बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे आले बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 29 3000 6500 4750
जळगाव --- क्विंटल 27 4000 6000 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 13 4000 6000 5000
पाटन --- क्विंटल 3 3000 4000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 27 4000 5000 4550
राहता --- क्विंटल 3 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 24 4000 6000 6000
वाई लोकल क्विंटल 9 4000 6000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
31/03/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 3 5510 7510 6500
औरंगाबाद --- क्विंटल 3 3700 5300 4500
पाटन --- क्विंटल 4 3000 4000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 29 4000 5000 4550
वडगाव पेठ --- क्विंटल 24 4000 6000 5000
राहता --- क्विंटल 4 4000 8000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 138 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 430 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 568 6000 6500 6300
वाई लोकल क्विंटल 9 4500 5500 5000
कामठी लोकल क्विंटल 2 4500 5500 5000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 7500 10000 9000
30/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 55 4000 6000 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 180 3500 6500 5000
मंचर --- क्विंटल 7 6000 7000 6500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 24 3500 4500 4000
वडगाव पेठ --- क्विंटल 49 3000 5000 4000
सातारा --- क्विंटल 21 3000 5000 4000
राहता --- क्विंटल 7 4000 5000 4500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 398 3400 7000 5200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 734 6000 9000 7500
कराड लोकल क्विंटल 45 5000 7000 7000
वाई लोकल क्विंटल 9 6000 7000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 2 4500 5500 5000
29/03/2023
जळगाव --- क्विंटल 43 4000 6000 5000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 3 2500 4500 3500
औरंगाबाद --- क्विंटल 9 4000 7000 5500
पाटन --- क्विंटल 3 2000 2500 2250
मंचर --- क्विंटल 6 6000 7000 6500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 30 4000 5000 4550
वडगाव पेठ --- क्विंटल 50 3000 5000 4000
सातारा --- क्विंटल 9 3000 4500 3700
राहता --- क्विंटल 4 6000 8000 7000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 22 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 201 2500 7000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 735 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 39 6000 7000 7000
वाई लोकल क्विंटल 9 5000 7000 6000
28/03/2023
जळगाव --- क्विंटल 20 4500 6000 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 7 3500 6000 4750
पाटन --- क्विंटल 4 2500 3500 3000
मंचर --- क्विंटल 10 5800 7000 6400
वडगाव पेठ --- क्विंटल 14 6000 8000 7000
राहता --- क्विंटल 6 4000 8000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 15 2500 6000 4200
पुणे लोकल क्विंटल 374 2700 7000 4850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 720 6000 7000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 888 6000 8500 7250
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 5000 6500 5700
कराड लोकल क्विंटल 36 5000 7000 7000
वाई लोकल क्विंटल 9 5000 7500 6750
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
27/03/2023
जळगाव --- क्विंटल 66 4000 5500 5000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 8 2810 8610 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 9 5000 7000 6900
पाटन --- क्विंटल 3 2500 3000 2750
मंचर --- क्विंटल 8 5000 7000 6000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 30 3500 4500 4000
सातारा --- क्विंटल 7 3000 4500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 3000 7000 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 5000 7000 6000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 22 2500 6000 4200
पुणे लोकल क्विंटल 457 3000 7100 5050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 2500 4000 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 600 6000 7500 7125
मुंबई लोकल क्विंटल 1257 6000 8500 7250
कराड लोकल क्विंटल 15 5000 6000 6000
वाई लोकल क्विंटल 9 6000 7000 6500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 8000 8500 8200
26/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 56 5000 6500 5750
उस्मानाबाद --- क्विंटल 4 6000 7500 6750
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 6 4500 7000 6000
औरंगाबाद --- क्विंटल 9 5000 7000 6000
मंचर --- क्विंटल 3 6110 6110 6110
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 4000 5000 4550
राहता --- क्विंटल 6 4000 8000 6000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 8500 10000 9400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 138 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7250
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 815 3000 7100 5050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3000 4000 3500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 2 4000 7000 5600
कराड लोकल क्विंटल 12 6000 6500 6500
वाई लोकल क्विंटल 8 6000 7000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
25/03/2023
जळगाव --- क्विंटल 35 4000 6000 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 9 5000 8000 6500
राहूरी --- क्विंटल 2 1600 2000 1800
पाटन --- क्विंटल 3 3000 4000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 25 3000 5000 4000
नवापूर --- क्विंटल 4 4000 4000 4000
राहता --- क्विंटल 3 7000 8000 7500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 3000 7000 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 3500 4500 4000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 42 2500 6000 4200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 1244 7000 8500 7750
कराड लोकल क्विंटल 51 6500 7000 7000
वाई लोकल क्विंटल 6 6500 7500 7000खात्रीशीर जाहिराती