बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे लिंबू बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 61 4000 10000 7000
अहमदनगर --- क्विंटल 35 4000 10000 7000
जळगाव --- क्विंटल 7 5500 7000 6000
औरंगाबाद --- क्विंटल 19 5500 8500 7000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 10000 12000 11000
राहता --- क्विंटल 3 8000 9000 8500
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1500 10500 4300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 7000 9000 8000
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 8000 8000 8000
31/03/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 11 5500 9500 7500
राहता --- क्विंटल 1 10000 10000 10000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 26 4000 8500 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
अकलुज कागदी नग 8600 1 3 2
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 500 10200 5000
पुणे लोकल क्विंटल 264 1000 6000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 6000 7000 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 502 5000 10000 7500
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 8000 8000 8000
30/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 33 5000 8500 7000
अहमदनगर --- क्विंटल 33 4000 12000 8000
औरंगाबाद --- क्विंटल 29 6000 8000 7000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 6 8000 10000 9000
राहता --- क्विंटल 4 10000 11000 10500
अकलुज कागदी नग 6800 2 3 3
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 5600 13500 9550
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 500 10000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 194 1000 6000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 6000 10000 8000
मुंबई लोकल क्विंटल 748 6000 10000 8000
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 8000 8000 8000
कामठी लोकल क्विंटल 1 7500 8500 8000
29/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 68 3500 10000 6500
जळगाव --- क्विंटल 6 5000 8000 6500
औरंगाबाद --- क्विंटल 23 6000 9000 7500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 6000 8000 7000
राहता --- क्विंटल 4 5000 7000 6000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 4500 7500 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 13000 10000
अकलुज कागदी नग 6300 2 3 2
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 5 4000 12000 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 3000 9000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 8000 10000 9000
पुणे लोकल क्विंटल 158 1000 6000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 842 6000 10000 8000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 8000 8000 8000
28/03/2023
जळगाव --- क्विंटल 11 5000 8000 7000
औरंगाबाद --- क्विंटल 23 9000 11000 10000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 14 6000 8000 7000
राहता --- क्विंटल 6 7000 12000 9000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8700
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 5 7000 13500 10250
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 500 10900 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 6000 8000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 201 1000 6000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 7000 8000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 847 6000 10000 8000
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 8000 8000 8000
कामठी लोकल क्विंटल 1 5000 7000 6000
27/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 15 5000 10000 8000
जळगाव --- क्विंटल 9 6000 8000 7000
औरंगाबाद --- क्विंटल 20 7500 9500 8500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 7 6000 8000 7000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 4500 7500 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 13000 10000
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 1000 13000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 252 1000 6000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 10000 15000 12500
मुंबई लोकल क्विंटल 647 5000 9000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 2 7500 8500 8000
26/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 31 4000 11000 7500
औरंगाबाद --- क्विंटल 20 7500 9500 8500
राहूरी --- क्विंटल 3 8000 10000 9000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 14 6000 10000 8000
राहता --- क्विंटल 4 11000 12500 11200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 34 5000 7500 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
अकलुज कागदी नग 5550 2 3 2
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 8 5600 12000 8800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 5000 8000 6500
पुणे लोकल क्विंटल 296 1000 6400 3700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 5000 6000 5500
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 6600 6600 6600
25/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 98 4500 12500 9500
जळगाव --- क्विंटल 9 7000 9000 8000
जुन्नर -ओतूर --- क्विंटल 6 5000 11210 8000
औरंगाबाद --- क्विंटल 14 1000 13500 11500
राहूरी --- क्विंटल 3 2800 4000 3400
श्रीरामपूर --- क्विंटल 7 6000 8000 7000
राहता --- क्विंटल 3 10000 10000 10000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 5000 7500 6000
अकलुज कागदी नग 6340 2 3 3
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 5100 15000 10050
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2000 14000 6500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 8000 10000 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 9000 12000 10500
मुंबई लोकल क्विंटल 694 6000 8000 7000
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 6600 6600 6600खात्रीशीर जाहिराती