बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे घेवडा बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
राहता --- क्विंटल 1 8000 8000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 2500 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 6 4000 5000 5000
पेन लोकल क्विंटल 144 5400 5600 5400
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
26/05/2023
पुणे लोकल क्विंटल 78 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 5 3800 6500 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 48 4000 5500 4700
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 7000 7500 7250
25/05/2023
मंचर --- क्विंटल 5 2500 5350 3925
राहता --- क्विंटल 4 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 144 3000 10000 8500
पुणे लोकल क्विंटल 56 2500 6000 4250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 2000 6510 5000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 8 1000 5510 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 3000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 15 4000 4500 4500
24/05/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 8500 8500 8500
मंचर --- क्विंटल 2 3000 5250 4125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 29 3000 6000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 64 2000 5800 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 38 3500 5500 4500
कराड लोकल क्विंटल 27 4000 5000 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3200 3800 3500
23/05/2023
मंचर --- क्विंटल 7 1800 5110 3455
राहता --- क्विंटल 1 10000 10000 10000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 154 3500 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5200
पुणे लोकल क्विंटल 62 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 54 3000 6000 4800
मुंबई लोकल क्विंटल 58 3000 5500 4300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 3000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 27 4000 6000 6000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4800 5000 4900
22/05/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 6000 10000 8000
मंचर --- क्विंटल 5 3500 5250 4375
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 151 4000 10000 7400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3800 3400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 2000 6150 4500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 10 1000 5210 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 60 3600 4200 3900
कराड लोकल क्विंटल 9 4000 6000 6000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4200 4400 4300
21/05/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 6000 10000 8000
मंचर --- क्विंटल 11 1500 5500 3500
राहता --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 82 6000 10000 8500
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2000 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 114 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 44 2000 5800 4500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 21 4000 5000 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 4000 4500 4250
20/05/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 1 8000 9000 8500
राहता --- क्विंटल 1 9000 9000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 223 3500 7000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 4500 4500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 47 2000 5500 3500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 5 2400 6000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 62 3000 5000 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 30 2500 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 21 4000 5000 5000
पेन लोकल क्विंटल 90 5400 5600 5400

घेवडा बाजार भाव, राजमा बाजार भाव, राजमा भाव, rajma bajar bhav, काळा घेवडा, Gevdaखात्रीशीर जाहिराती