बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे मोसंबी बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 17 2400 7500 5400
नाशिक --- क्विंटल 20 1500 4000 3000
जळगाव --- क्विंटल 9 3000 5000 4000
औरंगाबाद --- क्विंटल 39 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
31/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 90 1500 4000 3000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 720 2500 5500 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1500 4500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 115 3700 9100 6400
नागपूर नं. १ क्विंटल 300 2800 3200 3100
नागपूर नं. २ क्विंटल 50 2200 2400 2350
नागपूर नं. ३ क्विंटल 33 1000 1200 1150
30/03/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 23 2500 4600 3550
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1240 2500 5000 3750
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1500 4500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 2800 3800 3300
पुणे लोकल क्विंटल 212 3100 9100 6100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
29/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 16 2400 7200 4200
नाशिक --- क्विंटल 22 2000 3500 2800
जळगाव --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 34 1200 3700 2450
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1200 2500 5000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1000 4500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 3000 4000 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 16 3000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 110 3100 8300 5700
नागपूर नं. १ क्विंटल 300 2800 3200 3100
नागपूर नं. २ क्विंटल 78 2200 2600 2500
नागपूर नं. ३ क्विंटल 30 1000 1200 1150
28/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 65 2000 3500 2800
जळगाव --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 17 2000 3700 2850
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1250 2500 5000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 175 2500 8300 5400
नागपूर नं. १ क्विंटल 200 2800 3200 3100
नागपूर नं. २ क्विंटल 30 2200 2600 2500
नागपूर नं. ३ क्विंटल 19 1000 1200 1150
27/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 26 1500 3500 2800
जळगाव --- क्विंटल 5 2000 3500 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 32 2000 3800 2900
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1079 2500 5000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1500 4500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 95 2500 7500 5000
नागपूर नं. १ क्विंटल 200 2800 3200 3100
नागपूर नं. २ क्विंटल 40 2200 2600 2550
नागपूर नं. ३ क्विंटल 15 1000 1200 1150
26/03/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 32 2000 3800 2900
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 3200 4200 3700
पुणे लोकल क्विंटल 418 2500 7500 5000
25/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 10 2400 7800 5400
नाशिक --- क्विंटल 150 1500 3500 2800
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 920 2500 5000 3750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 17 3500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1000 4200 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 3000 4000 3500
नागपूर नं. १ क्विंटल 70 2800 3200 3100
नागपूर नं. २ क्विंटल 30 2200 2600 2500
नागपूर नं. ३ क्विंटल 18 1000 1200 1150खात्रीशीर जाहिराती