बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे भेंडी बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 28 1200 2500 1850
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 5 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 7 2500 3500 3000
सातारा --- क्विंटल 26 2000 2500 2250
मंगळवेढा --- क्विंटल 9 1000 3100 2200
राहता --- क्विंटल 8 2500 3200 2800
हिंगणा --- क्विंटल 12 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 2080 2915 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3200 2800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1530 2000 1850
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1000 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 303 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 107 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 2000 1875
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
मुंबई नं. १ क्विंटल 546 3000 3600 3300
07/06/2023
अकलुज --- क्विंटल 13 2000 2800 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 1400 1600 1500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 110 3000 5000 4000
औरंगाबाद --- क्विंटल 34 1400 2500 1950
पाटन --- क्विंटल 3 3000 4000 3500
खेड-चाकण --- क्विंटल 76 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 3000 4000 3500
सातारा --- क्विंटल 14 1500 2500 2000
मंगळवेढा --- क्विंटल 13 1400 3800 2000
राहता --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
हिंगणा --- क्विंटल 12 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 2500 3330 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3200 2900
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 27 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 2045 2500 2325
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 1000 2800 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 17 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 237 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 26 1000 2500 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1600 2000 1900
चांदवड लोकल नग 3 1500 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 9 1000 3000 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 28 1500 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 1700 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 3000 4000 3500
मुंबई नं. १ क्विंटल 616 3000 3600 3300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 28 200 300 250
06/06/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 1400 1800 1600
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 117 2000 5000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 32 1200 1800 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 80 2000 3000 2500
राहता --- क्विंटल 7 2000 2500 2200
हिंगणा --- क्विंटल 4 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 33 2500 3330 2910
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3200 2850
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 31 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2300 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2035 2500 2355
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1500 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 17 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 309 1400 3000 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 87 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 17 1000 2300 1650
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2000 2500 2250
मंचर लोकल क्विंटल 25 1000 3800 2400
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1550
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1400 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 3200 3100
मुंबई नं. १ क्विंटल 712 2900 3500 3200
05/06/2023
अकलुज --- क्विंटल 15 2000 2500 2300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 126 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 65 500 3400 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 22 1600 2000 1800
राहूरी --- क्विंटल 13 600 3000 1800
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 2500 3000 2750
सातारा --- क्विंटल 20 1500 2500 2000
मंगळवेढा --- क्विंटल 16 800 3300 2300
हिंगणा --- क्विंटल 16 2500 3300 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 2080 2910 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 54 1000 2000 1500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 400 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 24 1500 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 295 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 1500 5000 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 17 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 3500 3250
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 3700 2800
मंचर लोकल क्विंटल 8 1000 3500 2250
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 3000 3500 3200
मुंबई नं. १ क्विंटल 522 2900 3500 3200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 23 250 300 280
04/06/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 17 1500 3000 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 1200 1600 1400
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 115 2000 4000 3000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 65 500 3200 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 25 1200 1600 1400
खेड-चाकण --- क्विंटल 100 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 3000 4000 3550
सातारा --- क्विंटल 31 2000 2500 2250
मंगळवेढा --- क्विंटल 9 700 2900 2100
राहता --- क्विंटल 10 2000 3100 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 2080 2915 2500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2020 2500 2340
पुणे लोकल क्विंटल 393 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 62 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 1000 3000 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 3000 2750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 3200 2700
मंचर लोकल क्विंटल 21 1000 3700 2350
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1600
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 111 5400 5600 5400
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
03/06/2023
अकलुज --- क्विंटल 12 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 107 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 48 500 4210 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 29 1200 1500 1350
राहूरी --- क्विंटल 21 800 3000 1900
खेड-चाकण --- क्विंटल 92 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 1500 2500 2000
सातारा --- क्विंटल 31 2000 2500 2250
मंगळवेढा --- क्विंटल 9 1300 3000 2200
राहता --- क्विंटल 5 1500 2200 1850
हिंगणा --- क्विंटल 13 2000 2800 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 2080 2915 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3200 2850
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2050 2500 2330
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 2500 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 3500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1500 4000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 1000 2510 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 2200 2150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 3100 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1600 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
मुंबई नं. १ क्विंटल 814 2800 3400 3100
02/06/2023
अकलुज --- क्विंटल 14 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 1200 1600 1400
धाराशिव --- क्विंटल 5 1500 3400 2450
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 103 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 62 500 2650 1500
पाटन --- क्विंटल 4 3000 4000 3500
खेड-चाकण --- क्विंटल 72 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 14 2000 3500 3000
मंगळवेढा --- क्विंटल 13 800 2800 2300
पलूस --- क्विंटल 3 1500 2000 1800
राहता --- क्विंटल 4 1500 2500 2000
हिंगणा --- क्विंटल 10 2000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 31 2080 2915 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 36 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1520 2000 1840
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 1000 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 24 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 233 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 1000 2300 1600
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1200 2000 1800
मंचर लोकल क्विंटल 11 1000 2900 1950
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 4000 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 13 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3750
मुंबई नं. १ क्विंटल 666 2800 3400 3100
01/06/2023
अकलुज --- क्विंटल 10 2500 4000 3500
धाराशिव --- क्विंटल 5 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 95 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 40 500 4510 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 25 1000 1600 1300
खेड-चाकण --- क्विंटल 80 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 2500 3000 2750
सातारा --- क्विंटल 30 2000 2500 2250
मंगळवेढा --- क्विंटल 9 1000 3000 2500
राहता --- क्विंटल 8 2000 2500 2200
हिंगणा --- क्विंटल 12 1800 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 33 2085 2910 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 33 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2045 2500 2355
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 500 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 322 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 1500 2500 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1300 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 9 1000 3700 2350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 28 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 24 3000 3200 3100
मुंबई नं. १ क्विंटल 714 2800 3400 3100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 43 200 300 260

bhendi bajar bhav, bhendi


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती