बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे चिंच बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 1000 1500 1250
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 2 1000 1000 1000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 5000 5400 5301
पैठण लोकल क्विंटल 7 790 790 790
26/05/2023
बार्शी --- क्विंटल 412 5100 7000 6000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 1000 1400 1200
वैजापूर --- क्विंटल 8 1200 1200 1200
देवळा लाल क्विंटल 1 1075 1075 1075
मुंबई लोकल क्विंटल 236 4000 10000 7000
पैठण लोकल क्विंटल 6 1190 1190 1190
औसा लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
25/05/2023
बार्शी --- क्विंटल 773 5200 9100 7500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 1000 1600 1300
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 4 1000 1000 1000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
देवळा लाल क्विंटल 5 1055 1255 1100
24/05/2023
बार्शी --- क्विंटल 4 5020 5050 5050
श्रीरामपूर --- क्विंटल 20 1000 1500 1250
वैजापूर --- क्विंटल 8 1000 1350 1205
देवळा लाल क्विंटल 1 1135 1135 1135
मुंबई लोकल क्विंटल 299 4000 10000 7000
23/05/2023
बार्शी --- क्विंटल 336 5000 8500 7000
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 5 1000 1000 1000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 6 5151 5481 5200
देवळा लाल क्विंटल 1 700 1190 1075
जालना लोकल क्विंटल 83 600 800 800
मुंबई लोकल क्विंटल 194 4000 10000 7000
पैठण लोकल क्विंटल 11 850 850 850
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4500 4991 4851
22/05/2023
बार्शी --- क्विंटल 7 5500 5500 5500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
देवळा लाल क्विंटल 3 850 905 850
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 6 900 900 900
21/05/2023
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 1800 1800 1800
श्रीरामपूर --- क्विंटल 25 1000 2000 1400
पैठण लोकल क्विंटल 11 780 780 780
20/05/2023
बार्शी --- क्विंटल 14 5500 6200 5800
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 1000 2000 1550
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 26 1000 1200 1000
शिरुर --- क्विंटल 3 1300 1500 1300
वैजापूर --- क्विंटल 10 1115 1460 1250
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5290 5290 5290
मुंबई लोकल क्विंटल 346 4000 10000 7000

चिंच बाजार भाव 2023, आजचे चिंचाचे भावखात्रीशीर जाहिराती