बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे बीट बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
जळगाव --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 9 1400 1600 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2000 2500 2350
26/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 35 500 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 9 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 224 600 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 71 1500 2500 2000
25/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 25 500 1900 1200
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 3 1000 2000 1500
मंचर --- क्विंटल 563 750 1810 1280
राहता --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 82 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 54 500 1800 1200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 105 2000 2800 2500
24/05/2023
मंचर --- क्विंटल 504 1000 2350 1675
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 9 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 85 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 66 500 1800 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 31 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
23/05/2023
मंचर --- क्विंटल 483 1000 2210 1605
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 85 600 1000 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 46 1000 2010 1600
मुंबई लोकल क्विंटल 19 1500 2500 2000
22/05/2023
जळगाव --- क्विंटल 3 1500 1500 1500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 18 500 2000 1500
मंचर --- क्विंटल 451 1000 2210 1605
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 9 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 39 500 1700 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 16 1500 1800 1600
21/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 14 500 2100 1500
मंचर --- क्विंटल 532 1000 2010 1505
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1500 1350
पुणे लोकल क्विंटल 110 600 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 500 1000 750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 40 500 1900 1300
20/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 16 500 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1600 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 37 1000 2300 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 51 1500 2000 1700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1500 2000 1800

beet bajar bhav, bitखात्रीशीर जाहिराती