बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


वर्धा बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 95 4475 4780 4600
तूर लाल क्विंटल 21 8650 9000 8800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 102 4460 4750 4550
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 218
26/05/2023
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 14142 6383 6940 6708
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 1850 6850 6970 6930
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 253 7000 7900 7700
गहू लोकल क्विंटल 374 2068 2292 2188
हरभरा --- क्विंटल 165 4200 4670 4600
हरभरा लोकल क्विंटल 2664 4133 4697 4466
हरभरा लाल क्विंटल 102 4420 4675 4525
तूर लोकल क्विंटल 53 8525 9090 8750
तूर लाल क्विंटल 3311 8344 9307 8990
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5030 4391 4861 4654
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27944
25/05/2023
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1178 7000 7100 7050
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 14847 6433 7062 6797
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 1774 6850 7080 6900
गहू लोकल क्विंटल 349 1989 2274 2181
हरभरा लोकल क्विंटल 2385 4163 4646 4428
हरभरा लाल क्विंटल 80 4150 4755 4550
तूर लोकल क्विंटल 44 8275 8840 8650
तूर लाल क्विंटल 2134 8456 9415 8923
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4196 4320 4851 4609
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 26987
24/05/2023
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1117 7000 7100 7050
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 14715 6631 7205 6983
गहू लोकल क्विंटल 322 2040 2333 2230
हरभरा --- क्विंटल 192 4000 4600 4550
हरभरा लोकल क्विंटल 3374 4023 4527 4325
हरभरा लाल क्विंटल 87 4100 4715 4450
तूर लोकल क्विंटल 47 8350 8890 8700
तूर लाल क्विंटल 2282 8235 9040 8680
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5266 4304 4784 4576
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27402
23/05/2023
कापूस --- क्विंटल 1577 6850 7250 6900
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 990 7100 7200 7150
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 13420 6583 7290 6990
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 1850 7150 7300 7250
गहू लोकल क्विंटल 398 2005 2240 2135
हरभरा लोकल क्विंटल 2603 4155 4616 4435
हरभरा लाल क्विंटल 38 4000 4715 4450
तूर लोकल क्विंटल 55 8510 9195 8850
तूर लाल क्विंटल 2504 8090 9118 8752
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3983 4203 4757 4533
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27418
22/05/2023
कापूस --- क्विंटल 1177 7000 7250 7100
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 789 7200 7250 7230
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 12660 6944 7383 7176
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 358 6500 7200 7150
गहू लोकल क्विंटल 605 2049 2294 2190
हरभरा --- क्विंटल 200 4000 4700 4600
हरभरा लोकल क्विंटल 2437 4036 4589 4352
हरभरा लाल क्विंटल 76 4000 4650 4500
तूर लोकल क्विंटल 19 8425 8850 8650
तूर लाल क्विंटल 2493 8357 9282 8894
तूर लाल नग 80 8000 9005 8900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4435 4122 4797 4543
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 25249
21/05/2023
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 834 7400 7500 7450
गहू लोकल क्विंटल 64 2000 2175 2105
हरभरा लाल क्विंटल 175 4150 4705 4500
तूर लाल क्विंटल 59 8150 8875 8450
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 85 4150 4875 4450
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1217
20/05/2023
कापूस --- क्विंटल 1441 7300 7510 7400
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1312 7400 7500 7450
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 14459 6983 7603 7353
गहू लोकल क्विंटल 211 2000 2354 2185
हरभरा लोकल क्विंटल 3013 4122 4544 4404
तूर लाल क्विंटल 2688 8212 9333 8957
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3354 4386 4896 4701
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 26478
19/05/2023
कापूस --- क्विंटल 1667 7200 7540 7350
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1509 7500 7650 7550
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 17490 7048 7635 7369
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 190 7000 7680 7600
गहू लोकल क्विंटल 558 2055 2309 2200
हरभरा --- क्विंटल 257 4000 4600 4550
हरभरा लोकल क्विंटल 4187 4068 4647 4411
हरभरा लाल क्विंटल 160 4100 4690 4450
तूर लोकल क्विंटल 57 8350 9140 8850
तूर लाल क्विंटल 3408 8433 9293 8909
तूर लाल नग 104 7600 8600 8400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5614 4232 4853 4596
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 35097

Wardha bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती