बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे दोडका बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 27 1200 2000 1600
खेड-चाकण --- क्विंटल 43 3000 4000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 2500 3000 2750
मंगळवेढा --- क्विंटल 6 1000 3800 2700
राहता --- क्विंटल 4 2000 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 4000 1800
नाशिक लोकल क्विंटल 120 4170 5420 4790
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 127 3000 3600 3300
पनवेल नं. १ क्विंटल 16 4000 4500 4250
07/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 33 2000 7000 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 20 1200 2000 1600
खेड-चाकण --- क्विंटल 58 3000 4000 3500
मंचर --- क्विंटल 4 1000 4500 2750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 11 2500 3500 3000
मंगळवेढा --- क्विंटल 7 1600 3700 3500
राहता --- क्विंटल 4 2000 3500 2700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 1200 4000 1800
नाशिक लोकल क्विंटल 159 4170 5670 5335
पुणे लोकल क्विंटल 70 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 80 3000 4200 3600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 170 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3500 4000 3750
06/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 44 2000 7000 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 16 1600 2000 1800
खेड-चाकण --- क्विंटल 63 3000 4000 3500
मंचर --- क्विंटल 3 1000 4500 2750
राहता --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4200 3900
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 2000 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 1000 2700 1850
मुंबई लोकल क्विंटल 62 3000 3600 3300
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
05/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 37 3000 7000 5000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 38 500 4000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 20 1600 2200 1900
मंचर --- क्विंटल 1 2000 4500 3250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
मंगळवेढा --- क्विंटल 9 1000 8200 3500
हिंगणा --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3350
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1500 4500 2500
नाशिक लोकल क्विंटल 102 3500 5085 4375
पुणे लोकल क्विंटल 95 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 1000 2520 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 173 3000 3600 3300
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 21 3500 4000 3800
04/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 44 3000 7000 5000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 34 500 4000 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 16 1500 2500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 66 3000 4000 3500
मंचर --- क्विंटल 6 1000 4500 2750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 7 2000 3500 3000
मंगळवेढा --- क्विंटल 3 1700 5100 4500
राहता --- क्विंटल 4 2000 2500 2200
नाशिक लोकल क्विंटल 111 2505 5000 3920
पुणे लोकल क्विंटल 275 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1600 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
03/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 40 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 25 500 5000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 22 1600 1800 1700
खेड-चाकण --- क्विंटल 68 3000 4000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 2000 3500 3000
मंगळवेढा --- क्विंटल 3 1100 4400 3700
राहता --- क्विंटल 4 2000 2500 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4200 3900
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2000 4500 2500
नाशिक लोकल क्विंटल 99 3335 5835 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 162 3000 3600 3300
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3500 4500 4000
02/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 41 3000 3500 3250
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 46 500 3510 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 58 3000 4000 3500
मंचर --- क्विंटल 3 1500 4510 3005
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
मंगळवेढा --- क्विंटल 5 1200 3700 3300
राहता --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 2000 4500 2500
नाशिक लोकल क्विंटल 315 2585 5000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 82 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 135 3000 3600 3300
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3800 4000 3900
01/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 31 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 18 500 3510 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 11 1500 2500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 64 2500 3500 3000
मंचर --- क्विंटल 5 1500 4510 3005
श्रीरामपूर --- क्विंटल 6 2000 3000 2550
मंगळवेढा --- क्विंटल 5 2500 5000 3500
राहता --- क्विंटल 4 2000 3100 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 2000 5000 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 172 4170 5400 4750
पुणे लोकल क्विंटल 171 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 87 3000 3600 3300
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000

dodaka bajar bhav, dodaka


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती