बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे चिकू बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 51 1500 2500 2000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 296 3000 4000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 1000 1500 1250
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 500 2000 1400
नाशिक लोकल क्विंटल 20 1400 3450 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 3 1000 3000 2550
07/06/2023
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 330 3000 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 500 3000 1800
नाशिक लोकल क्विंटल 15 1700 3400 2650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 120 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 73 1000 3000 2500
अकलुज नं. १ क्विंटल 8 1800 2500 2000
06/06/2023
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 126 1000 5000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 3000 3000 3000
05/06/2023
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 10 4000 5000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 400 600 500
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 2200 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 79 1000 5000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 75 1300 3000 2575
अकलुज नं. १ क्विंटल 10 1200 2600 2000
04/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 9 1500 2000 1750
मंचर --- क्विंटल 1 1800 1800 1800
श्रीरामपूर --- क्विंटल 24 1000 1500 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 88 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
अकलुज नं. १ क्विंटल 14 1800 2500 2000
03/06/2023
जळगाव --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 2000 4500 3200
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 521 4000 5000 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 24 1000 1500 1250
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 500 2500 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3000
अकलुज नं. १ क्विंटल 9 1500 2200 2000
02/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 318 4000 5000 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 1000 1500 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 500 2400 1700
नाशिक लोकल क्विंटल 10 1800 3500 2800
पुणे लोकल क्विंटल 78 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 3000 3000 3000
अकलुज नं. १ क्विंटल 11 1500 2300 2000
01/06/2023
जळगाव --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 39 1200 2300 1750
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 254 3500 4500 4000
नाशिक लोकल क्विंटल 10 1800 3500 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 110 1500 4000 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 3000 3000 3000

चिकु बाजार भाव, चिकू बाजार भाव, आजचे चिकू बाजार भाव, चिकू आजचे बाजार भाव, चिकू आजचे भाव


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती