बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे कलिंगड बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 138 600 900 750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 31 800 1400 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 393 500 2500 1600
नाशिक लोकल क्विंटल 470 450 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 550 600 700 650
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1000 1000 1000
31/03/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 20 800 900 800
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 7320 800 1600 1200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 33 800 1200 1000
अकलुज लोकल क्विंटल 20 300 600 500
सोलापूर लोकल क्विंटल 356 500 2400 1400
नाशिक लोकल क्विंटल 490 500 1100 800
पुणे लोकल क्विंटल 1268 500 900 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 352 500 700 600
30/03/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 31 800 900 800
औरंगाबाद --- क्विंटल 147 500 700 600
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 8255 800 1600 1200
मंचर --- क्विंटल 5 250 400 325
श्रीरामपूर --- क्विंटल 31 800 1400 1100
अकलुज लोकल क्विंटल 15 300 650 500
सोलापूर लोकल क्विंटल 550 1000 2600 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 840 600 900 750
पुणे लोकल क्विंटल 986 500 800 650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 412 600 900 750
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
29/03/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 360 500 800 650
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 3270 800 1400 1100
श्रीरामपूर --- क्विंटल 32 800 1500 1150
सोलापूर लोकल क्विंटल 377 1000 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 600 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 490 700 1500 1100
पुणे लोकल क्विंटल 1405 500 800 650
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1000 1000 1000
28/03/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 44 800 1000 900
औरंगाबाद --- क्विंटल 540 600 800 700
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 7755 700 1300 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 493 1000 2400 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 630 600 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 600 1400 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1328 500 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 157 700 800 750
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1000 1000 1000
27/03/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 46 800 800 800
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 7745 800 1400 1100
श्रीरामपूर --- क्विंटल 33 800 1000 900
सोलापूर लोकल क्विंटल 79 500 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 600 600 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 600 1400 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1466 500 1500 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 180 800 900 850
26/03/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 3260 400 900 650
श्रीरामपूर --- क्विंटल 43 800 1200 1000
अकलुज लोकल क्विंटल 17 300 500 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 669 700 1000 850
पुणे लोकल क्विंटल 1745 500 1500 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 835 700 900 800
25/03/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 34 800 800 800
औरंगाबाद --- क्विंटल 511 500 700 600
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 7910 700 1300 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 45 800 1200 1000
नवापूर --- क्विंटल 3 1200 1200 1200
अकलुज लोकल क्विंटल 14 300 550 400
सोलापूर लोकल क्विंटल 460 500 3200 1400
नाशिक लोकल क्विंटल 450 400 1100 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 720 600 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 850 600 1400 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 460 500 700 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000खात्रीशीर जाहिराती