दूध व कालवड वाढ कशी करावी?

सविस्तर माहिती

दूध व कालवड वाढ कशी करावी?

दूध व्यवसाया मधे गाईची देखभाल करणे, चारा नियोजन, खुराक, कालवडी लवकर वाढ करण्यासाठी उपाय योजना सांगा.

1 thought on “दूध व कालवड वाढ कशी करावी?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती