बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे काकडी बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 29 2000 2500 2250
खेड-चाकण --- क्विंटल 72 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 13 1000 1500 1300
सातारा --- क्विंटल 31 1000 2000 1500
मंगळवेढा --- क्विंटल 10 200 3500 2000
राहता --- क्विंटल 9 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1152 1000 3000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1505 2000 1815
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 4750 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 120 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 160 1800 2200 2025
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2750
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1000 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 2500 3000 2750
मुंबई नं. १ क्विंटल 495 2000 2200 2100
07/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 122 3000 6000 4000
औरंगाबाद --- क्विंटल 15 1700 2300 2000
रत्नागिरी --- क्विंटल 42 100 300 220
खेड --- क्विंटल 10 500 2000 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 60 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 18 1500 2500 2000
घोटी --- क्विंटल 135 1400 1600 1500
सातारा --- क्विंटल 20 1000 1500 1250
मंगळवेढा --- क्विंटल 30 300 3300 1700
राहता --- क्विंटल 4 800 2500 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1412 1500 2550 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3200 2900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1040 1500 1320
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 2000 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 472 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 390 500 3120 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1500 1325
चांदवड लोकल क्विंटल 8 1155 2800 2205
कराड लोकल क्विंटल 18 1500 2200 2200
पेन लोकल क्विंटल 144 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
अकलुज नं. १ क्विंटल 18 1200 2300 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 294 2000 2200 2100
06/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 118 2000 4000 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 21 1500 2500 2000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 33 1000 2000 1500
खेड --- क्विंटल 12 1000 2500 1700
खेड-चाकण --- क्विंटल 72 1500 2500 2000
मंचर --- क्विंटल 78 1000 3000 2000
घोटी --- क्विंटल 63 1200 1600 1400
राहता --- क्विंटल 7 1000 2700 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1304 1250 2500 1304
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2040 2500 2320
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 600 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 11 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 450 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 317 500 3000 1750
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3000 3500 3250
मुंबई नं. १ क्विंटल 284 2000 2200 2100
05/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 144 2000 6000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 140 500 3200 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 18 1400 2200 1800
राहूरी --- क्विंटल 9 500 2100 1300
रत्नागिरी --- क्विंटल 44 300 400 350
खेड --- क्विंटल 15 1000 2000 1500
मंचर --- क्विंटल 18 1000 2510 1755
श्रीरामपूर --- क्विंटल 18 1000 2000 1300
सातारा --- क्विंटल 29 800 1000 900
मंगळवेढा --- क्विंटल 34 300 2700 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1488 1500 2250 1925
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1600 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 12 500 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 359 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 156 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 416 500 3300 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1500 2000 1875
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1750 3500 2450
कराड लोकल क्विंटल 27 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 239 2000 2200 2100
वाई नं. २ क्विंटल 9 1600 2000 1800
04/06/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 35 900 2500 1700
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 129 3000 6500 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 65 500 3600 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 24 2000 2500 2250
खेड --- क्विंटल 10 1000 2000 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 85 1000 2000 1500
मंचर --- क्विंटल 100 1000 3000 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 19 1000 1700 1500
सातारा --- क्विंटल 39 1000 1500 1250
मंगळवेढा --- क्विंटल 21 300 3000 1600
राहता --- क्विंटल 6 1200 1500 1350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1262 1500 2850 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1525 2000 1845
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 749 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 401 500 3110 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1750 3605 2275
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 39 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1000 2200 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
03/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 143 2000 6000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 128 500 3700 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 32 1700 2200 1950
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 20 800 2000 1300
खेड-चाकण --- क्विंटल 76 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
घोटी --- क्विंटल 75 1600 1800 1700
सातारा --- क्विंटल 31 1000 1500 1250
मंगळवेढा --- क्विंटल 16 500 2800 1700
राहता --- क्विंटल 9 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1348 1500 2775 2425
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1545 2000 1855
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1000 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 10 500 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 1800 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 316 500 2800 1650
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 2000 1875
चांदवड लोकल क्विंटल 4 2177 2177 2177
कराड लोकल क्विंटल 18 1500 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1000 1800 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 177 2000 2200 2100
02/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 91 3000 6500 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 78 500 3000 2000
रत्नागिरी --- क्विंटल 22 200 250 220
खेड --- क्विंटल 13 1000 2000 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 67 1000 2000 1500
मंचर --- क्विंटल 55 825 2500 1662
श्रीरामपूर --- क्विंटल 25 1000 2000 1550
मंगळवेढा --- क्विंटल 23 300 3100 2000
पलूस --- क्विंटल 3 800 1500 1000
राहता --- क्विंटल 6 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1125 1250 3000 2150
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2025 2500 2315
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 1000 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 15 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 741 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 800 1000 900
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 396 500 2510 1800
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1120 2940 2205
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1500 3000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1550
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 6 500 1500 1000
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3200 3400 3300
मुंबई नं. १ क्विंटल 670 1600 2400 2000
01/06/2023
धाराशिव --- क्विंटल 3 1300 2500 1900
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 92 2500 6000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 72 500 2700 1600
औरंगाबाद --- क्विंटल 23 1600 2000 1800
खेड --- क्विंटल 15 500 2000 1300
खेड-चाकण --- क्विंटल 86 1000 2000 1500
मंचर --- क्विंटल 69 1000 2610 1805
श्रीरामपूर --- क्विंटल 20 1000 2000 1550
सातारा --- क्विंटल 32 1000 1500 1250
मंगळवेढा --- क्विंटल 13 300 3600 2200
राहता --- क्विंटल 6 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 806 1500 3000 2375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2400 2100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 1535 2000 1825
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1000 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 12 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 732 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 187 700 1000 850
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1610 2100 1890
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 36 1800 3000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 333 2000 2200 2100
वाई नं. २ क्विंटल 8 1800 2200 2000

काकडीचे बाजार भाव, काकडी बाजारभाव


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती