बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे केळी बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
नाशिक भुसावळी क्विंटल 210 450 1050 750
नागपूर भुसावळी क्विंटल 32 450 550 525
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 120 340 665 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1000 4000 2500
07/06/2023
नाशिक भुसावळी क्विंटल 210 400 1000 700
नागपूर भुसावळी क्विंटल 37 450 550 525
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 100 500 799 651
पुणे लोकल क्विंटल 17 800 1400 1100
06/06/2023
नाशिक भुसावळी क्विंटल 210 500 900 700
पुणे लोकल क्विंटल 25 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 1000 4000 2500
05/06/2023
नाशिक भुसावळी क्विंटल 290 500 900 700
नागपूर भुसावळी क्विंटल 40 450 550 525
पुणे लोकल क्विंटल 16 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 1000 4000 2500
यावल नं. १ क्विंटल 3860 735 1135 1035
04/06/2023
पुणे लोकल क्विंटल 44 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 1000 4000 2500
यावल नं. १ क्विंटल 8720 710 1110 1010
03/06/2023
नाशिक भुसावळी क्विंटल 310 500 900 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 1000 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 30 450 550 525
यावल नं. १ क्विंटल 11430 660 1060 960
02/06/2023
नाशिक भुसावळी क्विंटल 210 500 900 700
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 100 570 1051 900
पुणे लोकल क्विंटल 18 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 1000 5000 3000
यावल नं. १ क्विंटल 11610 660 1060 960
01/06/2023
नाशिक भुसावळी क्विंटल 180 1800 2800 2200
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 100 500 905 849
पुणे लोकल क्विंटल 13 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1000 5000 3000
यावल नं. १ क्विंटल 22400 660 1060 960

आजचे केळी बाजार भाव, केळी बाजार भाव, केळी आजचे बाजार भाव, keli bhav today, केळी भाव


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती