बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे डाळिंब बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 13 1200 2800 2000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 31 1000 10500 5500
सांगोला भगवा क्विंटल 157 3000 11100 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 212 1000 11500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 7000 7000 7000
नाशिक मृदुला क्विंटल 250 500 10000 7000
31/03/2023
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 367 8000 16000 12000
राहता --- क्विंटल 69 1000 14500 3000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 35 1000 9000 5500
आटपाडी भगवा क्विंटल 339 1000 10500 5800
सोलापूर लोकल क्विंटल 347 1000 11000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 827 2000 5000 4000
नाशिक मृदुला क्विंटल 200 500 11000 8000
30/03/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 60 5500 7500 6500
औरंगाबाद --- क्विंटल 11 1200 3500 2750
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 694 7000 15000 11000
राहता --- क्विंटल 47 1000 12500 3000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 47 1000 12100 6100
सांगोला भगवा क्विंटल 194 3000 12500 7000
आटपाडी भगवा क्विंटल 466 1000 12500 6700
सोलापूर लोकल क्विंटल 487 1000 15000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 7000 7000 7000
29/03/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 39 6000 8000 7000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 337 7000 15000 11000
राहता --- क्विंटल 20 500 13000 3000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 52 1000 12000 6000
संगमनेर भगवा क्विंटल 7 1000 9255 5127
सांगोला भगवा क्विंटल 144 5000 10500 7500
आटपाडी भगवा क्विंटल 500 1000 12100 6600
सोलापूर लोकल क्विंटल 384 1000 18000 5000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 5500 16000 10750
नाशिक मृदुला क्विंटल 222 500 11000 8000
28/03/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 48 6000 8000 7000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 824 7000 14000 10500
सांगोला भगवा क्विंटल 144 4000 13500 8000
आटपाडी भगवा क्विंटल 460 1000 12000 6500
जळगाव गणेश क्विंटल 9 5000 10000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 403 1000 11500 5000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 13 5000 15000 10000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 855 2000 4000 3500
नाशिक मृदुला क्विंटल 179 500 11000 8000
27/03/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 39 6000 8000 7000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 358 7000 15000 11000
राहता --- क्विंटल 66 1000 16000 4000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 56 1000 11500 6200
सांगोला भगवा क्विंटल 143 3000 12100 7000
आटपाडी भगवा क्विंटल 556 1000 12000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 415 1000 16500 5000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 58 5000 15000 10000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 1152 1500 5000 4125
नाशिक मृदुला क्विंटल 240 500 10000 7000
26/03/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 39 4000 6000 5000
राहता --- क्विंटल 34 1000 16500 4000
आटपाडी भगवा क्विंटल 482 1000 14100 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 6000 7000 6500
25/03/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 39 6000 8000 7000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 420 7000 15000 11000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 32 1000 13700 6000
सांगोला भगवा क्विंटल 143 3800 15100 7400
जळगाव गणेश क्विंटल 9 5000 10000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 279 1000 14000 5200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 35 5000 15000 10000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 47 2000 4000 3500
नाशिक मृदुला क्विंटल 131 500 10000 7000खात्रीशीर जाहिराती