बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे आंबा बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 1435 3000 8000 5500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 36 6000 8000 7000
नाशिक हापूस क्विंटल 640 12000 25000 18000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हापूस क्विंटल 100 8000 10000 9000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 258 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 20 7000 9000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 6000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 1548 1000 2000 1875
राहता लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
सोलापूर नं. १ नग 199 1200 2200 1600
सोलापूर नं. १ क्विंटल 295 1000 5000 3000
26/05/2023
श्रीरामपूर --- क्विंटल 30 4000 7000 6000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 346 1500 3000 2250
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 6416 10000 18000 14000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 7000 9000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 6000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 1000 3000 2500
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 7744 4000 14000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 49 1000 2000 1500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2800 2800 2800
सोलापूर नं. १ नग 275 1200 2600 1600
सोलापूर नं. १ क्विंटल 467 1000 5500 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 3896 1000 2000 1875
25/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 1161 3000 8000 5500
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 220 3000 6000 5000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 30 4000 8000 6000
भुसावळ --- क्विंटल 3 5000 5000 5000
नाशिक हापूस क्विंटल 490 12000 25000 18000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 234 1500 3000 2250
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 8175 10000 18000 14000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 15 6000 9000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 195 6000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 1893 1000 2800 2250
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 6446 4000 12000 8000
राहता लोकल क्विंटल 2 9000 9000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3500 4500 4000
सोलापूर नं. १ नग 182 1200 2400 1400
सोलापूर नं. १ क्विंटल 133 1000 5000 3000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 1000 1500 2000 1875
24/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 804 3500 9000 6250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 37 4000 8000 6000
नाशिक हापूस क्विंटल 630 12000 25000 18000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 587 1500 3000 2250
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 7720 10000 20000 15000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 258 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 7000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 3317 1000 3200 2650
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 7696 4000 12000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
जळगाव मद्रास क्विंटल 40 2000 4000 3000
सोलापूर नं. १ नग 141 1200 2600 1600
सोलापूर नं. १ क्विंटल 148 1000 5500 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 4000 1000 2000 1875
23/05/2023
जळगाव --- क्विंटल 15 7000 9000 8000
औरंगाबाद --- क्विंटल 1290 3000 8000 5500
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 151 2000 4000 3000
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 10499 12000 22000 17000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 259 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 1500 2000 1875
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 10404 4000 12000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
सोलापूर नं. १ नग 63 1200 2400 1700
सोलापूर नं. १ क्विंटल 207 1000 6000 4500
नाशिक नं. १ क्विंटल 620 12000 25000 18000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 120 1500 2000 1750
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 3689 1000 2900 2425
22/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 3724 3000 9000 6000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 30 5000 9000 8000
नाशिक हापूस क्विंटल 769 12000 25000 18000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 554 1500 3500 2500
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 1842 10000 25000 17500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 258 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 95 8000 10000 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 4000 1500 2000 1875
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 5521 5000 12000 8500
कामठी लोकल क्विंटल 15 1500 2500 2000
सोलापूर नं. १ नग 152 1200 2400 1600
सोलापूर नं. १ क्विंटल 155 1000 4200 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 3600 1000 2600 2250
21/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 1106 2500 9000 5750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 35 5000 9000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 219 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 8000 10000 9000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
20/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 2846 4000 8000 6000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 32 6000 8000 7000
नाशिक हापूस क्विंटल 12500 12500 25500 18500
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 625 2000 4000 3000
मुंबई - फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 8587 10000 24000 17000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 258 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 20 3000 4500 3500
धाराशिव लोकल क्विंटल 8 2500 7500 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 79 4000 6000 5000
मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 10746 5000 12000 8500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
सोलापूर नं. १ नग 128 1600 3000 2400
सोलापूर नं. १ क्विंटल 231 1000 4000 3000

amba bajar bhav, amba,आंबा भाव, आंबा बाजार भावखात्रीशीर जाहिराती