बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे चवळी बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 6 1200 1800 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 22 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1020 1500 1040
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1200 1400 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2000 2500 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 1 1600 2000 1800
26/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 40 500 3100 2000
राहता --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 620 1000 810
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 1600 2000 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 40 3000 4400 3700
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1600 2000 1800
25/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 54 500 3210 2000
नागपूर --- क्विंटल 100 1200 1600 1525
औरंगाबाद --- क्विंटल 5 1500 2500 2000
मंचर --- क्विंटल 20 1000 2800 1900
हिंगणा --- क्विंटल 15 1000 2000 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1050 1500 1330
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 120 1000 2510 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
24/05/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 3000 3500 3250
मंचर --- क्विंटल 14 1000 3000 2000
हिंगणा --- क्विंटल 16 1200 1500 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1550 2000 1830
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2000 2200 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 25 1000 3000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 90 1000 2700 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 65 2600 3600 3100
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1100 1500 1300
23/05/2023
नागपूर --- क्विंटल 70 1500 2000 1875
औरंगाबाद --- क्विंटल 3 1200 1800 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 40 2000 4000 3000
मंचर --- क्विंटल 35 1000 3000 2000
हिंगणा --- क्विंटल 15 1000 2000 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 840 1200 1020
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1800 2000 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 114 1000 3010 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 21 2500 4000 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 500 1500 1000
22/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 38 500 3100 2000
नागपूर --- क्विंटल 60 1500 2000 1875
मंचर --- क्विंटल 10 1000 2500 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 81 1000 2520 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 22 3000 3600 3300
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1000 800
21/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 42 500 2700 1500
औरंगाबाद --- क्विंटल 4 1500 2200 1850
मंचर --- क्विंटल 24 1000 3200 2100
राहता --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 825 1200 1045
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 33 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 84 1000 2510 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
20/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 30 500 2500 1500
नागपूर --- क्विंटल 80 1000 1500 1325
औरंगाबाद --- क्विंटल 12 1200 2300 1750
हिंगणा --- क्विंटल 12 1500 1800 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1005 1500 1315
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 39 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 1800 2000 1900
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 93 1000 2500 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 58 2800 3600 3200
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 1 800 1200 1000

chavali bajar bhav, chavaliखात्रीशीर जाहिराती