बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे गाजर बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 25 1500 2500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 100 1700 2200 1900
राहता --- क्विंटल 4 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 732 1800 2200 2000
पेन लोकल क्विंटल 144 4200 4400 4200
पनवेल नं. १ क्विंटल 70 3500 4000 3750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 15 300 350 330
07/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 30 1000 1800 1400
खेड-चाकण --- क्विंटल 85 1600 2000 1800
मंचर --- क्विंटल 1 1200 1200 1200
सातारा --- क्विंटल 16 2000 3000 2500
राहता --- क्विंटल 3 2000 2000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2500 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 355 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 17 500 1800 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 1426 1800 2200 2000
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
06/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 20 1600 1800 1700
मंचर --- क्विंटल 2 1000 1400 1200
राहता --- क्विंटल 6 1200 2000 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1300
पुणे लोकल क्विंटल 485 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1300 1600 1410
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 500 1500 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 1309 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
05/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 8 1000 1500 1250
मंचर --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा --- क्विंटल 16 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1700 2000 1800
अकलुज लोकल क्विंटल 7 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 1500 4000 2200
पुणे लोकल क्विंटल 521 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 8 500 1400 950
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 3 1000 1400 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 1628 1800 2200 2000
कराड लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
04/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 19 1000 1600 1300
खेड-चाकण --- क्विंटल 105 1500 2000 1800
मंचर --- क्विंटल 1 1200 1200 1200
सातारा --- क्विंटल 13 2000 2500 2250
राहता --- क्विंटल 3 1800 1800 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 405 1500 3500 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 18 2500 3000 2750
अकलुज लोकल क्विंटल 6 3000 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 678 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 1000 2500 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 500 1600 1200
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3000 3500 3250
03/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 14 1600 2200 1900
राहता --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 425 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 18 2800 3200 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 17 500 1600 1050
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 8 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 1463 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 3500 3250
02/06/2023
खेड-चाकण --- क्विंटल 80 1500 2000 1750
मंचर --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
राहता --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 362 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 18 2500 3000 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
अकलुज लोकल क्विंटल 9 3000 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 640 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1300 1600 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 500 1800 1300
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 3 500 1700 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 975 2000 2600 2300
01/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 15 1500 2000 1750
खेड-चाकण --- क्विंटल 125 1500 2000 1750
मंचर --- क्विंटल 2 1100 1450 1275
सातारा --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
राहता --- क्विंटल 4 1500 1800 1650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 335 2000 2500 2350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
अकलुज लोकल क्विंटल 7 2500 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 1100 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 483 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 1500 2000 1750
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 8 500 2200 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1262 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 27 2000 2200 2100

आजचे गाजर बाजार भाव


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती