पुढे चालून कांद्याला काय भाव राहील का ठेवला तर चांगला भाव मिळेल का?

सविस्तर माहिती

पुढे चालून कांद्याला काय भाव राहील का ठेवला तर चांगला भाव मिळेल का?

30 टन कांदा आहे

1 thought on “पुढे चालून कांद्याला काय भाव राहील का ठेवला तर चांगला भाव मिळेल का?”

  1. मे च्या शेवटी व जुन पासुन भाव वाढतील..कमीतकमी-2000 जास्तीतजास्त-5000 सरासरी-4000.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती