बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiअहमदनगर बाजार भाव

07-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 16 2000 2100 2100
गहू --- क्विंटल 51 2200 2463 2336
गहू २१८९ क्विंटल 21 2200 2300 2300
ज्वारी --- क्विंटल 11 2800 2900 2850
मका ---- क्विंटल 66 1651 1694 1681
हरभरा --- क्विंटल 11 4600 4761 4680
हरभरा लाल क्विंटल 5 4600 4600 4600
सोयाबिन --- क्विंटल 36 4323 4758 4626
आंबा --- क्विंटल 38 4000 7500 6500
आंबा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
डाळींब --- क्विंटल 83 1000 25000 4000
डाळींब भगवा क्विंटल 55 2500 20000 11250
कलिंगड --- क्विंटल 5 1000 1500 1250
लिंबू --- क्विंटल 22 2750 3250 3000
मोसंबी --- क्विंटल 12 4000 6000 5000
आले --- क्विंटल 31 7000 11500 9750
बटाटा --- क्विंटल 270 1250 1500 1400
भेडी --- क्विंटल 15 2500 3500 3000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 11 700 900 800
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 21 550 950 750
गाजर --- क्विंटल 3 2000 2000 2000
गवार --- क्विंटल 3 3000 3000 3000
घेवडा --- क्विंटल 1 10000 10000 10000
कैरी --- क्विंटल 20 1750 3000 2350
काकडी --- क्विंटल 22 1150 2500 1800
कांदा उन्हाळी क्विंटल 22502 150 1550 900
करडई (भाजी) --- नग 1200 4 7 6
कारली --- क्विंटल 13 3250 4000 3625
कोबी ---- क्विंटल 18 600 900 725
कोथिंबिर --- नग 4450 7 20 13
लसूण --- क्विंटल 32 5500 7500 6750
मेथी भाजी --- नग 3000 13 20 17
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 14 2000 3000 2500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
पालक --- नग 1950 8 9 8
पुदिना --- नग 30 10 10 10
शेपू --- नग 1300 11 11 11
शेवगा --- क्विंटल 10 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 15 2250 3500 2850
टोमॅटो --- क्विंटल 3672 583 1958 1254
तोंडली --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
वांगी --- क्विंटल 21 1500 2500 2000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 25 3500 4500 4000
चिंच --- क्विंटल 19 1000 1500 1250
चिंच लाल क्विंटल 2 1000 1000 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 31 3500 4750 4250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27218
06/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 42 1950 2100 2050
बाजरी लोकल क्विंटल 11 2000 2500 2250
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 16 2000 2100 2100
गहू --- क्विंटल 70 2034 2375 2250
गहू लोकल क्विंटल 146 2138 2400 2277
गहू २१८९ क्विंटल 38 2100 2450 2250
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 507 3500 4500 4250
मका ---- क्विंटल 65 1517 1679 1589
मका लोकल क्विंटल 83 1538 1795 1665
हरभरा --- क्विंटल 23 4355 4671 4590
हरभरा लोकल क्विंटल 46 4350 4606 4518
हरभरा काट्या क्विंटल 20 4200 4550 4375
तूर --- क्विंटल 1 9500 9500 9500
उडीद लोकल क्विंटल 6 7000 7200 7100
सोयाबिन --- क्विंटल 24 4133 4375 4233
सोयाबिन लोकल क्विंटल 65 4000 4849 4700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 41 4000 4500 4250
आंबा लोकल क्विंटल 4 7000 7000 7000
लिंबू --- क्विंटल 7 3500 4000 3700
आले --- क्विंटल 6 10000 14000 12000
बटाटा --- क्विंटल 165 1500 1600 1550
भेडी --- क्विंटल 7 2000 2500 2200
दुधी भोपळा --- क्विंटल 15 700 1500 1100
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 35 700 1500 1100
गाजर --- क्विंटल 6 1200 2000 1600
गवार --- क्विंटल 9 2500 4000 3600
घेवडा --- क्विंटल 4 12000 15000 13500
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 3 3000 3000 3000
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 100 20 20 20
कैरी --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
काकडी --- क्विंटल 7 1000 2700 1800
कांदा --- क्विंटल 14789 200 1275 800
कांदा लोकल क्विंटल 2923 100 1200 650
कांदा लाल क्विंटल 230 200 900 600
कांदा उन्हाळी क्विंटल 16679 300 1118 765
कारली --- क्विंटल 4 3000 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 29 400 1100 700
कोथिंबिर --- नग 2300 7 25 16
लसूण --- क्विंटल 4 5000 7000 6000
मेथी भाजी --- नग 1850 10 20 15
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 14 2000 4000 3000
पालक --- नग 150 6 10 8
पुदिना --- नग 30 6 6 6
शेपू --- नग 200 20 20 20
शेवगा --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 5779 375 1688 1031
तोंडली --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
वांगी --- क्विंटल 16 1000 2500 1700
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 6 3000 4000 3500
चिंच लाल क्विंटल 3 1000 1000 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 18 3000 5000 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 42084
05/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 80 2094 2325 2228
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 15 2000 2100 2100
गहू --- क्विंटल 403 2126 2421 2270
गहू लोकल क्विंटल 159 2088 2433 2260
गहू २१८९ क्विंटल 35 2100 2350 2250
ज्वारी --- क्विंटल 95 2500 3225 2863
ज्वारी लोकल क्विंटल 78 2601 3201 2851
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 485 3500 4500 4000
मका ---- क्विंटल 118 1730 1992 1922
मका लोकल क्विंटल 268 1392 1811 1701
मका पिवळी क्विंटल 595 1700 1800 1800
हरभरा --- क्विंटल 104 4470 4758 4670
हरभरा लोकल क्विंटल 37 4443 4577 4493
हरभरा काट्या क्विंटल 13 4200 4600 4400
मूग --- क्विंटल 12 6878 7628 7253
तूर --- क्विंटल 34 5000 9500 7250
उडीद --- क्विंटल 13 4000 7500 5750
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 19 5850 5950 5900
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 6 4250 4500 4250
एरंडी --- क्विंटल 18 4900 4900 4900
करडई --- क्विंटल 1 3400 3400 3400
सोयाबिन --- क्विंटल 80 4642 4842 4784
सोयाबिन लोकल क्विंटल 96 4000 4860 4767
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 45 4000 4500 4250
गुळ लोकल क्विंटल 17 3900 5000 4450
आंबा --- क्विंटल 28 4000 7000 6000
डाळींब भगवा क्विंटल 53 2500 15000 8750
लिंबू --- क्विंटल 14 2250 3750 3050
आले --- क्विंटल 22 3000 4000 3500
बटाटा --- क्विंटल 170 800 1550 1175
भेडी --- क्विंटल 18 1550 3000 2275
दुधी भोपळा --- क्विंटल 9 700 1100 900
फ्लॉवर --- क्विंटल 5 700 1200 950
कैरी --- क्विंटल 15 800 1200 1000
काकडी --- क्विंटल 27 750 2050 1300
कांदा --- क्विंटल 7265 200 1150 650
कांदा नं. १ क्विंटल 114 200 1000 600
कांदा नं. १ नग 800 1100 1100 1100
कांदा नं. २ नग 1200 800 800 800
कांदा नं. ३ नग 1000 400 400 400
कांदा उन्हाळी क्विंटल 49596 170 1200 695
करडई (भाजी) --- नग 1000 3 5 4
कारली --- क्विंटल 7 500 3500 2000
कोबी ---- क्विंटल 20 550 1050 800
कोथिंबिर --- नग 2000 10 20 15
लसूण --- क्विंटल 25 3000 5000 4000
मेथी भाजी --- नग 1500 10 17 14
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 16 1500 3750 2750
पालक --- नग 1100 5 9 7
शेपू --- नग 1200 4 8 6
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 6328 550 1750 1167
वांगी --- क्विंटल 21 750 2350 1550
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 56 2800 4550 3800
चिंच --- क्विंटल 249 2700 3467 3050
चिंच लोकल क्विंटल 133 1900 1900 1900
चिंच लाल क्विंटल 3 1000 1000 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 18 2500 3000 2750
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 14 1000 6000 3500
मिरची (लाल) --- क्विंटल 7 10000 24250 17125
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 67065
04/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 34 1600 2100 2100
गहू लोकल क्विंटल 100 2000 2500 2300
गहू २१८९ क्विंटल 102 2050 2400 2400
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
मका पिवळी क्विंटल 232 1700 1800 1800
हरभरा लोकल क्विंटल 8 4500 4600 4500
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 1 4500 4500 4500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6 4000 4000 4000
आंबा --- क्विंटल 34 5000 8000 6500
चिकु --- क्विंटल 24 1000 1500 1250
डाळींब --- क्विंटल 120 1000 22500 4000
लिंबू --- क्विंटल 24 2750 3750 3150
मोसंबी --- क्विंटल 12 3000 5000 4500
आले --- क्विंटल 46 6667 11267 8233
बटाटा --- क्विंटल 597 1167 1533 1350
भेडी --- क्विंटल 37 2167 3367 2767
दुधी भोपळा --- क्विंटल 16 800 1250 1000
फ्लॉवर --- क्विंटल 106 533 1467 983
गाजर --- क्विंटल 3 1800 1800 1800
गवार --- क्विंटल 4 2000 3500 2700
कढिपत्ता लोकल नग 100 20 20 20
कैरी --- क्विंटल 17 1250 2500 1850
काकडी --- क्विंटल 60 1033 1900 1517
कांदा --- क्विंटल 11907 150 1250 775
कांदा नं. १ क्विंटल 1060 200 1000 600
कांदा लाल क्विंटल 240 200 900 600
कांदा उन्हाळी क्विंटल 12542 167 1117 777
करडई (भाजी) --- नग 1100 3 6 4
कारली --- क्विंटल 9 2000 3000 2600
कोबी ---- क्विंटल 46 300 600 450
कोबी नं. १ क्विंटल 15 500 1200 850
कोथिंबिर --- नग 7580 9 21 15
लसूण --- क्विंटल 42 4500 7667 6333
मेथी भाजी --- नग 4620 10 18 14
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 18 1000 1600 1400
पालक --- नग 1700 7 8 7
शेपू --- नग 1000 4 6 5
शेवगा --- क्विंटल 12 2750 3500 3150
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 11 2000 3000 2600
टोमॅटो --- क्विंटल 6824 713 1688 1200
वांगी --- क्विंटल 41 1200 3000 2100
पिकेडोर --- क्विंटल 4 2000 2000 2000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 90 2833 3700 3283
चिंच --- क्विंटल 4 800 1000 800
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 67 2900 4500 3700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 34520
03/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 14 2025 2182 2169
बाजरी लोकल क्विंटल 29 2225 2325 2275
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 24 1975 2075 2075
बाजरी महिको क्विंटल 19 1900 2200 2000
गहू --- क्विंटल 75 2150 2350 2250
गहू लोकल क्विंटल 168 2078 2459 2300
गहू २१८९ क्विंटल 105 2117 2400 2183
ज्वारी --- क्विंटल 18 2100 3250 2900
ज्वारी लोकल क्विंटल 17 3000 4500 3800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2800 2800 2800
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 359 2750 3450 3100
मका ---- क्विंटल 87 1601 1661 1639
मका लोकल क्विंटल 103 1500 1805 1676
मका पिवळी क्विंटल 343 1800 1900 1800
हरभरा --- क्विंटल 9 3869 4417 4343
हरभरा लोकल क्विंटल 71 4313 4568 4467
हरभरा काट्या क्विंटल 14 4200 4600 4400
मूग चमकी क्विंटल 6 6000 6300 6150
तूर लाल क्विंटल 1 8500 8500 8500
उडीद लोकल क्विंटल 4 7000 7500 7250
उडीद काळा क्विंटल 9 5000 5000 5000
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 6 4000 5300 4650
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 4 4500 5000 4500
सोयाबिन --- क्विंटल 14 4600 4787 4717
सोयाबिन लोकल क्विंटल 82 4111 4840 4747
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 39 4000 4500 4250
आंबा --- क्विंटल 34 5000 8000 6500
आंबा लोकल क्विंटल 1 7600 7600 7600
चिकु --- क्विंटल 24 1000 1500 1250
लिंबू --- क्विंटल 20 2750 3250 2900
मोसंबी --- क्विंटल 12 3000 5000 4500
आले --- क्विंटल 30 7000 10500 9100
बटाटा --- क्विंटल 413 1367 1667 1517
भेडी --- क्विंटल 31 1267 2567 1917
दुधी भोपळा --- क्विंटल 12 650 1000 850
ढेमसे --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 62 800 2050 1413
गाजर --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
गवार --- क्विंटल 3 2500 3500 3000
घेवडा --- क्विंटल 1 10000 10000 10000
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
कैरी --- क्विंटल 16 1500 2500 2025
काकडी --- क्विंटल 30 1000 1750 1350
कांदा --- क्विंटल 382 550 750 550
कांदा नं. १ क्विंटल 2560 200 1000 600
कांदा उन्हाळी क्विंटल 54007 130 1032 635
करडई (भाजी) --- नग 1150 3 6 4
कारली --- क्विंटल 18 1667 2667 2250
कोबी ---- क्विंटल 50 533 933 717
कोथिंबिर --- नग 5950 8 20 14
लसूण --- क्विंटल 27 4250 6500 5750
मेथी भाजी --- नग 2650 13 19 16
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 20 1000 2000 1400
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1700
पालक --- नग 1300 6 7 7
शेपू --- नग 1650 9 11 10
शेवगा --- क्विंटल 9 2500 3700 3075
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 12 2000 3000 2600
टोमॅटो --- क्विंटल 7057 510 1690 1100
वालवड --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
वांगी --- क्विंटल 30 1167 2767 1950
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 11 3000 3500 3300
चिंच --- क्विंटल 22 1050 1300 1200
चिंच लाल क्विंटल 29 1200 1500 1300
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 34 3250 4250 3750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 66594
02/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 26 1475 1900 1875
बाजरी लोकल क्विंटल 12 1800 2200 2000
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 44 1900 2125 2125
गहू --- क्विंटल 114 1983 2391 2278
गहू लोकल क्विंटल 259 2083 2454 2300
गहू २१८९ क्विंटल 92 2050 2383 2233
ज्वारी --- क्विंटल 9 3050 3400 3225
ज्वारी लोकल क्विंटल 75 3200 3700 3450
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2500 2500
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 262 3500 4500 4000
मका ---- क्विंटल 135 1625 1717 1683
मका लोकल क्विंटल 150 1550 1801 1670
मका पिवळी क्विंटल 361 1800 1900 1800
हरभरा --- क्विंटल 8 4376 4575 4475
हरभरा लोकल क्विंटल 30 4267 4599 4433
हरभरा लाल क्विंटल 9 4625 4625 4625
मूग हिरवा क्विंटल 5 7100 7100 7100
तूर --- क्विंटल 8 7992 8259 8125
उडीद लोकल क्विंटल 22 7000 7500 7250
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 3 3500 3500 3500
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 8 3000 3200 3100
सोयाबिन --- क्विंटल 41 4565 4763 4700
सोयाबिन लोकल क्विंटल 56 4000 4808 4740
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 16 4000 4500 4250
आंबा --- क्विंटल 42 3000 7000 4500
चिकु --- क्विंटल 12 1000 1500 1200
डाळींब भगवा क्विंटल 25 1000 12000 6500
लिंबू --- क्विंटल 21 2750 3250 3000
मोसंबी --- क्विंटल 20 3000 5000 4000
पपई --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
आले --- क्विंटल 34 8000 11000 9500
बटाटा --- क्विंटल 385 1250 1800 1550
भेडी --- क्विंटल 18 1750 3000 2500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 10 650 950 800
फ्लॉवर --- क्विंटल 36 800 1200 975
गाजर --- क्विंटल 4 2000 2500 2250
गवार --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
कढिपत्ता लोकल नग 50 20 20 20
कैरी --- क्विंटल 19 1150 2100 1600
काकडी --- क्विंटल 31 900 1750 1325
कांदा --- क्विंटल 17542 150 1053 625
कांदा लाल क्विंटल 500 200 900 600
कांदा उन्हाळी क्विंटल 41667 154 1150 761
करडई (भाजी) --- नग 1500 6 7 6
कारली --- क्विंटल 13 2500 3000 2750
कोबी ---- क्विंटल 22 600 850 725
कोथिंबिर --- नग 3500 8 20 14
लसूण --- क्विंटल 36 3750 5500 4750
मेथी भाजी --- नग 3050 8 21 14
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 19 1500 2500 2000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 4 1000 3000 2000
पालक --- नग 810 5 10 7
शेपू --- नग 1450 10 12 11
शेवगा --- क्विंटल 12 2500 3250 3000
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 11 3000 3500 3250
टोमॅटो --- क्विंटल 6728 550 2000 1275
तोंडली --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
वाल पापडी --- क्विंटल 6 2500 3500 3000
वालवड --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
वांगी --- क्विंटल 20 900 2000 1175
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 17 2900 3750 3350
चिंच --- क्विंटल 4 1000 1000 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 41 3750 5000 4250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 69062
01/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 15 1925 2044 1985
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2 2200 2200 2200
गहू --- क्विंटल 167 2125 2374 2276
गहू लोकल क्विंटल 224 2084 2425 2270
गहू २१८९ क्विंटल 29 2300 2500 2300
ज्वारी --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
ज्वारी लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 534 3500 4700 4100
मका ---- क्विंटल 22 1752 1771 1760
मका लोकल क्विंटल 160 1599 1798 1717
मका पिवळी क्विंटल 478 1800 1900 1800
हरभरा --- क्विंटल 23 4318 4668 4493
हरभरा लोकल क्विंटल 25 4186 4600 4520
तूर लाल क्विंटल 2 8500 8500 8500
सोयाबिन --- क्विंटल 53 3200 3950 3575
सोयाबिन लोकल क्विंटल 142 4150 4811 4751
आंबा --- क्विंटल 28 4000 7000 6000
आंबा लोकल क्विंटल 7 4000 6000 5000
डाळींब --- क्विंटल 49 1000 14000 2500
डाळींब भगवा क्विंटल 36 2000 20000 11000
लिंबू --- क्विंटल 18 2500 3250 2850
आले --- क्विंटल 26 6500 9000 7750
बटाटा --- क्विंटल 291 1250 1800 1550
बीट --- क्विंटल 1 1200 1200 1200
भेडी --- क्विंटल 13 2250 2750 2475
दुधी भोपळा --- क्विंटल 16 750 1150 950
फ्लॉवर --- क्विंटल 29 650 1150 875
गाजर --- क्विंटल 4 1500 1800 1650
गवार --- क्विंटल 4 1500 3000 2200
घेवडा --- क्विंटल 1 10000 10000 10000
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
कढिपत्ता लोकल नग 95 20 20 20
कैरी --- क्विंटल 12 1100 2250 1650
काकडी --- क्विंटल 26 900 1750 1325
कांदा उन्हाळी क्विंटल 36863 146 1031 648
करडई (भाजी) --- नग 1350 5 8 6
कारली --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
कोबी ---- क्विंटल 27 600 950 750
कोथिंबिर --- नग 6100 9 20 15
लसूण --- क्विंटल 29 4000 6000 5000
मेथी भाजी --- नग 3000 10 18 14
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 14 1000 2500 2000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 16 1000 3000 2000
पालक --- नग 1750 6 9 8
पुदिना --- नग 50 7 7 7
शेपू --- नग 1100 10 11 10
शेवगा --- क्विंटल 4 1000 4500 2700
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 10 2000 3050 2525
टोमॅटो --- क्विंटल 5985 583 1250 900
वालवड --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
वांगी --- क्विंटल 18 900 2250 1550
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 18 3000 4000 3600
चिंच --- क्विंटल 3 1100 1100 1100
चिंच लाल क्विंटल 4 1000 1000 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 34 2750 4750 3750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 45497
31/05/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 81 1925 2125 1925
बाजरी महिको क्विंटल 28 1800 2200 2000
गहू --- क्विंटल 141 2183 2376 2297
गहू लोकल क्विंटल 265 2091 2385 2250
गहू २१८९ क्विंटल 159 2050 2425 2150
ज्वारी --- क्विंटल 3 2201 2201 2201
ज्वारी लोकल क्विंटल 33 3000 4000 3500
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 6 2100 2600 2300
मका ---- क्विंटल 99 1660 1787 1750
मका लोकल क्विंटल 210 1640 1785 1722
मका पिवळी क्विंटल 383 1800 1900 1800
मका लाल क्विंटल 26 1350 1500 1400
हरभरा --- क्विंटल 18 4326 4517 4419
हरभरा लोकल क्विंटल 87 4250 4668 4501
हरभरा लाल क्विंटल 16 4500 4600 4600
तूर --- क्विंटल 3 6100 7100 6600
तूर लाल क्विंटल 1 8240 8240 8240
सोयाबिन --- क्विंटल 30 4723 4887 4807
सोयाबिन लोकल क्विंटल 158 3850 4846 4623
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 16 3450 4675 4675
आंबा --- क्विंटल 36 4000 7000 5500
चिकु --- क्विंटल 25 1000 2500 2000
डाळींब --- क्विंटल 68 1000 17000 3000
लिंबू --- क्विंटल 25 2500 3250 2850
मोसंबी --- क्विंटल 9 3000 5000 4000
पपई --- क्विंटल 9 1500 2500 2000
आले --- क्विंटल 34 5000 10500 6750
बटाटा --- क्विंटल 248 1250 1750 1500
बीट --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
भेडी --- क्विंटल 14 1750 2850 2350
दुधी भोपळा --- क्विंटल 11 1000 1250 1125
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
फ्लॉवर --- क्विंटल 17 600 950 750
गाजर --- क्विंटल 9 2500 3250 2850
गवार --- क्विंटल 4 2000 4000 3000
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 4 1500 2000 1700
कैरी --- क्विंटल 12 1000 2500 1800
काकडी --- क्विंटल 49 750 1650 1225
कांदा नं. १ क्विंटल 1098 200 800 500
कांदा उन्हाळी क्विंटल 52839 200 1176 720
करडई (भाजी) --- नग 1350 3 6 5
कारली --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
कोबी ---- क्विंटल 20 450 800 625
कोथिंबिर --- नग 4400 7 17 12
लसूण --- क्विंटल 36 4000 5500 4750
मेथी भाजी --- नग 2700 10 13 11
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 14 1500 2500 2000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3000
पालक --- नग 1900 5 9 7
शेपू --- नग 1750 8 11 9
शेवगा --- क्विंटल 15 1750 3000 2500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 13 2250 3250 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 40 750 1600 1175
वाल पापडी --- क्विंटल 5 2000 3000 2500
वांगी --- क्विंटल 77 750 2500 1750
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 19 3250 4000 3750
चिंच --- क्विंटल 26 1100 1350 1225
चिंच लाल क्विंटल 38 1100 1350 1200
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 91 3250 4300 3750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 56689
30/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 24 2150 2183 2167
बाजरी लोकल क्विंटल 11 1751 2051 1800
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 16 2000 2100 2000
गहू --- क्विंटल 164 2190 2381 2304
गहू लोकल क्विंटल 216 1977 2340 2212
गहू २१८९ क्विंटल 138 2167 2350 2200
ज्वारी --- क्विंटल 4 1951 1951 1951
ज्वारी लोकल क्विंटल 26 2500 4000 3300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 1500 1900 1900
मका ---- क्विंटल 12 1743 1743 1743
मका लोकल क्विंटल 129 1670 1811 1740
मका पिवळी क्विंटल 413 1750 1800 1750
मका लाल क्विंटल 19 1500 1700 1600
हरभरा --- क्विंटल 16 4297 4407 4350
हरभरा लोकल क्विंटल 23 4340 4659 4500
हरभरा लाल क्विंटल 5 4600 4600 4600
तूर --- क्विंटल 6 7301 7301 7301
सोयाबिन --- क्विंटल 91 4400 5034 4883
सोयाबिन लोकल क्विंटल 134 4351 4839 4699
आंबा लोकल क्विंटल 1 8000 8000 8000
लिंबू --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
आले --- क्विंटल 6 12000 14000 13000
बटाटा --- क्विंटल 168 1400 1600 1500
बीट --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
भेडी --- क्विंटल 10 1500 2800 2200
दुधी भोपळा --- क्विंटल 10 500 1200 800
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
ढेमसे --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 14 700 1500 1100
गाजर --- क्विंटल 4 1800 2000 1900
गवार --- क्विंटल 4 2000 4000 3000
घेवडा --- क्विंटल 4 10000 11000 10500
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 4 1800 3000 2400
कढिपत्ता लोकल नग 50 10 10 10
कैरी --- क्विंटल 4 2500 3000 2700
काकडी --- क्विंटल 13 800 1500 1100
कांदा --- क्विंटल 10630 150 1100 600
कांदा नं. १ क्विंटल 1308 200 800 500
कांदा उन्हाळी क्विंटल 18623 219 1059 753
कारली --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
कोबी ---- क्विंटल 32 500 1000 700
कोथिंबिर --- नग 2280 8 25 16
लसूण --- क्विंटल 4 5000 7000 6000
मेथी भाजी --- नग 1000 14 18 16
पालक --- नग 220 6 8 7
शेपू --- नग 450 8 15 11
शेवगा --- क्विंटल 6 1000 2500 1700
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 8048 275 775 500
वांगी --- क्विंटल 10 800 2500 1600
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 6 3500 4000 3700
चिंच --- क्विंटल 6 1200 1200 1200
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 15 4000 4000 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 40408

Ahmednagar bajar bhav today, अहमदनगर मका भाव


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती