बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


ॲनिमिस्ट इंडिबल ऑइल कंपनी (छत्रपती संभाजी नगर)

15-03-2023


ॲनिमिस्ट इंडिबल ऑइल कंपनी (छत्रपती संभाजी नगर) 

  1. आमच्याकडे ऊत्तम प्रतीचे रिफाईंड सूर्यफूल तेल व डब्बल फिल्टर सूर्यफूल तेल असे दोन्ही प्रकारचे तेल उपलब्ध आहे.
  2.  तसेच सूर्यफुलाची ढेप(पेंड) देखील मिळू शकते.
  3. एरंडेल तेल सुद्धा उपलब्ध आहे.
  4. सूर्यफूल रिफाईंड तेल 170 रुपये लिटर (ओरिजनल),
  5. सूर्यफूल फिल्टर तेल 270 रुपये लिटर (ओरिजनल).
  6. बाजारामध्ये मिळणाऱ्या रिफाइंड तेल व आमच्याकडून घेणाऱ्या रिफाइंड तेलामध्ये आपणांस तफावत ही शंभर टक्के आढळून येईल याची आम्ही पूर्णपणे शाश्वती देतो कारण आम्ही स्वतः या तेलाचे उत्पादन करतो त्यामुळे शाश्वती घेऊ शकतो. 

विक्रेत्याशी संपर्क : 9987219125


300

विजय तुकाराम धनेश्वर

9987219125

9987219125

साजापूर, ता. संभाजीनगर, जि. संभाजीनगर


खात्रीशीर जाहिराती