बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे कांदा बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 9946 400 1300 800
औरंगाबाद --- क्विंटल 2370 300 800 550
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 21239 700 1300 1000
श्रीगोंदा- चिंभळे --- क्विंटल 1025 300 1000 700
मंगळवेढा --- क्विंटल 184 200 1200 900
कराड हालवा क्विंटल 99 1000 1500 1500
येवला लाल क्विंटल 23000 150 941 650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 15000 200 827 600
धुळे लाल क्विंटल 2308 100 1000 700
लासलगाव लाल क्विंटल 13000 300 1000 675
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 1100 400 740 640
लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 2500 300 1001 700
जळगाव लाल क्विंटल 5192 275 837 575
नागपूर लाल क्विंटल 2000 700 1100 1000
सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 2705 200 900 700
कळवण लाल क्विंटल 5150 150 815 600
संगमनेर लाल क्विंटल 14944 200 1200 700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10600 100 801 550
चांदवड लाल क्विंटल 11000 351 936 620
मनमाड लाल क्विंटल 14000 200 760 600
श्रीरामपूर लाल क्विंटल 3756 100 900 650
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 9431 350 885 615
साक्री लाल क्विंटल 71500 400 905 700
देवळा लाल क्विंटल 15050 100 800 625
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 429 900 1300 1100
पुणे लोकल क्विंटल 19996 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 900 1400 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 107 700 800 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 703 600 1000 800
वाई लोकल क्विंटल 500 700 1200 950
कामठी लोकल क्विंटल 34 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1300 1150
नागपूर पांढरा क्विंटल 1780 1100 1300 1250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 20000 350 970 750
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 200 950 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7000 400 1100 900
लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 1250 600 925 800
लासलगाव - विंचूर उन्हाळी क्विंटल 500 600 1130 950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7400 200 1010 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10500 300 1397 1000
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1231 500 1025 750
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 352 886 1061 950
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3050 500 925 800
26/03/2023
विटा --- क्विंटल 40 800 1100 950
राहता --- क्विंटल 4040 200 1200 850
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 881 600 1200 1000
जुन्नर - नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 5 300 1100 800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11150 500 1400 1000
अकलुज लाल क्विंटल 420 300 1400 800
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 2052 300 900 600
राहूरी लाल क्विंटल 6785 100 1100 600
कोपरगाव लाल क्विंटल 6400 350 870 710
पारनेर लाल क्विंटल 24592 200 1100 800
पाथर्डी लाल क्विंटल 170 200 1125 900
भुसावळ लाल क्विंटल 50 1000 1000 1000
वैजापूर लाल क्विंटल 18902 200 960 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 25551 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 103 700 1000 850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 65 800 1100 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 488 300 800 550
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1300 950
कामठी लोकल क्विंटल 32 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1100 1300 1150
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1592 200 1000 600
चंद्रपूर - गंजवड पांढरा क्विंटल 220 1000 1300 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4000 650 1000 850
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 15 1800 2000 1900
25/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 8998 400 1400 800
बार्शी --- क्विंटल 2596 100 1185 750
औरंगाबाद --- क्विंटल 2212 300 1000 650
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 18949 700 1400 1050
मंचर- वणी --- क्विंटल 1900 800 1050 925
श्रीगोंदा- चिंभळे --- क्विंटल 3769 500 1000 800
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 6525 400 1005 625
विटा --- क्विंटल 50 500 1100 800
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 79086 100 1400 550
येवला लाल क्विंटल 19000 150 881 600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 15005 200 866 650
धुळे लाल क्विंटल 2308 100 1000 680
लासलगाव लाल क्विंटल 18896 300 980 730
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 2665 401 772 650
लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 16900 300 1087 700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 1075 350 500 425
पुणे -पिंपरी लाल क्विंटल 113 700 800 750
पंढरपूर लाल क्विंटल 619 200 1210 900
नागपूर लाल क्विंटल 300 700 1100 1000
सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 2215 200 1000 700
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4431 100 1100 700
कळवण लाल क्विंटल 2870 150 1000 700
चांदवड लाल क्विंटल 22573 222 935 650
मनमाड लाल क्विंटल 7008 200 839 650
कोपरगाव लाल क्विंटल 3280 300 775 725
कोपरगाव लाल क्विंटल 7400 250 850 670
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 8599 350 870 640
साक्री लाल क्विंटल 52635 400 900 750
भुसावळ लाल क्विंटल 34 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 4177 450 780 520
गंगापूर लाल क्विंटल 500 200 700 500
वैजापूर लाल क्विंटल 1393 300 950 650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 369 1000 1200 1100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5182 250 1200 725
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 700 1200 900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 72 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 599 200 1200 700
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 190 200 900 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 1000 1200 1150
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 12303 301 1056 750
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 82150 100 1200 650
येवला उन्हाळी क्विंटल 1091 500 1000 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4966 500 1200 1000
लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 570 600 920 800
लासलगाव - विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2200 600 1130 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4150 200 1225 801
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2900 560 1050 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1300 400 990 800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3600 500 962 890
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1000 750 1100 940
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4049 300 1345 1000
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1174 500 900 725
24/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 5958 400 1300 900
बार्शी --- क्विंटल 2421 100 1150 750
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 18966 700 1300 1000
खेड-चाकण --- क्विंटल 150 1000 1200 1100
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2775 200 1100 700
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 6100 450 950 650
नवापूर --- क्विंटल 87 300 800 582
मंगळवेढा --- क्विंटल 214 200 1300 960
जुन्नर - नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 84 300 1200 800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9661 500 1420 1000
अकलुज लाल क्विंटल 430 300 1420 800
सोलापूर लाल क्विंटल 51944 100 1400 600
येवला लाल क्विंटल 25224 200 880 675
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 16713 200 880 670
धुळे लाल क्विंटल 1799 100 1000 680
लासलगाव लाल क्विंटल 22264 300 1141 725
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 1765 400 772 700
लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 2500 300 1031 675
जळगाव लाल क्विंटल 2950 350 750 550
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 1104 200 1000 600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 30000 250 883 725
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 12315 250 1251 750
सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 2094 200 1000 700
राहूरी लाल क्विंटल 9217 100 1100 600
संगमनेर लाल क्विंटल 12391 200 1211 705
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10000 100 808 610
चांदवड लाल क्विंटल 20869 200 929 650
मनमाड लाल क्विंटल 13500 200 837 600
सटाणा लाल क्विंटल 16215 150 940 735
कोपरगाव लाल क्विंटल 3500 300 800 750
कोपरगाव लाल क्विंटल 4800 325 801 700
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 8449 250 850 610
पारनेर लाल क्विंटल 16677 200 1200 800
पाथर्डी लाल क्विंटल 280 300 1000 800
साक्री लाल क्विंटल 46630 250 930 700
भुसावळ लाल क्विंटल 26 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 4530 440 730 510
नांदगाव लाल क्विंटल 29449 100 815 625
वैजापूर लाल क्विंटल 15365 250 970 750
देवळा लाल क्विंटल 24620 100 800 600
उमराणे लाल क्विंटल 21500 301 851 700
नामपूर लाल क्विंटल 8180 100 945 700
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 8102 100 870 650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 800 1200 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2932 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 18065 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 91 700 800 750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 58 800 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 436 300 900 600
कामठी लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1100 1300 1200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 690 200 1000 650
नाशिक पोळ क्विंटल 2916 400 1051 800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 18448 320 1012 800
येवला उन्हाळी क्विंटल 320 300 976 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 117 500 1151 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6768 500 1195 1025
लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 220 555 952 800
लासलगाव - विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2000 600 1127 950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1577 421 1078 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2743 401 1100 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9520 275 1075 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3100 500 1013 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 440 650 956 811
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5165 800 1339 1051
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 760 300 885 720
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3787 200 1047 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5000 600 900 800
राहता उन्हाळी क्विंटल 3971 200 1150 800
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 401 950 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11412 100 1095 850
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1288 100 1035 800
23/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 3069 400 1300 800
बार्शी --- क्विंटल 1375 2500 4500 3800
औरंगाबाद --- क्विंटल 3312 200 1000 600
खेड-चाकण --- क्विंटल 225 800 1200 1000
मंचर --- क्विंटल 22125 900 1350 1125
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1822 200 1000 700
श्रीगोंदा- चिंभळे --- क्विंटल 1127 200 1000 700
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 5085 500 1035 700
विटा --- क्विंटल 50 500 1000 800
सातारा --- क्विंटल 293 800 1300 1050
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 396 700 1200 900
जुन्नर - नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 18 600 1210 900
कराड हालवा क्विंटल 243 500 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 28701 100 1500 600
येवला लाल क्विंटल 25687 200 881 675
धुळे लाल क्विंटल 1543 125 910 650
लासलगाव लाल क्विंटल 20702 351 1161 725
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 2785 401 751 675
लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 15500 300 1035 700
जळगाव लाल क्विंटल 665 425 800 600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 1444 200 850 525
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 34234 205 941 725
पंढरपूर लाल क्विंटल 492 200 1200 800
नागपूर लाल क्विंटल 1520 700 1100 1000
सिन्नर लाल क्विंटल 7295 200 966 750
सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 1622 200 1001 700
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2635 100 1100 600
कळवण लाल क्विंटल 3500 200 990 701
संगमनेर लाल क्विंटल 8011 200 1300 751
चाळीसगाव लाल क्विंटल 7500 100 766 600
चांदवड लाल क्विंटल 21147 200 951 720
मनमाड लाल क्विंटल 10800 200 901 725
सटाणा लाल क्विंटल 13705 150 920 725
कोपरगाव लाल क्विंटल 3660 350 815 710
कोपरगाव लाल क्विंटल 5600 200 800 701
श्रीरामपूर लाल क्विंटल 2413 200 999 700
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 4459 250 855 620
साक्री लाल क्विंटल 17235 250 905 725
भुसावळ लाल क्विंटल 98 500 500 500
नांदगाव लाल क्विंटल 22363 100 838 625
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4275 600 1250 901
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1185 150 1300 700
वैजापूर लाल क्विंटल 642 300 850 650
देवळा लाल क्विंटल 17556 150 840 650
उमराणे लाल क्विंटल 20500 301 900 700
नामपूर लाल क्विंटल 7555 100 930 700
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 5758 100 835 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3658 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 10528 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 35 1000 1000 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 72 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 677 200 1000 600
मलकापूर लोकल क्विंटल 730 400 760 700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 1000 1400 1200
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1300 950
कामठी लोकल क्विंटल 22 1200 1600 1400
शेवगाव नं. १ क्विंटल 470 700 1100 1100
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1560 200 900 550
शेवगाव नं. २ क्विंटल 565 400 600 600
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 640 100 300 300
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1200 1150
चंद्रपूर - गंजवड पांढरा क्विंटल 869 1000 1300 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 2906 350 1025 750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 16015 325 1051 750
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 72086 100 1100 600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 78 400 1125 800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4686 600 1215 1052
लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 380 500 976 850
लासलगाव - विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2200 600 1122 1000
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1588 150 1251 801
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9270 500 1300 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5200 300 1225 801
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1563 551 1061 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2076 601 1203 900
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 5837 400 1100 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7510 300 1130 925
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2600 500 1011 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 380 650 900 740
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4597 600 1400 1000
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 221 200 860 755
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3040 308 1004 850
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4960 700 1261 905
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3200 600 900 775
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2500 401 1051 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12630 300 1130 950
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1000 200 1005 800
22/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 7159 400 1300 800
बार्शी --- क्विंटल 2256 100 1205 750
औरंगाबाद --- क्विंटल 2410 205 1025 650
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 10669 800 1400 1100
खेड-चाकण --- क्विंटल 6500 800 1300 1100
मंचर --- क्विंटल 26516 700 1250 975
मंचर- वणी --- क्विंटल 1500 800 1110 950
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1096 300 1000 700
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 5560 400 975 650
सातारा --- क्विंटल 169 800 1300 1050
मंगळवेढा --- क्विंटल 78 250 1100 1000
जुन्नर - नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 10 800 1110 1000
कराड हालवा क्विंटल 51 300 1300 1300
लासलगाव लाल क्विंटल 13406 300 1120 700
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 2275 300 800 671
लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 10600 400 1038 700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 923 225 600 410
सिन्नर - दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 10360 250 1201 750
सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 1512 200 1000 700
संगमनेर लाल क्विंटल 11346 200 1251 725
मनमाड लाल क्विंटल 8000 100 826 800
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 16135 300 1200 900
श्रीरामपूर लाल क्विंटल 2375 100 1100 750
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 10374 300 955 670
इंदापूर लाल क्विंटल 407 200 1090 700
पारनेर लाल क्विंटल 18209 200 1300 850
साक्री लाल क्विंटल 15625 300 865 725
भुसावळ लाल क्विंटल 64 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 1825 410 710 525
दिंडोरी लाल क्विंटल 146 761 1411 1000
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 9855 600 1428 1025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 339 1000 1200 1100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4301 350 1200 650
पुणे लोकल क्विंटल 12872 500 1100 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 700 1000 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 55 800 800 800
वाई लोकल क्विंटल 12 500 1300 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
चंद्रपूर - गंजवड पांढरा क्विंटल 120 1000 1300 1200
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 12544 360 1054 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3496 600 1191 1000
लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 255 651 1076 800
लासलगाव - विंचूर उन्हाळी क्विंटल 650 700 1120 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 633 600 1501 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4810 700 1316 1100
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 464 500 1051 750
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 6152 700 1501 1050
21/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 5193 400 1300 700
बार्शी --- क्विंटल 1995 50 1125 750
औरंगाबाद --- क्विंटल 1710 300 1000 650
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 10050 800 1400 1100
खेड-चाकण --- क्विंटल 300 700 1100 900
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1642 300 1000 700
श्रीगोंदा- चिंभळे --- क्विंटल 780 550 1050 800
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 4850 450 1000 725
सातारा --- क्विंटल 295 800 1300 1050
राहता --- क्विंटल 3345 200 1200 750
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9961 500 1450 950
कराड हालवा क्विंटल 99 300 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 48712 100 1500 600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 15725 200 873 650
धुळे लाल क्विंटल 2870 100 900 650
लासलगाव लाल क्विंटल 15146 300 1092 751
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 3970 400 941 721
लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 3600 400 1060 700
जळगाव लाल क्विंटल 1169 375 825 600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 695 250 1000 625
पंढरपूर लाल क्विंटल 796 200 1200 900
नागपूर लाल क्विंटल 1000 700 1100 1000
सिन्नर लाल क्विंटल 5032 100 1035 775
सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 1610 200 850 700
राहूरी लाल क्विंटल 8440 100 1100 600
कळवण लाल क्विंटल 2500 200 1001 700
संगमनेर लाल क्विंटल 14309 200 1300 750
चाळीसगाव लाल क्विंटल 8500 100 751 620
मनमाड लाल क्विंटल 12273 100 831 600
सटाणा लाल क्विंटल 13410 120 970 730
कोपरगाव लाल क्विंटल 5200 300 885 720
कोपरगाव लाल क्विंटल 6280 325 902 745
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 19735 300 1100 800
श्रीरामपूर लाल क्विंटल 1250 100 1000 750
पाथर्डी लाल क्विंटल 230 300 1000 800
भुसावळ लाल क्विंटल 39 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 2118 400 720 530
नांदगाव लाल क्विंटल 25660 100 860 625
वैजापूर लाल क्विंटल 11847 250 930 700
देवळा लाल क्विंटल 16204 100 840 650
उमराणे लाल क्विंटल 17500 301 900 700
नामपूर लाल क्विंटल 8673 100 960 800
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 2905 100 825 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 1000 1200 1100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3152 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 14387 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 62 900 900 900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 57 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 204 300 1000 650
मलकापूर लोकल क्विंटल 720 500 960 700
जामखेड लोकल क्विंटल 4885 100 1200 650
कामठी लोकल क्विंटल 2 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1000 900
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1101 200 1000 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 540 1000 1200 1150
चंद्रपूर - गंजवड पांढरा क्विंटल 287 1000 1300 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 3268 400 1051 750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 19215 301 1085 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 87 450 1100 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2348 500 1177 1000
लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 155 611 1011 880
लासलगाव - विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1600 500 1251 900
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1128 150 1200 851
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2200 300 1301 821
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5645 360 1200 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 800 500 1050 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4923 800 1502 1200
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 2388 321 1080 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2500 600 905 850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2500 451 1001 850
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 6769 200 1135 1000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2861 200 1075 900
20/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 8099 400 1400 900
औरंगाबाद --- क्विंटल 1436 100 900 500
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 15314 700 1300 1000
मंचर- वणी --- क्विंटल 1190 700 1010 855
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1831 300 1100 800
श्रीगोंदा- चिंभळे --- क्विंटल 826 500 1000 750
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 4500 420 905 675
नवापूर --- क्विंटल 20 500 1000 735
सातारा --- क्विंटल 286 800 1200 1000
मंगळवेढा --- क्विंटल 242 300 1220 800
हिंगणा --- क्विंटल 3 1000 1500 1500
जुन्नर - नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 16 500 1300 1000
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 48548 100 1400 600
येवला लाल क्विंटल 26584 200 920 700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 17630 200 839 600
धुळे लाल क्विंटल 166 140 900 650
लासलगाव लाल क्विंटल 26816 300 1141 751
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 4400 400 913 750
लासलगाव - विंचूर लाल क्विंटल 20500 400 1100 750
जळगाव लाल क्विंटल 1887 300 750 587
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 25000 250 1100 770
नागपूर लाल क्विंटल 1000 700 1100 1025
सिन्नर लाल क्विंटल 6792 200 945 750
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 12875 250 1221 750
सिन्नर - नायगाव लाल क्विंटल 1762 200 950 720
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3325 100 1200 700
कळवण लाल क्विंटल 3100 200 1000 700
संगमनेर लाल क्विंटल 14113 200 1301 750
चाळीसगाव लाल क्विंटल 9000 100 780 600
चांदवड लाल क्विंटल 16922 316 997 650
मनमाड लाल क्विंटल 14215 200 802 600
सटाणा लाल क्विंटल 11525 150 945 700
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 12296 300 1200 900
श्रीरामपूर लाल क्विंटल 1285 200 950 700
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा लाल क्विंटल 10989 300 940 675
इंदापूर लाल क्विंटल 225 200 1300 650
साक्री लाल क्विंटल 14965 250 900 775
नांदगाव लाल क्विंटल 24964 100 850 625
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 9560 600 1301 901
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1279 100 1271 700
वैजापूर लाल क्विंटल 962 200 950 650
देवळा लाल क्विंटल 11669 150 885 675
उमराणे लाल क्विंटल 18500 300 971 750
नामपूर लाल क्विंटल 14586 50 850 600
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 3897 100 945 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 339 800 1200 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2963 350 1200 650
पुणे लोकल क्विंटल 14188 500 1200 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 241 700 800 750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 49 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 546 200 800 500
कामठी लोकल क्विंटल 32 1200 1600 1400
शेवगाव नं. १ नग 940 800 1100 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1300 1600 1400
शेवगाव नं. २ नग 1270 500 700 700
शेवगाव नं. ३ नग 1270 200 400 400
नाशिक पोळ क्विंटल 2430 600 1111 900
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 21603 250 1156 850
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 73785 100 1200 650
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 65 500 1200 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3620 600 1201 1075
लासलगाव - निफाड उन्हाळी क्विंटल 430 650 991 800
लासलगाव - विंचूर उन्हाळी क्विंटल 760 600 1132 850
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2200 300 1271 811
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 499 570 1200 1000
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 4442 400 1101 850
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 4040 260 1210 1025
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4092 300 1456 1251
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 533 500 910 780
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1045 294 1140 825
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 6054 700 1332 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2000 150 1080 875
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2300 451 1001 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 4061 130 1140 950
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1227 200 1070 850

krushi bazar bhav,आजचे कांदा बाजार भाव 2023,कांदा आजचे बाजार भाव 2023,krushi kranti bajar bhav, krushikranti bajar bhav, bajar bhav, kanda bajar bhav today, आजचे बाजार भावखात्रीशीर जाहिराती