बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


वाशिम बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
गहू २१८९ क्विंटल 300 1870 2250 2000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1900 2100 2000
मूग चमकी क्विंटल 600 6550 7180 6850
तूर लाल क्विंटल 2400 8560 9300 9000
उडीद काळा क्विंटल 25 6750 7800 7200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1800 4450 4970 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5140
26/05/2023
गहू --- क्विंटल 1200 2200 2385 2300
गहू २१८९ क्विंटल 300 1930 2300 2000
ज्वारी --- क्विंटल 90 2080 2160 2100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1900 2100 2000
हरभरा --- क्विंटल 3100 4473 4700 4610
हरभरा चाफा क्विंटल 2400 4340 4690 4500
मूग --- क्विंटल 695 6470 7178 6890
मूग चमकी क्विंटल 960 5875 6651 6100
तूर --- क्विंटल 2380 8773 9570 9230
तूर लाल क्विंटल 250 8850 9300 9000
उडीद --- क्विंटल 240 8000 8390 8200
उडीद काळा क्विंटल 30 6550 7600 7200
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 1400 6010 6530 6210
सोयाबिन --- क्विंटल 6860 4555 4908 4763
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3600 4388 4850 4575
तील --- क्विंटल 65 11770 12800 12525
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 23579
25/05/2023
गहू --- क्विंटल 1300 2200 2380 2290
ज्वारी --- क्विंटल 10 2395 2775 2395
हरभरा --- क्विंटल 1100 4320 4680 4480
मूग --- क्विंटल 100 6400 7335 6990
तूर --- क्विंटल 1050 8305 9500 9000
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 1200 5400 6700 6110
सोयाबिन --- क्विंटल 3500 4650 4890 4770
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4200 4863 5700 5400
तील --- क्विंटल 25 12300 12795 12600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12485
24/05/2023
गहू --- क्विंटल 2000 2185 2395 2260
गहू २१८९ क्विंटल 300 1860 2050 1950
हरभरा --- क्विंटल 1155 4165 4633 4335
हरभरा चाफा क्विंटल 1500 4350 4711 4500
मूग --- क्विंटल 150 6555 7495 7150
तूर --- क्विंटल 1255 8203 9118 8658
उडीद --- क्विंटल 10 4000 5500 4000
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 1200 5260 6810 6120
सोयाबिन --- क्विंटल 3755 4370 4815 4588
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3000 4475 4950 4600
तील --- क्विंटल 40 12400 12730 12700
हळद/ हळकुंड हायब्रीड क्विंटल 1500 5450 6250 6000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15865
23/05/2023
गहू --- क्विंटल 1192 2127 2320 2245
ज्वारी --- क्विंटल 2 1900 1900 1900
हरभरा --- क्विंटल 953 4176 4611 4426
मूग --- क्विंटल 200 6453 7128 6878
तूर --- क्विंटल 1432 8000 9267 8768
तूर लाल क्विंटल 90 8650 8900 8700
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 2025 4905 6471 5582
सोयाबिन --- क्विंटल 3421 4187 4854 4609
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 250 4750 4900 4800
तील --- क्विंटल 25 12300 12600 12580
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9590
22/05/2023
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 185 7000 7300 7200
बाजरी --- क्विंटल 86 2102 2171 2145
गहू --- क्विंटल 1284 2121 2296 2226
गहू लोकल क्विंटल 256 2005 2428 2200
ज्वारी --- क्विंटल 38 1991 2301 2118
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2200 2100
ज्वारी टालकी क्विंटल 6 2200 2200 2200
हरभरा --- क्विंटल 1555 4033 5444 4322
हरभरा लोकल क्विंटल 1574 4050 4993 4915
मूग --- क्विंटल 110 6653 7185 6950
मूग हिरवा क्विंटल 61 5750 7023 6875
तूर --- क्विंटल 1038 7163 9400 8692
तूर लाल क्विंटल 523 8250 9220 8900
उडीद --- क्विंटल 16 5550 5550 5550
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 2163 5155 6821 6022
सोयाबिन --- क्विंटल 3229 4277 4891 4575
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2662 4517 4962 4833
तील --- क्विंटल 22 12605 12680 12655
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 3000 5500 6800 6200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17814
21/05/2023
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 3000 5500 6700 5800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3000
20/05/2023
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 135 7100 7350 7200
गहू --- क्विंटल 1200 2200 2355 2280
हरभरा --- क्विंटल 875 4400 4765 4575
मूग --- क्विंटल 50 5950 6850 6550
तूर --- क्विंटल 1050 8300 9385 8900
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 650 5070 6710 6190
सोयाबिन --- क्विंटल 2200 4510 4940 4850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 300 4650 4850 4700
तील --- क्विंटल 5 13000 13000 13000
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 3000 5300 6800 6000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9465
19/05/2023
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 169 7100 7400 7200
बाजरी --- क्विंटल 54 2151 2175 2168
गहू --- क्विंटल 2259 2121 2350 2247
गहू लोकल क्विंटल 412 2050 2345 2200
गहू २१८९ क्विंटल 15 1900 2150 2000
ज्वारी --- क्विंटल 3 2030 2030 2030
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 46 2000 2250 2150
हरभरा --- क्विंटल 1523 4104 4483 4342
हरभरा लोकल क्विंटल 1730 4000 4985 4940
मूग --- क्विंटल 110 6450 7500 7150
मूग लोकल क्विंटल 52 5236 6453 6100
मूग हिरवा क्विंटल 52 5200 6453 6350
मूग चमकी क्विंटल 630 6525 6925 6800
तूर --- क्विंटल 1667 8710 9735 9364
तूर लाल क्विंटल 2993 8535 9413 8975
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 2099 5475 6966 6209
सोयाबिन --- क्विंटल 4471 4325 4847 4662
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6805 4356 4910 4650
तील --- क्विंटल 18 12150 12953 12150
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 25108

Washim bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती