बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti






आजचे कापूस बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
राळेगाव --- क्विंटल 2890 7200 7695 7600
भद्रावती --- क्विंटल 85 7300 7500 7350
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 52 7900 8101 8000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7300 7690 7600
काटोल लोकल क्विंटल 95 7300 7600 7500
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 3050 7750 7980 7850
26/03/2023
भद्रावती --- क्विंटल 21 7700 7700 7700
वडवणी --- क्विंटल 21 7500 7500 7500
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 154 6500 7600 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1262 7200 7750 7430
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 600 6500 7700 7400
काटोल लोकल क्विंटल 85 7300 7600 7500
नरखेड नं. १ क्विंटल 156 7500 7900 7600
भिवापूर वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 7500 7730 7615
25/03/2023
सावनेर --- क्विंटल 2500 7500 7500 7500
मनवत --- क्विंटल 4090 6400 7785 7700
किनवट --- क्विंटल 33 6800 7300 7000
राळेगाव --- क्विंटल 3377 7200 7725 7675
भद्रावती --- क्विंटल 242 6550 7710 7130
समुद्रपूर --- क्विंटल 643 7500 7930 7700
वडवणी --- क्विंटल 95 7300 7550 7450
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1487 7700 7800 7750
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1680 7450 7650 7550
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 129 6500 7600 7400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1954 7200 7750 7445
उमरेड लोकल क्विंटल 622 7400 7750 7650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 300 7200 7685 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 987 6400 7800 7200
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 700 6800 7700 7265
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 872 7600 7610 7600
कोर्पना लोकल क्विंटल 3516 7000 7400 7200
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 200 7300 7500 7400
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6032 7200 7925 7530
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 93 7500 7550 7525
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 24 7360 7780 7570
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 465 7600 7700 7625
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2750 7500 7831 7650
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 1900 7750 7850 7800
नरखेड नं. १ क्विंटल 167 7500 7850 7600
24/03/2023
सावनेर --- क्विंटल 2400 7500 7600 7550
मनवत --- क्विंटल 3650 6500 7885 7825
सेलु --- क्विंटल 2675 6500 7895 7775
किनवट --- क्विंटल 42 7000 7300 7150
राळेगाव --- क्विंटल 3450 7400 7775 7750
भद्रावती --- क्विंटल 287 6800 7770 7285
समुद्रपूर --- क्विंटल 865 7300 7900 7750
वडवणी --- क्विंटल 138 7300 7600 7500
सिरोंचा --- क्विंटल 891 7300 7600 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 6600 7700 7700
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1584 7800 7900 7850
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 980 7200 7625 7500
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 111 6500 7600 7400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2166 7200 7850 7500
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 48 8000 8100 8050
उमरेड लोकल क्विंटल 398 7300 7810 7700
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7575 7735 7630
वरोरा लोकल क्विंटल 1149 6400 7850 7400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1300 6500 7800 7200
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 680 7000 7850 7500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1041 7650 7670 7650
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 57 8000 8500 8250
काटोल लोकल क्विंटल 110 7200 7750 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 5197 7000 7600 7350
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 210 7300 7500 7400
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 10194 7400 7985 7620
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 925 7200 7950 7700
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 67 7400 7600 7500
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 299 7360 7750 7560
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 640 7700 7801 7725
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 127 7103 7780 7199
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1875 7000 7967 7800
23/03/2023
सावनेर --- क्विंटल 3700 7500 7600 7550
सेलु --- क्विंटल 1828 6300 7940 7880
किनवट --- क्विंटल 51 7300 7400 7350
राळेगाव --- क्विंटल 2700 7400 7780 7750
भद्रावती --- क्विंटल 222 7600 7770 7685
समुद्रपूर --- क्विंटल 793 7475 7900 7750
वडवणी --- क्विंटल 5 7300 7300 7300
मौदा --- क्विंटल 150 7450 7550 7500
सिरोंचा --- क्विंटल 610 7300 7600 7450
हिंगणा एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 33 6800 7700 7600
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1732 7700 7900 7800
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 129 6500 7600 7400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2092 7200 7850 7500
अकोला लोकल क्विंटल 89 7700 7800 7750
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 69 7800 8118 7959
उमरेड लोकल क्विंटल 400 6600 7760 7650
मनवत लोकल क्विंटल 3600 6400 7950 7875
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 300 7695 7790 7700
वरोरा लोकल क्विंटल 942 6000 7800 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 370 7000 7800 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 150 7600 7800 7700
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 993 7650 7660 7657
काटोल लोकल क्विंटल 86 7000 7750 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 4966 7000 7625 7400
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 270 7300 7500 7400
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4791 7400 8040 7670
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 7550 7900 7800
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 80 7400 7500 7450
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 590 7701 7800 7725
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1960 7450 8000 7850
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 1620 7800 7985 7900
नरखेड नं. १ क्विंटल 175 7500 7850 7600
भिवापूर वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 7500 7780 7640
22/03/2023
सेलु --- क्विंटल 1463 6100 7875 7820
भद्रावती --- क्विंटल 258 7200 7770 7450
वडवणी --- क्विंटल 97 7310 7600 7500
सिरोंचा --- क्विंटल 300 7350 7600 7500
घणसावंगी ए.के.एच. ४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 150 6600 7900 7700
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 988 7700 7900 7800
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 550 7450 7600 7550
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1205 7200 7800 7500
मनवत लोकल क्विंटल 4500 6400 7915 7840
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 300 7500 7800 7700
वरोरा लोकल क्विंटल 376 6600 7850 7200
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 400 7300 7750 7550
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 125 7200 7800 7500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1221 7704 7760 7756
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 177 7300 7500 7400
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 164 7350 7750 7540
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 830 7500 7950 7850
नरखेड नं. १ क्विंटल 166 7500 7900 7600
भिवापूर वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 246 7400 7730 7565
21/03/2023
सावनेर --- क्विंटल 3200 7500 7500 7500
मनवत --- क्विंटल 3300 6500 7935 7865
सेलु --- क्विंटल 1955 6480 7865 7760
राळेगाव --- क्विंटल 4450 7400 7800 7700
भद्रावती --- क्विंटल 210 7600 7750 7675
समुद्रपूर --- क्विंटल 1188 7500 7900 7750
वडवणी --- क्विंटल 46 7300 7600 7500
सिरोंचा --- क्विंटल 825 7300 7600 7450
हिंगणा एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7100 7550 7550
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 152 7200 7850 7700
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1890 7400 7625 7550
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 150 6850 7750 7700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2096 7200 7800 7500
घाटंजी एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2200 7600 7850 7750
अकोला लोकल क्विंटल 50 7700 7880 7790
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 56 7900 8100 8000
उमरेड लोकल क्विंटल 364 7300 7750 7650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7000 7760 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 1375 6500 7850 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1000 6800 7750 7000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 300 7000 7800 7700
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 723 7600 7675 7650
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 85 7500 8000 7750
काटोल लोकल क्विंटल 55 7000 7750 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 3034 7000 7550 7300
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 250 7300 7500 7400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 33 6500 7700 7000
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6055 7400 7970 7660
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 7350 7900 7650
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 7500 7600 7550
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 239 7330 7750 7540
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 969 7700 7801 7725
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 110 6800 7500 7000
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2370 7300 8000 7900
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 7700 7970 7900
नरखेड नं. १ क्विंटल 205 7500 7800 7700
20/03/2023
सावनेर --- क्विंटल 3800 7500 7550 7525
मनवत --- क्विंटल 3000 6500 8000 7925
सेलु --- क्विंटल 1855 6200 7925 7870
किनवट --- क्विंटल 38 7300 7500 7400
राळेगाव --- क्विंटल 3000 7400 7900 7800
भद्रावती --- क्विंटल 150 7600 7750 7650
समुद्रपूर --- क्विंटल 805 7450 7850 7600
वडवणी --- क्विंटल 6 7600 7600 7600
मौदा --- क्विंटल 115 7400 7600 7500
सिरोंचा --- क्विंटल 940 7300 7600 7500
हिंगणा एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 42 6800 7600 7500
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 185 7000 7900 7700
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1421 7900 8000 7950
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 7400 7650 7550
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 130 6800 7750 7700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1512 7200 7850 7500
घाटंजी एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2400 7650 7850 7700
उमरेड लोकल क्विंटल 172 7400 7750 7650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7300 7770 7660
वरोरा लोकल क्विंटल 905 6200 7825 7200
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1100 7100 7750 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 250 7600 7800 7700
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 840 7600 7675 7666
काटोल लोकल क्विंटल 95 7000 7725 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 1879 7000 7500 7300
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 235 7300 7600 7500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1610 7700 7970 7850
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4515 7500 7990 7715
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1175 7550 7850 7650
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 162 7400 7600 7500
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 695 7700 7851 7801
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 675 7500 8055 7900
नरखेड नं. १ क्विंटल 168 7700 7900 7800

कापूस बाजार भाव आजचे,आजचे कापुस भाव,कापसाचे आजचे भाव,kapus bhav maharashtra today,आजचे कापसाचे बाजार भाव,today kapus bhav maharashtra,today kapus bhav,महाराष्ट्र कपास भाव,कापुस बाजार भाव आजचे,आजच्या तारखेचा कापसाचे भाव,कपास भाव आज 2023 महाराष्ट्र,आजचे बाजार भाव कापूस,kapus bajar bhav maharashtra,kapus bhav today maharashtra,कापुस बाजार भाव 2023,कापूस भाव आज 2023, आजचे कापसाचे भाव 2023, कापूस बाजार भाव 2023 today, kapus bazar bhav today maharashtra, krushi kranti bajar bhav, krushikranti bajar bhav, आजचे बाजार भाव, कापुस भाव, कॉटन भाव, cotton rate today, कपास, कपाशी, kapus bajar bhav, kapus bhav today,kapus bajar bhav today,कापूस भाव आजचा महाराष्ट्र,आजचे कापुस बाजार भाव,kapus bhav amravati today 2023



खात्रीशीर जाहिराती