गहू हरबरा

सविस्तर माहिती

गहू हरबरा

गहू हरबरा या हंगामा मध्ये गहू व हरभरा हे पिके दरवर्षी प्रमाणे पेरणी केली. परंतू पाहिजे त्या प्रमाणात पिके जोमात दिसत नाहीत. कारण?

नांव- रघूवीर बबन जाधव मो. नं. 9404692411

sahitya.in

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती