बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे मुळा बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
श्रीरामपूर --- नग 900 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 500 10 10 10
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 3500 3350
26/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 1000 8 20 13
पुणे लोकल नग 800 4 16 10
मुंबई लोकल क्विंटल 15 2000 2400 2200
25/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 1000 8 20 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 1545 2000 1835
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 35 1000 2200 1600
पुणे लोकल नग 880 6 20 13
कामठी लोकल क्विंटल 1 600 1000 800
24/05/2023
कल्याण हायब्रीड नग 3 25 40 30
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1555 2000 1845
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 31 1100 2100 1700
पुणे लोकल नग 1504 5 15 10
नागपूर लोकल क्विंटल 50 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 12 2100 2400 2250
23/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 1200 8 16 10
हिंगणा --- क्विंटल 1 800 800 800
कल्याण हायब्रीड नग 3 25 40 30
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1505 2000 1815
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 38 1200 2000 1700
पुणे लोकल नग 975 6 20 13
पुणे- खडकी लोकल नग 50 10 10 10
मुंबई लोकल क्विंटल 14 2000 2500 2300
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
22/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 1500 8 15 10
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 18
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 36 1300 2200 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 13 2000 2400 2200
21/05/2023
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1505 2000 1815
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 47 1100 2100 1800
पुणे लोकल नग 1300 10 20 15
20/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 1400 6 14 9
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 1555 2000 1835
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 9 1800 2600 2200

mula bajar bhav, mulaखात्रीशीर जाहिराती