कापसावर करपा पडलाय

सविस्तर माहिती

कापसावर करपा पडलाय

कापूस पिकावर करपा नियत्रणासाठी कोनती फवारणी करावी कोणाला माहिती असेल मला मदत करा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती