --- क्विंटल 11 1000 1600 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 224 1000 3000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 410 700 630
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 700 2500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 30 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 98 1000 2500 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 72 500 1510 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 220 1600 2400 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 7 945 2905 1505
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 75 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 45 500 1000 1000
फलटण लोकल क्विंटल 9 150 2000 900
भुसावळ लोकल क्विंटल 53 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
रामटेक लोकल क्विंटल 124 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 15 300 700 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 55 1200 1400 1300

वांगी फवारणी वेळापत्रक, वांगी बाजार भावखात्रीशीर जाहिराती