टोमॅटो वरती करपा येत आहे

सविस्तर माहिती

टोमॅटो वरती करपा येत आहे

टोमॅटो वर करपा येत आहे काय फवारणी करावी माहिती असेल तर सांगा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती