बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे मिरची बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 115 1000 4500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 60 3500 4000 3750
औरंगाबाद --- क्विंटल 91 3500 5000 4250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 25 3500 4500 4000
मंगळवेढा --- क्विंटल 30 2000 4000 3000
हिंगणा --- क्विंटल 2 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 9000 7500
जळगाव लवंगी क्विंटल 43 3000 3500 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 653 2500 5000 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 1707 4000 5000 4500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 61 4000 5500 4600
कराड लोकल क्विंटल 33 3500 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
26/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 53 1000 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 60 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 9 4000 5500 4750
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 38 1000 6000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 114 3500 5500 4500
मंचर --- क्विंटल 22 2500 6000 4250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 4000 5000 4550
भुसावळ --- क्विंटल 12 4000 4000 4000
विटा --- क्विंटल 40 3500 4000 3750
मंगळवेढा --- क्विंटल 20 2000 3500 2500
राहता --- क्विंटल 28 3000 4500 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3010 3500 3320
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 42 1800 4000 2900
पुणे लोकल क्विंटल 997 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 125 3000 4000 3500
राहूरी लोकल क्विंटल 15 2500 5500 4000
कराड लोकल क्विंटल 36 4000 4500 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
वाई नं. २ क्विंटल 10 4000 6000 5000
25/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 114 1000 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 60 3400 3600 3500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 8 4000 5000 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 27 3500 4500 4000
भुसावळ --- क्विंटल 6 4000 4000 4000
विटा --- क्विंटल 40 4000 4500 4300
मंगळवेढा --- क्विंटल 22 2500 4100 3500
राहता --- क्विंटल 11 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2515 3000 2805
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 2500 5500 3700
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 3000 4500 3800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 8 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 3000 6000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 67 2000 6400 4000
राहूरी लोकल क्विंटल 17 3500 6000 4750
कराड लोकल क्विंटल 39 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 12 3500 5500 5000
24/03/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 39 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 8 4000 5000 4500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 25 1000 7000 5000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 31 2000 3000 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 380 4000 6000 5000
मंचर --- क्विंटल 11 2400 6500 4450
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 4000 5000 4550
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 24 1500 2200 2100
नवापूर --- क्विंटल 8 3000 4000 3750
भुसावळ --- क्विंटल 9 4000 4000 4000
विटा --- क्विंटल 50 4000 4500 4350
मंगळवेढा --- क्विंटल 19 2500 4000 3700
राहता --- क्विंटल 14 2000 4500 3300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2515 3000 2825
फलटण ज्वाला क्विंटल 5 2500 5000 3600
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 3000 4500 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 21 2300 4000 3150
पुणे लोकल क्विंटल 721 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 69 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 44 2000 6510 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 1932 4000 4500 4200
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 6000 6500 6200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4500 5500 5000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 18 4000 5000 4550
कामठी लोकल क्विंटल 26 2500 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 10 500 600 550
23/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 57 2000 5500 4000
अहमदनगर --- क्विंटल 105 2000 6000 4000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 7 4500 5000 4750
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 35 1000 7000 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 97 2500 5500 3500
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 31 2000 3000 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 355 3000 5000 4000
मंचर --- क्विंटल 11 2000 6400 4200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 27 4000 5000 4550
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 33 1800 2500 2200
भुसावळ --- क्विंटल 5 4000 4000 4000
विटा --- क्विंटल 10 5000 5500 5350
सातारा --- क्विंटल 37 3000 5000 4000
मंगळवेढा --- क्विंटल 10 4200 6000 4500
राहता --- क्विंटल 21 3000 4800 3900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3015 3500 3305
फलटण ज्वाला क्विंटल 6 2500 5500 4100
जळगाव लवंगी क्विंटल 38 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 40 2000 2500 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 89 3000 5000 4000
राहूरी लोकल क्विंटल 17 2500 5500 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 2081 4000 4500 4200
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 61 5000 8000 6000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 39 3500 5500 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 30 3000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 5000 6500 5750
22/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 70 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 60 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 4 4000 5000 4500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 28 1000 7000 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 119 2000 3700 2852
पाटन --- क्विंटल 3 3000 4000 3500
खेड-चाकण --- क्विंटल 158 2500 4500 3500
मंचर --- क्विंटल 8 2000 6500 4250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 3000 4000 3550
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 30 2000 2800 2200
नवापूर --- क्विंटल 6 3000 4000 3666
भुसावळ --- क्विंटल 11 4000 4000 4000
सातारा --- क्विंटल 14 4000 5000 4500
मंगळवेढा --- क्विंटल 14 2500 5000 4000
राहता --- क्विंटल 7 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3015 3500 3305
फलटण ज्वाला क्विंटल 8 3000 5000 3800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 6 1300 4000 2650
पुणे लोकल क्विंटल 594 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 23 2000 6510 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 2212 4500 5000 4700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 36 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 4500 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 11 3000 4000 3500
वाई नं. २ क्विंटल 6 5000 6000 5500
21/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 29 3000 5000 4000
अहमदनगर --- क्विंटल 99 2000 6500 4250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 60 3000 3500 3250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 4 5000 6000 5500
पंढरपूर --- क्विंटल 11 2000 4300 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 58 4000 5300 4650
खेड-चाकण --- क्विंटल 378 4000 6000 5000
मंचर --- क्विंटल 11 1300 6000 3650
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 34 1700 2400 2000
नवापूर --- क्विंटल 6 4000 4000 4000
भुसावळ --- क्विंटल 18 4000 4000 4000
विटा --- क्विंटल 20 4000 4500 4350
सातारा --- क्विंटल 36 3000 3500 3250
पलूस --- क्विंटल 4 4000 5000 4500
राहता --- क्विंटल 31 3000 6000 4500
हिंगणा --- क्विंटल 5 3500 4000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3400 3200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 3005 3500 3325
फलटण ज्वाला क्विंटल 25 3000 5400 4000
जळगाव लवंगी क्विंटल 28 3000 3500 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 85 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 60 2000 2500 2200
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 34 2100 4000 3050
पुणे लोकल क्विंटल 805 3000 5000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 3500 4000 3750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 29 2000 6000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2500 3000 2875
राहूरी लोकल क्विंटल 34 3500 5500 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 1588 4500 5000 4700
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 51 3000 4500 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 27 3000 4000 3500
20/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 100 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 60 3000 3200 3100
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 5 5000 6000 5500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 24 1000 7150 4500
औरंगाबाद --- क्विंटल 130 3200 4800 4000
पाटन --- क्विंटल 3 3500 4000 3750
मंचर --- क्विंटल 10 2800 6630 4715
श्रीरामपूर --- क्विंटल 25 3000 4000 3550
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 28 1500 2500 2300
नवापूर --- क्विंटल 9 3000 4000 3333
सातारा --- क्विंटल 22 3000 3500 3250
मंगळवेढा --- क्विंटल 22 2700 4500 3200
हिंगणा --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
नाशिक लवंगी क्विंटल 80 3000 5500 4500
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 2000 4300 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 465 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 29 2500 5510 4000
राहूरी लोकल क्विंटल 35 3600 6000 4800
मुंबई लोकल क्विंटल 1686 4000 5000 4500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 63 3500 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 51 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 5000 4500

krushi kranti bajar bhav, krushikranti bajar bhavखात्रीशीर जाहिराती