बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


सरबती फुले समाधान गहू विकणे आहे.

20-02-2023


सरबती फुले समाधान गहू विकणे आहे.

सरबती फुले समाधान गहू विकणे आहे थेट शेतकरी ते ग्राहक विक्री. कुठलीच भेसळ नाही! एक शेतकरी एक वक्कल. 

  • जास्तीत जास्त सेंद्रिय घटकांचा वापर. 
  • स्वादिष्ट,चवदार नरम पोळी. 

एकदाच खरेदी करा अन् वर्षभर "समाधानी" रहा!

आमच्याशी संपर्क:- 9922827613 / 9421795931


--

उत्तम बादशहा पुणे

9922827613

9922827613

मु.ब्राम्हणगाव, ता. कोपरगाव , जि. अहमदनगर


खात्रीशीर जाहिराती