बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे गुळ बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
पुणे नं. १ क्विंटल 338 3075 3191 3133
पुणे नं. २ क्विंटल 254 2915 3025 2970
सोलापूर पिवळा क्विंटल 6 3775 3775 3775
26/05/2023
मुंबई लोकल क्विंटल 315 4500 5100 4800
बारामती नं. १ क्विंटल 44 3800 3900 3800
पुणे नं. १ क्विंटल 337 3001 3251 3126
बारामती नं. २ क्विंटल 78 3575 3650 3600
पुणे नं. २ क्विंटल 251 2851 2975 2913
सोलापूर पिवळा क्विंटल 6 3826 3826 3826
25/05/2023
बारामती नं. १ क्विंटल 13 3600 3800 3800
पुणे नं. १ क्विंटल 335 3015 3225 3120
पुणे नं. २ क्विंटल 253 2851 2961 2906
24/05/2023
मुंबई लोकल क्विंटल 252 4500 5100 4800
बारामती नं. १ क्विंटल 144 3750 3900 3800
पुणे नं. १ क्विंटल 337 3001 3201 3101
बारामती नं. २ क्विंटल 71 3575 3700 3650
पुणे नं. २ क्विंटल 256 2875 2991 2933
सोलापूर पिवळा क्विंटल 75 3585 3936 3936
23/05/2023
मुंबई लोकल क्विंटल 284 4500 5100 4800
तुमसर लोकल क्विंटल 320 3391 3731 3600
बारामती नं. १ क्विंटल 103 3500 3850 3800
पुणे नं. १ क्विंटल 335 3001 3201 3101
बारामती नं. २ क्विंटल 107 3500 3675 3675
पुणे नं. २ क्विंटल 254 2875 2991 2933
सोलापूर पिवळा क्विंटल 69 3624 4001 4001
22/05/2023
मुंबई लोकल क्विंटल 337 4500 5100 4800
बारामती नं. १ क्विंटल 136 3800 3900 3825
पुणे नं. १ क्विंटल 337 3075 3211 3143
बारामती नं. २ क्विंटल 40 3500 3675 3675
पुणे नं. २ क्विंटल 252 2901 3051 2976
20/05/2023
मुंबई लोकल क्विंटल 197 4500 5100 4800
बारामती नं. १ क्विंटल 106 3800 3900 3850
पुणे नं. १ क्विंटल 334 3075 3191 3133
बारामती नं. २ क्विंटल 91 3600 3750 3700
पुणे नं. २ क्विंटल 255 2915 3025 2970
सोलापूर पिवळा क्विंटल 40 3600 4205 4025

गूळखात्रीशीर जाहिराती