बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे कोथिंबीर बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 41 1500 5000 3150
पाटन --- क्विंटल 10500 6 8 7
श्रीरामपूर --- नग 4850 2 5 3
मंगळवेढा --- नग 3590 2 9 6
हिंगणा --- क्विंटल 6 1500 3000 2000
सोलापूर लोकल नग 2095 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 17 800 1200 1000
पुणे लोकल नग 107675 4 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 1900 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1750 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 21100 6 12 9
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1000 1500 1325
मुंबई लोकल क्विंटल 654 800 1600 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
रत्नागिरी नं. २ नग 6000 10 12 11
26/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 27 2000 6000 4000
उस्मानाबाद --- नग 3830 300 1000 650
औरंगाबाद --- क्विंटल 34900 70 120 95
खेड --- नग 9000 6 11 8
श्रीरामपूर --- नग 4350 2 4 3
मंगळवेढा --- नग 2295 4 10 6
राहता --- नग 1650 3 5 4
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1535 2000 1805
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 800 1000 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 1000 1200 1100
पुणे लोकल नग 162800 3 10 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1170 8 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2400 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 16100 6 8 7
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 135800 301 1801 1401
राहूरी लोकल नग 3207 3 7 5
भुसावळ लोकल क्विंटल 45 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1500
25/03/2023
अकलुज --- नग 1800 5 9 7
कोल्हापूर --- क्विंटल 42 1000 5000 3000
उस्मानाबाद --- नग 1260 200 500 350
पुणे-मांजरी --- नग 33200 3 6 4
औरंगाबाद --- नग 24400 90 140 115
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 32 800 1500 1000
श्रीरामपूर --- नग 4400 1 3 2
मंगळवेढा --- नग 3780 2 7 4
राहता --- नग 650 4 6 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1525 2000 1815
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल नग 1994 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल नग 1010 7 9 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2600 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 17100 7 10 9
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 172400 101 1601 1201
वडगाव पेठ लोकल नग 4500 6 8 7
भुसावळ लोकल क्विंटल 41 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
24/03/2023
अकलुज --- नग 2250 7 10 8
उस्मानाबाद --- नग 2172 250 600 425
पुणे-मांजरी --- नग 25650 2 5 3
पाटन --- नग 10500 5 7 6
खेड --- नग 7000 5 7 6
खेड-चाकण --- नग 32500 600 1200 900
श्रीरामपूर --- नग 4750 1 3 2
मंगळवेढा --- नग 4495 3 8 5
राहता --- नग 600 3 5 4
हिंगणा --- क्विंटल 3 1500 3000 3000
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 18
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1520 2000 1840
सोलापूर लोकल नग 4415 300 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 600 800 700
जळगाव लोकल क्विंटल 10 800 1200 1000
पुणे लोकल नग 89690 4 7 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1580 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 17400 5 7 6
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 137800 101 1701 1301
मुंबई लोकल क्विंटल 752 700 1500 1100
वडगाव पेठ लोकल नग 4000 4 8 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 34 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 26 500 1500 1000
रत्नागिरी नं. २ नग 4500 10 12 11
23/03/2023
अकलुज --- नग 1850 4 6 5
कोल्हापूर --- क्विंटल 20 2500 5500 4000
अहमदनगर --- नग 5310 6 11 8
उस्मानाबाद --- नग 3992 300 700 500
पुणे-मांजरी --- नग 24800 3 7 5
औरंगाबाद --- नग 2800 90 120 105
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 9 700 1000 800
खेड --- नग 8000 7 16 11
खेड-चाकण --- नग 21540 500 1000 750
श्रीरामपूर --- नग 4000 1 3 2
मंगळवेढा --- नग 2560 2 8 5
राहता --- नग 1750 3 5 4
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 1025 1500 1315
सोलापूर लोकल नग 6434 300 700 500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1200
पुणे लोकल नग 96450 4 8 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 950 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 15500 5 10 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 158800 101 1801 1201
राहूरी लोकल नग 3306 3 7 5
मुंबई लोकल क्विंटल 586 700 1500 1100
वडगाव पेठ लोकल नग 4000 5 7 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
रत्नागिरी नं. २ नग 6000 6 10 8
22/03/2023
अकलुज --- नग 1800 3 5 4
कोल्हापूर --- क्विंटल 12 1000 4500 3000
उस्मानाबाद --- नग 2939 300 500 400
पुणे-मांजरी --- नग 23450 3 6 4
औरंगाबाद --- नग 28000 65 125 95
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 12 700 1000 800
पाटन --- नग 10500 6 8 7
खेड --- नग 2000 6 12 9
खेड-चाकण --- नग 26300 400 600 500
श्रीरामपूर --- नग 4650 2 4 3
मंगळवेढा --- नग 4675 2 8 5
राहता --- नग 3900 3 5 4
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 1025 1500 1315
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1800 2000 1900
नाशिक लोकल क्विंटल 40 400 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 600 800 700
पुणे लोकल नग 102365 3 8 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1400 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2550 5 7 6
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 133600 101 2001 1501
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1000 1500 1325
मुंबई लोकल क्विंटल 640 700 1600 1150
चांदवड लोकल नग 531 3 8 6
वडगाव पेठ लोकल नग 5000 4 6 5
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
21/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 33 1000 4000 2500
अहमदनगर --- नग 5320 2 8 5
उस्मानाबाद --- नग 2976 200 800 500
पुणे-मांजरी --- नग 34600 1 5 3
औरंगाबाद --- नग 4099 80 100 90
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 57 700 1000 800
पाटन --- नग 10500 7 9 8
खेड --- नग 1200 6 10 8
खेड-चाकण --- नग 36000 500 900 700
राहता --- नग 50 6 6 6
हिंगणा --- क्विंटल 4 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड नग 3 5 15 10
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1030 1500 1320
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल नग 1014 200 500 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 15 800 1200 1000
पुणे लोकल नग 131910 3 7 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1350 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2550 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 17600 5 7 6
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 138700 201 1601 1101
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1000 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 623 800 1600 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 40 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
20/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 42 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी --- नग 29200 1 3 2
औरंगाबाद --- नग 19500 80 220 150
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 18 700 1000 800
पाटन --- क्विंटल 13500 7 9 8
खेड --- नग 3000 2 11 7
श्रीरामपूर --- नग 4300 2 4 3
मंगळवेढा --- नग 4605 2 9 4
हिंगणा --- क्विंटल 4 1000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 10
सोलापूर लोकल नग 2342 250 600 400
नाशिक लोकल क्विंटल 1470 500 2550 1600
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 42 300 800 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 12 800 1500 1200
पुणे लोकल नग 127775 3 7 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1500 7 9 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2400 6 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 18250 5 6 6
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 146600 201 1301 901
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1000 1500 1325
राहूरी लोकल नग 1953 2 6 4
मुंबई लोकल क्विंटल 720 800 1600 1200
चांदवड लोकल नग 1228 3 7 5
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
रत्नागिरी नं. २ नग 6000 6 9 8

bajar bhav, bajar, bhav, krushi kranti bajar bhavखात्रीशीर जाहिराती