बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे दु.भोपळा बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 10 1000 1500 1250
खेड-चाकण --- क्विंटल 62 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 800 1000 900
सातारा --- क्विंटल 9 800 1000 900
राहता --- क्विंटल 6 600 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1113 470 1670 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1300 1600 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1000 1500 1325
मुंबई लोकल क्विंटल 79 1400 2600 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 2500 2800 2700
07/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 61 1000 1600 1200
औरंगाबाद --- क्विंटल 12 800 1000 900
खेड-चाकण --- क्विंटल 57 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 700 800 750
भुसावळ --- क्विंटल 7 2000 2000 2000
सातारा --- क्विंटल 5 800 1000 900
राहता --- क्विंटल 6 700 1000 850
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1104 670 1500 1070
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 132 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1100 1600 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 400 1600 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 29 1400 2600 2000
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 55 2000 2500 2250
06/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 81 1500 2200 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 11 500 900 700
भुसावळ --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
सातारा --- क्विंटल 10 800 1000 900
राहता --- क्विंटल 15 700 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1028 667 1667 1324
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 223 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 400 910 650
मुंबई लोकल क्विंटल 115 1400 2400 1900
मंचर लोकल क्विंटल 22 850 1500 1175
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
05/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 74 1000 1500 1200
औरंगाबाद --- क्विंटल 14 700 1200 950
राहूरी --- क्विंटल 6 400 1000 700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 1000 1200 1100
सातारा --- क्विंटल 7 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 983 670 2000 1465
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
पुणे लोकल क्विंटल 209 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 800 2000 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 25 500 1010 750
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 78 500 2100 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 124 1400 2400 1900
मंचर लोकल क्विंटल 36 1000 1610 1305
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2400 2800 2600
04/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 58 1500 2000 1700
औरंगाबाद --- क्विंटल 32 700 800 750
खेड-चाकण --- क्विंटल 78 500 1500 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 800 1000 900
भुसावळ --- क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा --- क्विंटल 8 800 1000 900
राहता --- क्विंटल 8 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1229 335 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 376 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 32 500 1000 850
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 50 500 1600 1000
मंचर लोकल क्विंटल 40 650 1500 1075
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 2000 1600
03/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 76 1500 2000 1700
औरंगाबाद --- क्विंटल 19 800 1000 900
खेड-चाकण --- क्विंटल 68 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 800 1000 900
भुसावळ --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
सातारा --- क्विंटल 8 800 1000 900
राहता --- क्विंटल 4 500 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1101 1335 2170 1870
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 2800 1620
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 17 500 1650 1100
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 85 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1325
मुंबई लोकल क्विंटल 85 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
02/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 80 1200 1500 1300
खेड-चाकण --- क्विंटल 59 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 6 700 900 800
भुसावळ --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
राहता --- क्विंटल 4 600 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1007 1000 1665 1330
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1500 1350
मुरबाड हायब्रीड नग 86 11 14 12
पुणे लोकल क्विंटल 198 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 400 1310 1000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 65 300 1300 800
मुंबई लोकल क्विंटल 140 1500 2500 2000
मंचर लोकल क्विंटल 26 725 1500 1113
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2800 3000 2900
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 1500 2000 1750
01/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 59 1500 2500 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 9 800 1200 1000
खेड-चाकण --- क्विंटल 64 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 1000 1200 1100
भुसावळ --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
सातारा --- क्विंटल 11 800 1000 900
राहता --- क्विंटल 13 500 1100 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 820 670 2335 1335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 241 700 2000 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 1000 2000 1500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 62 500 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 90 1500 2500 2000
मंचर लोकल क्विंटल 18 1000 1800 1400
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 1800 2000 1900

dudhi bhopala, दुधी भोपळा बाजार भाव, आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती