बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे बाजरी बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
अमरावती --- क्विंटल 3 2100 2250 2175
कळवण --- क्विंटल 10 2250 2250 2250
जालना हिरवी क्विंटल 519 1900 2250 2150
औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 248 1490 1850 1670
पैठण हिरवी क्विंटल 50 1900 2030 2000
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 69 2051 2351 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 66 1800 2520 2190
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 43 2401 2440 2420
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 89 2000 2500 2500
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 80 1900 2600 2250
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 14 1800 2200 2000
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 35 2069 2082 2082
जलगाव - मसावत लोकल क्विंटल 16 2200 2200 2200
अमळनेर लोकल क्विंटल 700 1851 2100 2100
पुणे महिको क्विंटल 395 3000 3200 3100
26/05/2023
अमरावती --- क्विंटल 3 2100 2300 2200
शहादा --- क्विंटल 266 2000 2801 2400
दोंडाईचा --- क्विंटल 315 1500 2139 2051
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 30 2001 2023 2015
कळवण --- क्विंटल 10 2100 2200 2100
सिल्लोड --- क्विंटल 37 2050 2100 2100
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 2000 2250 2200
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 566 2050 2281 2100
कन्न्ड --- क्विंटल 43 1901 2275 2088
वैजापूर --- क्विंटल 155 1900 2305 2170
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 61 1600 2515 2051
जालना हिरवी क्विंटल 447 1850 2225 2065
चोपडा हिरवी क्विंटल 280 1899 2000 1971
पैठण हिरवी क्विंटल 67 1880 2156 2000
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 300 1800 2350 2200
परतूर हिरवी क्विंटल 44 2100 2240 2146
दौंड-यवत हिरवी क्विंटल 3 2351 3001 2351
गंगापूर हिरवी क्विंटल 105 1800 2212 2067
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1700 2675 2285
येवला हायब्रीड क्विंटल 41 1901 2200 1930
धुळे हायब्रीड क्विंटल 56 1810 2181 1980
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1900 2300 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 144 1791 2651 2192
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 110 1800 2640 2640
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 34 2491 2564 2550
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 35 2300 2300 2300
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 174 1800 2581 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 41 1800 2000 1900
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 80 1976 2125 2088
लासलगाव लोकल क्विंटल 33 1800 2361 2200
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 36 2339 2375 2339
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1965 2165 2150
जलगाव - मसावत लोकल क्विंटल 86 2000 2250 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 800 1900 2062 2062
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 2001 2152 2100
तळोदा लोकल क्विंटल 34 1971 2020 2000
मंठा लोकल क्विंटल 28 2300 2300 2300
पुणे महिको क्विंटल 395 2900 3300 3100
केज महिको क्विंटल 10 1500 2280 1601
25/05/2023
अमरावती --- क्विंटल 3 2000 2200 2100
शहादा --- क्विंटल 354 1900 2035 2010
दोंडाईचा --- क्विंटल 283 1900 2381 2000
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 20 1945 2046 2031
नंदूरबार --- क्विंटल 291 1800 2085 1975
कळवण --- क्विंटल 20 2500 2500 2500
श्रीगोंदा --- क्विंटल 3 2350 2350 2350
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 2150 2400 2350
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 658 2000 2400 2100
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 25 2400 2400 2400
कन्न्ड --- क्विंटल 110 1925 2261 2093
राहता --- क्विंटल 23 2412 2412 2412
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 233 1700 2351 2112
जालना हिरवी क्विंटल 710 1850 2251 2050
औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 76 1965 2151 2058
पैठण हिरवी क्विंटल 105 1995 2171 2085
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 500 1861 2372 2200
रावेर हिरवी क्विंटल 14 2330 2380 2330
दौंड हिरवी क्विंटल 11 1800 2258 2100
गंगापूर हिरवी क्विंटल 109 1775 2271 2114
देवळा हिरवी क्विंटल 11 2335 2625 2505
बारामती हायब्रीड क्विंटल 39 1700 2300 2200
येवला हायब्रीड क्विंटल 7 1875 1905 1901
धुळे हायब्रीड क्विंटल 204 1900 2205 2000
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 69 1800 2450 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 94 2000 2556 2339
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 1640 2410 1718
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 287 1850 2560 2410
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 312 1976 2076 2012
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2900 3200 3000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 174 1550 2420 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 11 1900 2000 2000
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 49 1900 2121 2019
कुर्डवाडी-मोडनिंब हायब्रीड क्विंटल 3 2600 2600 2600
लासलगाव लोकल क्विंटल 22 1800 2251 2211
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 17 1811 2451 2340
जलगाव - मसावत लोकल क्विंटल 40 2150 2250 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 320 2700 4200 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 1931 2000 2000
तळोदा लोकल क्विंटल 97 2000 2041 2011
बारामती महिको क्विंटल 26 2180 2800 2350
पुणे महिको क्विंटल 398 3000 3400 3200
केज महिको क्विंटल 8 2701 2800 2701
24/05/2023
अमरावती --- क्विंटल 3 2100 2250 2175
शहादा --- क्विंटल 365 1881 2052 1911
दोंडाईचा --- क्विंटल 294 1451 2051 2000
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 8 1911 2009 2009
नंदूरबार --- क्विंटल 506 1651 2008 1826
सिल्लोड --- क्विंटल 23 2100 2150 2150
श्रीरामपूर --- क्विंटल 37 2221 2350 2300
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 797 1850 2300 2050
कन्न्ड --- क्विंटल 38 1800 2251 2100
वैजापूर --- क्विंटल 150 1975 2320 2160
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 224 1815 2225 2035
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 163 1200 2336 1950
जालना हिरवी क्विंटल 823 1800 2200 2000
चोपडा हिरवी क्विंटल 300 1801 2041 1952
औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 121 2020 2125 2072
पैठण हिरवी क्विंटल 50 2000 2200 2127
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 400 1861 2400 2200
परतूर हिरवी क्विंटल 43 2201 2410 2300
गंगापूर हिरवी क्विंटल 66 1700 2200 2091
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 7 2151 2700 2180
देवळा हिरवी क्विंटल 25 2300 2530 2415
येवला हायब्रीड क्विंटल 10 1876 2499 1901
धुळे हायब्रीड क्विंटल 428 1800 2165 1950
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 2100 2200 2150
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 111 1700 2300 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 92 2056 2586 2293
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 1700 2060 1851
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 315 1954 2781 2500
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 31 2580 2580 2580
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 80 2200 2500 2500
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 33 2000 2100 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 266 1850 2011 1950
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2900 3200 3000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 138 1849 2500 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 35 1800 2000 1900
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 76 1973 2099 2000
लासलगाव लोकल क्विंटल 95 1800 2800 2400
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 13 2445 2591 2445
जळगाव लोकल क्विंटल 57 2160 2315 2160
जलगाव - मसावत लोकल क्विंटल 79 2225 2225 2225
मुंबई लोकल क्विंटल 60 2700 4200 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 1600 1991 1681
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 1600 2465 2317
तळोदा लोकल क्विंटल 7 2000 2200 2100
पुणे महिको क्विंटल 400 3000 3200 3100
केज महिको क्विंटल 5 2500 2500 2500
23/05/2023
अमरावती --- क्विंटल 3 2100 2300 2200
शहादा --- क्विंटल 221 1900 1982 1940
दोंडाईचा --- क्विंटल 655 1400 2380 2000
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 12 1702 2026 1900
नंदूरबार --- क्विंटल 646 1800 2050 1925
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 10 1700 2552 2525
सिल्लोड --- क्विंटल 25 2100 2200 2150
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 801 1900 2320 2100
कन्न्ड --- क्विंटल 11 2100 2261 2180
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 302 1712 2552 2222
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 193 1800 2551 2050
जालना हिरवी क्विंटल 851 1750 2250 2075
चोपडा हिरवी क्विंटल 475 1751 1991 1955
औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 159 2050 2225 2137
पैठण हिरवी क्विंटल 105 2000 2151 2066
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 600 1900 2316 2250
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 81 2100 3150 2600
गंगापूर हिरवी क्विंटल 84 1750 2212 2108
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1905 2800 2455
धुळे हायब्रीड क्विंटल 438 1900 2165 2025
लासलगाव - निफाड हायब्रीड क्विंटल 4 2150 2150 2150
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2251 2125
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 18 1800 2300 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 174 1850 2560 2251
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7 1700 2360 2296
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 103 1900 2700 2550
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2651 2651 2651
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 45 2500 2500 2500
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 491 1700 2099 1950
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2900 3200 3000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 81 1800 2525 2160
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 11 1800 1900 1900
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 110 1535 2129 2060
जळगाव लोकल क्विंटल 103 2325 2335 2325
जलगाव - मसावत लोकल क्विंटल 15 2211 2211 2211
मुंबई लोकल क्विंटल 929 2700 4200 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 1900 2000 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1900 1900 1900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 180 3000 3400 3200
तळोदा लोकल क्विंटल 19 2000 2050 2030
पुणे महिको क्विंटल 403 3000 3200 3100
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 56 2450 2600 2550
केज महिको क्विंटल 3 1200 1551 1350
22/05/2023
अमरावती --- क्विंटल 3 2100 2300 2200
शहादा --- क्विंटल 575 1751 2001 1950
दोंडाईचा --- क्विंटल 676 1400 2100 2000
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 90 1950 2123 2055
कळवण --- क्विंटल 200 2000 2500 2250
सिल्लोड --- क्विंटल 21 2000 2150 2100
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 1220 1980 2650 2150
मंगळवेढा --- क्विंटल 1 2400 2400 2400
मानोरा --- क्विंटल 86 2102 2171 2145
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 282 1631 2442 2051
जालना हिरवी क्विंटल 690 1600 2275 2100
चोपडा हिरवी क्विंटल 400 1951 2011 1980
औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 66 1900 3170 2535
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 400 1875 2372 2170
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 15 1800 2750 2500
गंगापूर हिरवी क्विंटल 214 1799 2313 2176
देवळा हिरवी क्विंटल 12 2200 2500 2315
येवला हायब्रीड क्विंटल 3 1912 2552 1940
धुळे हायब्रीड क्विंटल 363 1900 2160 2000
लासलगाव - निफाड हायब्रीड क्विंटल 15 2491 2491 2491
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 2200 2300 2250
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 28 1731 2471 1900
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 39 2000 2441 2441
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 18 2475 2475 2475
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 45 2500 2500 2500
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 24 2000 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 854 1600 2141 2050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 210 1700 2325 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 8 1800 2000 1900
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 74 2076 2200 2150
लासलगाव लोकल क्विंटल 67 1800 2436 2300
जलगाव - मसावत लोकल क्विंटल 35 2221 2221 2221
मुंबई लोकल क्विंटल 392 2700 4200 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 1700 1800 2050 2050
तळोदा लोकल क्विंटल 108 2025 2090 2061
पाथरी लोकल क्विंटल 6 1700 2312 2300
पुणे महिको क्विंटल 402 2900 3200 3050
किल्ले धारुर महिको क्विंटल 65 2400 4500 2650
केज महिको क्विंटल 57 1700 2701 2652
21/05/2023
सिल्लोड --- क्विंटल 101 1800 2250 2200
कन्न्ड --- क्विंटल 41 2001 2275 2138
पैठण हिरवी क्विंटल 90 1971 2181 2000
इंदापूर-भिगवन हिरवी क्विंटल 19 1900 2900 2400
दौंड हिरवी क्विंटल 31 1900 2400 2200
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 32 2500 2500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
पाथरी लोकल क्विंटल 6 1700 2312 2300
20/05/2023
अमरावती --- क्विंटल 3 2000 2300 2150
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 24 1401 2550 2450
सिल्लोड- भराडी --- क्विंटल 4 1900 2100 2000
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 1046 2000 2700 2250
शिरुर --- क्विंटल 14 2200 2500 2400
कन्न्ड --- क्विंटल 38 1800 2200 2035
वैजापूर --- क्विंटल 210 1800 2405 2200
जालना हिरवी क्विंटल 918 1850 2375 2160
चोपडा हिरवी क्विंटल 190 1905 2041 1951
औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 150 2100 2361 2235
पैठण हिरवी क्विंटल 77 2080 2200 2150
परतूर हिरवी क्विंटल 4 2000 2226 2200
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवी क्विंटल 1 1525 1525 1525
येवला हायब्रीड क्विंटल 13 1825 2601 1827
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 192 1700 2300 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 91 2251 4400 2522
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 48 2500 2575 2550
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 30 2500 2500 2500
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 16 2000 2100 2100
इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड क्विंटल 7 2451 2451 2451
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 258 1700 2500 2100
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 25 1600 2200 2000
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 12 2150 2150 2150
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 45 2151 2330 2230
जळगाव लोकल क्विंटल 43 2225 2325 2325
जलगाव - मसावत लोकल क्विंटल 61 2291 2291 2291
मुंबई लोकल क्विंटल 252 2700 4200 3600
तळोदा लोकल क्विंटल 31 2000 2129 2100
गंगापूर लोकल क्विंटल 3 2000 2200 2100
पाथरी लोकल क्विंटल 40 1800 2301 1925
पुणे महिको क्विंटल 405 3000 3200 3100
पाथर्डी महिको क्विंटल 12 1800 2200 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1800 2000 2000

bajari bajar bhav, bajari, Bajriखात्रीशीर जाहिराती