तूर कोणाला विकल्यावर फायदा होईल

सविस्तर माहिती

तूर कोणाला विकल्यावर फायदा होईल

तुमच्या मते तूर कोणाला विकल्यावर शेतकऱ्याला जास्त फायदा होईल जेणे करून आपल्याला योग्य तो मोबदला भेटलं.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती