बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे हळद बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
मुंबई लोकल क्विंटल 13 6000 12000 9000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 110 5200 5700 5450
जिंतूर नं. १ क्विंटल 28 5200 6120 5900
07/06/2023
भोकर --- क्विंटल 178 4219 5369 4794
मुंबई लोकल क्विंटल 42 6000 12000 9000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 99 5300 5700 5500
सेनगाव लोकल क्विंटल 645 5100 6100 5500
जिंतूर नं. १ क्विंटल 92 4700 6076 5500
06/06/2023
बार्शी --- क्विंटल 65 5500 5500 5500
नांदेड --- क्विंटल 1503 4700 7300 6100
भोकर --- क्विंटल 168 4000 5300 4650
मुंबई लोकल क्विंटल 68 6000 12000 9000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 96 6300 6700 6500
सेनगाव लोकल क्विंटल 100 4500 5200 4800
जिंतूर नं. १ क्विंटल 2 5350 5500 5350
सांगली राजापुरी क्विंटल 4044 6000 11700 8850
05/06/2023
नांदेड --- क्विंटल 1999 5000 6700 6100
भोकर --- क्विंटल 178 3737 5355 4546
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 110 5100 5700 5400
जिंतूर नं. १ क्विंटल 462 4800 6300 5905
सांगली राजापुरी क्विंटल 5728 6000 10350 8175
लोहा राजापुरी क्विंटल 62 4900 5600 5300
03/06/2023
बार्शी --- क्विंटल 91 5690 6400 5870
भोकर --- क्विंटल 137 3335 5402 4468
मुंबई लोकल क्विंटल 50 6000 12000 9000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 85 5100 5700 5400
जिंतूर नं. १ क्विंटल 19 5250 5850 5575
लोहा राजापुरी क्विंटल 90 4811 5655 5300
02/06/2023
नांदेड --- क्विंटल 2085 5200 6900 6100
भोकर --- क्विंटल 124 5062 5405 5234
हिंगोली --- क्विंटल 1935 6090 7395 6742
मुंबई लोकल क्विंटल 153 6000 12000 9000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 93 5500 6000 5750
जिंतूर नं. १ क्विंटल 184 5000 6000 5600
सांगली राजापुरी क्विंटल 8362 6000 8000 7000
लोहा राजापुरी क्विंटल 115 4751 6180 5701
01/06/2023
नांदेड --- क्विंटल 2052 5400 8800 7500
भोकर --- क्विंटल 155 4270 5466 4868
हिंगोली --- क्विंटल 1800 6060 7300 6680
मुंबई लोकल क्विंटल 33 6000 12000 9000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 98 5500 6000 5750
जिंतूर नं. १ क्विंटल 29 5300 5530 5500
सांगली राजापुरी क्विंटल 5620 6000 10600 8300
लोहा राजापुरी क्विंटल 66 4651 6100 5701

हळदीचे आजचे बाजार भाव 2023,krushi bazar bhav,हळद बाजारभाव आज 2023 नांदेड,काळी हळद कुठे मिळेल,वसमत हळद भाव 2023, Halad bhav, Hald bhav, halad bajar bhav


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती