शेतीमध्ये डुक्कर हारीन खूप त्रास देतात काय करू

सविस्तर माहिती

शेतीमध्ये डुक्कर हारीन खूप त्रास देतात काय करू

  • मला माझ्या शेतीमध्ये डुक्कर हारीन खूप त्रास देत आहेत मला शासकीय कुंपणाची फार आवश्यकता आहे
  • मला कुंपण केल्याशिवाय उत्पन्न घेता येत नाही माझं सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती