बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiमुंबई बाजार भाव

08-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 96 2800 4500 3800
साबुदाणा लोकल क्विंटल 487 6000 6800 6500
गहू लोकल क्विंटल 5162 2800 6000 4400
ज्वारी लोकल क्विंटल 1850 3000 5000 4500
मका लोकल क्विंटल 296 2800 4000 3500
तांदूळ लोकल क्विंटल 12790 2800 8000 5400
तांदूळ बसमती क्विंटल 668 8500 11500 10000
चवळी बी लोकल क्विंटल 417 6500 10000 8500
हरभरा लोकल क्विंटल 434 5600 6500 5800
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 412 6000 6800 6400
मसूर लोकल क्विंटल 164 6400 7500 7200
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 1115 7500 8000 7800
मूग लोकल क्विंटल 175 8500 12500 10000
मूग डाळ लोकल क्विंटल 352 9000 12000 10500
तूर डाळ लोकल क्विंटल 2999 8500 12500 11500
उडीद लोकल क्विंटल 177 9000 11500 10000
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 312 10000 12500 11000
वाटाणा लोकल क्विंटल 1014 5800 8000 7500
बडिशेप लोकल क्विंटल 3 20000 26000 23000
नारळ लोकल क्विंटल 6744 950 1900 1425
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 573 9500 13000 11500
तील लोकल क्विंटल 2 14000 20000 16000
गुळ लोकल क्विंटल 298 4500 5100 4800
साखर लोकल क्विंटल 4578 3512 3702 3607
आंबा लोकल क्विंटल 14072 4000 12000 8000
आंबा हापूस क्विंटल 1932 10000 15000 12500
अननस --- क्विंटल 490 1600 4000 2800
चिकु --- क्विंटल 296 3000 4000 3500
डाळींब --- क्विंटल 274 8000 16000 12000
जांभूळ --- क्विंटल 26 11000 15000 13000
कलिंगड --- क्विंटल 1790 800 1200 1000
लिंबू लोकल क्विंटल 387 3600 6400 5300
मोसंबी --- क्विंटल 510 2000 6000 4000
पपई --- क्विंटल 1080 1400 2800 2100
पेरु --- क्विंटल 282 2500 5000 3750
प्लम --- क्विंटल 532 8000 12000 10000
लिची --- क्विंटल 454 13000 16000 14500
खरबुज --- क्विंटल 460 2200 2600 2400
आले लोकल क्विंटल 720 10000 18000 14000
अर्वी लोकल क्विंटल 351 3000 3500 3300
आवळा लोकल क्विंटल 206 2800 3800 3300
बटाटा --- क्विंटल 5295 900 1400 1150
बीट लोकल क्विंटल 70 1600 2500 1800
भेडी नं. १ क्विंटल 546 3000 3600 3300
भोपळा लोकल क्विंटल 1480 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 79 1400 2600 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 58 2500 3400 2800
ढेमसे लोकल क्विंटल 80 3000 4000 3500
फरस बी लोकल क्विंटल 103 5000 6800 5400
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1034 1100 1400 1300
गाजर लोकल क्विंटल 732 1800 2200 2000
गवार लोकल क्विंटल 56 4000 6000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 90 3000 5000 4000
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 183 2400 3400 2900
काकडी नं. १ क्विंटल 495 2000 2200 2100
कांदा --- क्विंटल 12485 900 1500 1200
कांदा पात लोकल क्विंटल 164 800 1800 1300
कारली लोकल क्विंटल 52 2000 3500 2800
केळी (कच्ची) लोकल क्विंटल 53 2000 3200 2600
कोबी लोकल क्विंटल 1983 800 1000 900
कोहळा लोकल क्विंटल 60 2000 3000 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 683 1000 1900 1450
मका (कणीस) --- क्विंटल 100 1500 2500 2000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 61 1000 1300 1150
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 505 2000 3000 2600
मुळा लोकल क्विंटल 1 2000 2400 2200
पडवळ लोकल क्विंटल 76 2000 2600 2300
पालक लोकल क्विंटल 280 700 900 800
परवर लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3500
फणस (भाजी) लोकल क्विंटल 160 1800 3200 2500
पुदिना लोकल क्विंटल 148 200 300 250
रताळी लोकल क्विंटल 246 1500 2000 1800
शेपू लोकल क्विंटल 46 800 1600 1200
शेवगा लोकल क्विंटल 302 1500 2000 1800
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 127 3000 3600 3300
सुरण लोकल क्विंटल 370 3000 4200 3600
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 1854 1000 1500 1300
तोंडली लोकल क्विंटल 202 2000 3200 2600
मटार लोकल क्विंटल 1081 3600 5800 4700
वालवड लोकल क्विंटल 80 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 120 1000 2800 1900
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 40 4400 7600 6000
तूप लोकल क्विंटल 4 60000 110000 85000
चिंच लोकल क्विंटल 60 4000 10000 7000
धने लोकल क्विंटल 4 8500 15000 11750
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 13 6000 12000 9000
जिरे लोकल क्विंटल 48 50000 55000 52500
काजू लोकल क्विंटल 189 40000 80000 60000
लसूण --- क्विंटल 1458 3500 7000 5250
मेथी --- क्विंटल 4 6000 14000 10000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 2055 2900 4400 3700
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 279 15000 55000 35000
मोहरी लोकल क्विंटल 50 6000 8000 7000
वेलची लोकल क्विंटल 52 110000 115000 112500
मिरे --- क्विंटल 77 30000 50000 40000
दालचिनी --- क्विंटल 18 24500 26000 25250
बदाम --- क्विंटल 255 70000 80000 75000
पिस्ता --- क्विंटल 24 80000 120000 100000
अंजीर (सुके) --- क्विंटल 16 85000 125000 105000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 101217
07/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 330 2700 4200 3600
साबुदाणा लोकल क्विंटल 250 5500 6200 5800
गहू लोकल क्विंटल 5921 2600 5000 3800
ज्वारी लोकल क्विंटल 484 2800 5000 4200
मका लोकल क्विंटल 234 2600 3600 3200
तांदूळ लोकल क्विंटल 14018 2700 7600 5150
तांदूळ बसमती क्विंटल 686 8200 10300 9700
चवळी बी लोकल क्विंटल 127 6500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 429 5000 6000 5500
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 586 5800 6300 6000
मसूर लोकल क्विंटल 242 6600 7500 7200
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 857 7100 7800 7500
मूग लोकल क्विंटल 472 8200 11000 9500
मूग डाळ लोकल क्विंटल 1639 8000 11000 10000
तूर डाळ लोकल क्विंटल 2280 7500 11500 10500
उडीद लोकल क्विंटल 221 8000 10600 9000
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 999 8500 11500 10000
वाटाणा लोकल क्विंटल 1000 5500 8000 7200
वाटाणा पांढरा क्विंटल 24 5700 8000 7000
बडिशेप लोकल क्विंटल 45 20000 26000 23000
नारळ लोकल क्विंटल 3958 950 1900 1425
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 380 9000 12000 11000
तील लोकल क्विंटल 111 14000 20000 16000
गुळ लोकल क्विंटल 575 4500 5100 4800
साखर लोकल क्विंटल 3140 3512 3702 3607
आंबा लोकल क्विंटल 9596 4000 13000 8500
आंबा हापूस क्विंटल 1600 6000 19000 12500
अननस --- क्विंटल 100 1600 4000 2800
अंजीर लोकल क्विंटल 28 6000 8000 7000
चेरी --- क्विंटल 14 2000 3000 2500
चिकु --- क्विंटल 330 3000 4000 3500
डाळींब --- क्विंटल 221 8000 16000 12000
जांभूळ --- क्विंटल 14 11000 15000 13000
कलिंगड --- क्विंटल 2410 800 1200 1000
लिंबू लोकल क्विंटल 436 3800 6200 5000
मोसंबी --- क्विंटल 830 2000 6000 4000
पपई --- क्विंटल 1100 1400 2800 2100
पेरु --- क्विंटल 193 2500 5500 4000
पिच --- क्विंटल 150 9000 13000 11000
लिची --- क्विंटल 930 13000 16000 14500
खरबुज --- क्विंटल 590 2200 2600 2400
आले लोकल क्विंटल 710 10000 18000 14000
अर्वी लोकल क्विंटल 143 2800 3800 3300
आवळा लोकल क्विंटल 143 2800 3800 3300
बटाटा --- क्विंटल 8961 900 1300 1100
बीट लोकल क्विंटल 40 1600 2000 1800
भेडी नं. १ क्विंटल 616 3000 3600 3300
भोपळा लोकल क्विंटल 1050 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 29 1400 2600 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 41 2500 3100 2800
ढेमसे लोकल क्विंटल 78 3000 4000 3500
फरस बी लोकल क्विंटल 118 5000 6800 5900
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1097 1100 1500 1300
गाजर लोकल क्विंटल 1426 1800 2200 2000
गवार लोकल क्विंटल 132 4000 6000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 68 3000 5000 4000
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 192 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 386 2400 3400 2900
काकडी नं. १ क्विंटल 294 2000 2200 2100
कांदा --- क्विंटल 15056 800 1500 1150
कांदा पात लोकल क्विंटल 238 800 1800 1300
कारली लोकल क्विंटल 144 2000 3400 2700
केळी (कच्ची) लोकल क्विंटल 75 2000 3300 2600
कोबी लोकल क्विंटल 1779 800 1000 900
कोहळा लोकल क्विंटल 90 2000 3000 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 639 1000 2000 1500
मका (कणीस) --- क्विंटल 45 1500 2500 2000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 176 800 1200 1000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 217 2000 3600 2800
मुळा लोकल क्विंटल 1 2000 2400 2200
पडवळ लोकल क्विंटल 24 2000 2600 2300
पालक लोकल क्विंटल 529 700 1000 850
परवर लोकल क्विंटल 24 3000 4000 3500
फणस (भाजी) लोकल क्विंटल 610 1800 3400 2600
पुदिना लोकल क्विंटल 190 200 300 250
रताळी लोकल क्विंटल 224 1500 2000 1800
शेपू लोकल क्विंटल 269 800 1700 1250
शेवगा लोकल क्विंटल 204 1500 2000 1800
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 80 3000 4200 3600
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 1679 1000 1500 1200
तोंडली लोकल क्विंटल 178 2000 3200 2600
मटार लोकल क्विंटल 999 3500 5700 4600
वालवड लोकल क्विंटल 70 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 109 1000 2800 1900
तूप लोकल क्विंटल 2 60000 110000 85000
चिंच लोकल क्विंटल 99 4000 10000 7000
धने लोकल क्विंटल 80 8500 15000 11750
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 42 6000 12000 9000
जिरे लोकल क्विंटल 74 50000 55000 52500
काजू लोकल क्विंटल 108 40000 80000 60000
लसूण --- क्विंटल 947 3500 6500 5000
मेथी --- क्विंटल 45 6000 14000 10000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 2209 2900 4500 3700
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 201 15000 55000 35000
मोहरी लोकल क्विंटल 121 6000 8000 7000
सुपारी लोकल क्विंटल 44 40000 50000 45000
वेलची लोकल क्विंटल 16 110000 115000 112500
मिरे --- क्विंटल 53 30000 50000 40000
दालचिनी --- क्विंटल 51 24500 26000 25250
बदाम --- क्विंटल 363 70000 80000 75000
पिस्ता --- क्विंटल 8 80000 110000 95000
अंजीर (सुके) --- क्विंटल 3 85000 125000 105000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 101189
06/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 832 2700 4200 3600
साबुदाणा लोकल क्विंटल 695 5500 6200 5800
गहू लोकल क्विंटल 11238 2600 5000 3800
ज्वारी लोकल क्विंटल 710 2800 5000 4200
मका लोकल क्विंटल 573 2600 3600 3200
तांदूळ लोकल क्विंटल 21045 2700 7600 5150
तांदूळ बसमती क्विंटल 2114 8200 10300 9700
चवळी बी लोकल क्विंटल 574 6500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 2003 5000 6000 5500
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 243 5800 6300 6000
मसूर लोकल क्विंटल 318 6600 7500 7200
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 1300 7100 7800 7500
मूग लोकल क्विंटल 946 8200 11000 9500
मूग डाळ लोकल क्विंटल 2109 8000 11000 10000
तूर डाळ लोकल क्विंटल 4085 7500 11500 10500
उडीद लोकल क्विंटल 36 8000 10600 9000
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 1414 8500 11500 10000
वाटाणा लोकल क्विंटल 284 5500 8000 7200
बडिशेप लोकल क्विंटल 7 20000 26000 23000
नारळ लोकल क्विंटल 7818 950 1900 1425
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 1361 9000 12000 11000
तील लोकल क्विंटल 145 14000 20000 16000
गुळ लोकल क्विंटल 195 4500 5100 4800
साखर लोकल क्विंटल 2459 3512 3702 3607
आंबा लोकल क्विंटल 10776 4000 13000 8500
आंबा हापूस क्विंटल 3035 6000 19000 12500
अननस --- क्विंटल 780 1600 4500 3050
अंजीर लोकल क्विंटल 13 6000 8000 7000
चेरी --- क्विंटल 11 2000 3000 2500
डाळींब --- क्विंटल 464 8000 16000 12000
जांभूळ --- क्विंटल 6 11000 16000 13500
कलिंगड --- क्विंटल 1740 800 1300 1050
लिंबू लोकल क्विंटल 410 3600 6400 5300
मोसंबी --- क्विंटल 1080 2000 6000 4000
पपई --- क्विंटल 1175 1400 2800 2100
पेरु --- क्विंटल 294 2500 5500 4000
पिच --- क्विंटल 70 11000 15000 13000
प्लम --- क्विंटल 504 12000 16000 14000
संत्री --- क्विंटल 17 3000 8000 5500
लिची --- क्विंटल 410 13000 15000 14000
खरबुज --- क्विंटल 768 2500 2800 2650
आले लोकल क्विंटल 776 10000 17000 13500
अर्वी लोकल क्विंटल 525 3000 3600 3300
आवळा लोकल क्विंटल 121 2800 3800 3300
बटाटा --- क्विंटल 7492 900 1400 1150
बीट लोकल क्विंटल 80 1600 2100 1800
भेडी नं. १ क्विंटल 712 2900 3500 3200
भोपळा लोकल क्विंटल 1400 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 115 1400 2400 1900
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 71 2500 3100 2800
ढेमसे लोकल क्विंटल 75 3100 4100 3600
फरस बी लोकल क्विंटल 64 5000 6800 5900
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 179 1100 1400 1200
गाजर लोकल क्विंटल 1309 1800 2200 2000
गवार लोकल क्विंटल 287 4000 6000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 103 3000 5000 4000
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 164 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 287 2400 3400 2900
काकडी नं. १ क्विंटल 284 2000 2200 2100
कांदा --- क्विंटल 11062 600 1400 1000
कांदा पात लोकल क्विंटल 146 800 1800 1300
कारली लोकल क्विंटल 110 2000 3200 2600
केळी (कच्ची) लोकल क्विंटल 38 2100 3300 2700
कोबी लोकल क्विंटल 1580 800 1000 900
कोहळा लोकल क्विंटल 70 2000 3000 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 944 1000 2000 1500
मका (कणीस) --- क्विंटल 48 1500 2500 2000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 198 800 1500 1150
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 497 1900 3500 2800
मुळा लोकल क्विंटल 1 2000 2400 2200
पडवळ लोकल क्विंटल 54 2000 2600 2300
पालक लोकल क्विंटल 497 700 900 800
परवर लोकल क्विंटल 70 3000 4000 3500
फणस (भाजी) लोकल क्विंटल 90 1800 3400 2600
पुदिना लोकल क्विंटल 167 200 300 250
रताळी लोकल क्विंटल 423 1500 2000 1800
शेपू लोकल क्विंटल 61 800 1700 1250
शेवगा लोकल क्विंटल 423 1500 2000 1800
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 62 3000 3600 3300
सुरण लोकल क्विंटल 320 3000 4200 3600
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 2154 1000 1500 1300
तोंडली लोकल क्विंटल 243 2000 3200 2600
मटार लोकल क्विंटल 1293 3500 5500 4600
वालवड लोकल क्विंटल 149 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 184 1000 2800 1900
आले (सुंठ) लोकल क्विंटल 9 20000 30000 25000
चिंच लोकल क्विंटल 349 4000 10000 7000
धने लोकल क्विंटल 254 8500 15000 11750
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 68 6000 12000 9000
जिरे लोकल क्विंटल 183 50000 55000 52500
काजू लोकल क्विंटल 518 40000 80000 60000
लसूण --- क्विंटल 364 4000 7000 5500
मेथी --- क्विंटल 40 6000 14000 10000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 2389 2900 4400 3700
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 573 15000 55000 35000
मोहरी लोकल क्विंटल 173 6000 8000 7000
सुपारी लोकल क्विंटल 45 40000 50000 45000
वेलची लोकल क्विंटल 4 110000 115000 112500
मिरे --- क्विंटल 97 30000 50000 40000
दालचिनी --- क्विंटल 173 24500 26000 25250
बदाम --- क्विंटल 219 70000 80000 75000
पिस्ता --- क्विंटल 39 80000 110000 95000
अंजीर (सुके) --- क्विंटल 9 85000 125000 105000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 124491
05/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 926 2700 4200 3600
साबुदाणा लोकल क्विंटल 475 5500 6200 5800
गहू लोकल क्विंटल 7530 2600 5000 3800
ज्वारी लोकल क्विंटल 1254 2800 5000 4200
मका लोकल क्विंटल 87 2600 3600 3200
तांदूळ लोकल क्विंटल 22512 2700 7600 5150
तांदूळ बसमती क्विंटल 1600 8200 10300 9700
चवळी बी लोकल क्विंटल 465 6500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 1503 5000 6000 5500
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 593 5800 6300 6000
मसूर लोकल क्विंटल 52 6600 7500 7200
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 1061 7100 7800 7500
मूग लोकल क्विंटल 456 8200 11000 9500
मूग डाळ लोकल क्विंटल 1349 8000 11000 10000
तूर डाळ लोकल क्विंटल 3142 7500 11500 10500
उडीद लोकल क्विंटल 238 8000 10600 9000
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 204 8500 11500 10000
वाटाणा लोकल क्विंटल 951 5500 8000 7200
बडिशेप लोकल क्विंटल 29 20000 26000 23000
नारळ लोकल क्विंटल 1125 950 1900 1425
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 564 9000 12000 11000
तील लोकल क्विंटल 91 14000 20000 16000
गुळ लोकल क्विंटल 141 4500 5100 4800
साखर लोकल क्विंटल 750 3512 3702 3607
आंबा लोकल क्विंटल 2163 4000 14000 9000
आंबा हापूस क्विंटल 3138 6000 20000 13000
अननस --- क्विंटल 950 1600 4000 2800
चिकु --- क्विंटल 10 4000 5000 4500
डाळींब --- क्विंटल 105 8000 18000 13000
कलिंगड --- क्विंटल 1730 800 1300 1050
लिंबू लोकल क्विंटल 163 3600 6400 5300
मोसंबी --- क्विंटल 750 2000 6000 4000
पपई --- क्विंटल 350 1400 3000 2200
पिच --- क्विंटल 500 15000 18000 16500
संत्री --- क्विंटल 12 3000 9000 6000
लिची --- क्विंटल 45 14000 16000 15000
खरबुज --- क्विंटल 310 2500 3000 2750
आले लोकल क्विंटल 445 10000 17000 13500
अर्वी लोकल क्विंटल 231 3000 3600 3300
आवळा लोकल क्विंटल 231 2800 3800 3300
बटाटा --- क्विंटल 14434 900 1400 1150
बीट लोकल क्विंटल 360 1600 2100 1800
भेडी नं. १ क्विंटल 522 2900 3500 3200
भोपळा लोकल क्विंटल 1090 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 124 1400 2400 1900
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 106 3100 4100 3600
ढेमसे लोकल क्विंटल 106 3100 4100 3600
फरस बी लोकल क्विंटल 126 5000 7000 6000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 457 1100 1500 1300
गाजर लोकल क्विंटल 1628 1800 2200 2000
गवार लोकल क्विंटल 165 4000 6000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 86 3000 5000 4000
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 176 3000 5000 4000
कैरी लोकल क्विंटल 209 2400 3400 2900
काकडी नं. १ क्विंटल 239 2000 2200 2100
कांदा --- क्विंटल 13603 500 1400 950
कारली लोकल क्विंटल 56 2100 3300 2900
केळी (कच्ची) लोकल क्विंटल 54 2000 3500 3000
कोबी लोकल क्विंटल 1399 800 1000 900
कोहळा लोकल क्विंटल 90 2000 3000 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 623 1000 1900 1450
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 119 800 1500 1150
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1628 1900 3500 2800
मुळा लोकल क्विंटल 1 2000 2400 2200
पडवळ लोकल क्विंटल 69 2000 2600 2300
पालक लोकल क्विंटल 363 700 900 800
परवर लोकल क्विंटल 58 3000 4000 3500
पुदिना लोकल क्विंटल 191 200 300 250
रताळी लोकल क्विंटल 346 1500 2000 1800
शेपू लोकल क्विंटल 66 800 1700 1250
शेवगा लोकल क्विंटल 327 1500 2000 1800
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 173 3000 3600 3300
सुरण लोकल क्विंटल 100 3000 4200 3600
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 2720 1000 2500 1500
तोंडली लोकल क्विंटल 151 2000 3200 2600
मटार लोकल क्विंटल 968 3500 5700 4600
वालवड लोकल क्विंटल 58 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 184 1000 2800 1900
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 87 4300 7500 5900
जिरे लोकल क्विंटल 3 50000 55000 52500
काजू लोकल क्विंटल 20 40000 80000 60000
लसूण --- क्विंटल 2267 4000 6500 5250
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 2175 2900 4500 3700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 105958
03/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 874 2700 4200 3600
गहू लोकल क्विंटल 14460 2600 5000 3800
ज्वारी लोकल क्विंटल 2637 2800 5000 4200
मका लोकल क्विंटल 870 2600 3600 3200
तांदूळ लोकल क्विंटल 33641 2700 7600 5150
तांदूळ बसमती क्विंटल 2752 8200 10300 9700
हरभरा लोकल क्विंटल 513 5000 6000 5500
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 819 5800 6300 6000
मसूर लोकल क्विंटल 492 6600 7500 7200
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 1790 7100 7800 7500
मूग लोकल क्विंटल 2129 8200 11000 9500
मूग डाळ लोकल क्विंटल 5865 8000 11000 10000
तूर डाळ लोकल क्विंटल 10454 7500 11500 10500
उडीद लोकल क्विंटल 158 8000 10600 9000
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 2019 8500 11500 10000
वाटाणा लोकल क्विंटल 2157 5500 8000 7200
बडिशेप लोकल क्विंटल 372 70000 80000 75000
नारळ लोकल क्विंटल 4133 950 1900 1425
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 1381 9000 12000 11000
गुळ लोकल क्विंटल 377 4500 5100 4800
साखर लोकल क्विंटल 2090 3512 3702 3607
आंबा लोकल क्विंटल 8753 4000 14000 9000
आंबा हापूस क्विंटल 3267 12000 18000 15000
अननस --- क्विंटल 680 1600 4000 2800
अंजीर लोकल क्विंटल 7 6000 8000 7000
चिकु --- क्विंटल 521 4000 5000 4500
डाळींब --- क्विंटल 604 8000 16000 12000
जांभूळ --- क्विंटल 17 10000 18000 14000
कलिंगड --- क्विंटल 4720 800 1200 1000
लिंबू लोकल क्विंटल 247 3500 6800 5200
मोसंबी --- क्विंटल 940 2000 6000 4000
पेरु --- क्विंटल 164 2000 5000 3500
पिच --- क्विंटल 100 15000 19000 17000
प्लम --- क्विंटल 178 15000 18000 16500
संत्री --- क्विंटल 6 3000 9000 6000
लिची --- क्विंटल 1450 1400 3000 2200
खरबुज --- क्विंटल 650 2500 3000 2750
आले लोकल क्विंटल 727 10000 16000 13000
अर्वी लोकल क्विंटल 233 3000 3600 3300
आवळा लोकल क्विंटल 154 2800 3800 3300
बटाटा --- क्विंटल 11513 900 1300 1100
बीट लोकल क्विंटल 55 1500 2000 1700
भेडी नं. १ क्विंटल 814 2800 3400 3100
भोपळा लोकल क्विंटल 360 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 85 1500 2500 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 23 2600 3000 2800
ढेमसे लोकल क्विंटल 104 3000 4000 3500
फरस बी लोकल क्विंटल 130 5000 7000 6000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1616 1000 1400 1200
गाजर लोकल क्विंटल 1463 1800 2200 2000
गवार लोकल क्विंटल 145 4000 6000 5000
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 256 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 313 2500 3500 3000
काकडी नं. १ क्विंटल 177 2000 2200 2100
कांदा --- क्विंटल 11749 700 1400 1050
कांदा पात लोकल क्विंटल 191 800 1600 1200
कारली लोकल क्विंटल 112 2000 3200 2600
केळी (कच्ची) लोकल क्विंटल 36 2000 3000 2500
कोबी लोकल क्विंटल 1861 800 1000 900
कोहळा लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 408 1000 2000 1500
मका (कणीस) --- क्विंटल 86 1800 2000 1900
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 236 800 1600 1200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 614 2000 3600 2900
पडवळ लोकल क्विंटल 67 2000 2600 2300
पालक लोकल क्विंटल 448 700 900 800
परवर लोकल क्विंटल 74 3000 4000 3500
फणस (भाजी) लोकल क्विंटल 300 1800 3400 2600
पुदिना लोकल क्विंटल 346 200 300 250
रताळी लोकल क्विंटल 355 1500 2000 1800
शेपू लोकल क्विंटल 33 800 1600 1200
शेवगा लोकल क्विंटल 359 2800 3800 3300
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 162 3000 3600 3300
सुरण लोकल क्विंटल 490 3000 4000 3500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 2474 1000 1400 1200
तोंडली लोकल क्विंटल 188 2000 3200 2600
मटार लोकल क्विंटल 429 3500 5500 4500
वालवड लोकल क्विंटल 21 4000 5200 4600
वांगी लोकल क्विंटल 164 1000 2800 1900
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 40 4200 7400 5800
तूप लोकल क्विंटल 4 60000 110000 85000
आले (सुंठ) लोकल क्विंटल 2 20000 30000 25000
चिंच लोकल क्विंटल 318 4000 10000 7000
धने लोकल क्विंटल 199 8500 15000 11750
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 50 6000 12000 9000
जिरे लोकल क्विंटल 62 50000 55000 52500
काजू लोकल क्विंटल 79 40000 80000 60000
लसूण --- क्विंटल 2068 4000 6500 5250
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 2814 2800 4400 3600
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 249 15000 55000 35000
मोहरी लोकल क्विंटल 221 6000 8000 7000
सुपारी लोकल क्विंटल 68 40000 50000 45000
वेलची लोकल क्विंटल 1 110000 115000 112500
मिरे --- क्विंटल 47 30000 50000 40000
दालचिनी --- क्विंटल 180 24500 26000 25250
पिस्ता --- क्विंटल 49 80000 110000 95000
अंजीर (सुके) --- क्विंटल 23 85000 125000 105000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 158162
02/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 8 2700 4200 3600
साबुदाणा लोकल क्विंटल 25 5500 6200 5800
गहू लोकल क्विंटल 4698 2600 5000 3800
ज्वारी लोकल क्विंटल 566 2800 5000 4200
मका लोकल क्विंटल 19 2600 3600 3200
तांदूळ लोकल क्विंटल 16625 2700 7600 5150
तांदूळ बसमती क्विंटल 835 8200 10300 9700
चवळी बी लोकल क्विंटल 234 6500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 850 5000 6000 5500
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 485 5800 6300 6000
मसूर लोकल क्विंटल 168 6600 7500 7200
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 553 7100 7800 7500
मूग लोकल क्विंटल 129 8200 11000 9500
मूग डाळ लोकल क्विंटल 1224 8000 11000 10000
तूर डाळ लोकल क्विंटल 2214 7500 11500 10500
उडीद लोकल क्विंटल 230 8000 10600 9000
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 915 8500 11500 10000
वाटाणा लोकल क्विंटल 979 5500 8000 7200
बडिशेप लोकल क्विंटल 65 20000 26000 23000
नारळ लोकल क्विंटल 4126 950 1900 1425
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 831 9000 12000 11000
तील लोकल क्विंटल 98 14000 20000 16000
गुळ लोकल क्विंटल 267 4500 5100 4800
साखर लोकल क्विंटल 2004 3512 3702 3607
आंबा लोकल क्विंटल 7742 4000 14000 9000
आंबा हापूस क्विंटल 3017 12000 18000 15000
अननस --- क्विंटल 1075 1600 3500 2550
अंजीर लोकल क्विंटल 9 6000 8000 7000
चेरी --- क्विंटल 11 20000 30000 25000
चिकु --- क्विंटल 318 4000 5000 4500
डाळींब --- क्विंटल 257 8000 16000 12000
जांभूळ --- क्विंटल 15 10000 16000 13000
कलिंगड --- क्विंटल 4050 800 1200 1000
लिंबू लोकल क्विंटल 138 3600 6800 5200
मोसंबी --- क्विंटल 1010 2000 6000 4000
पेरु --- क्विंटल 116 2000 5000 3500
पिच --- क्विंटल 300 15000 20000 17500
प्लम --- क्विंटल 20 15000 18000 16500
लिची --- क्विंटल 1260 1400 3000 2200
खरबुज --- क्विंटल 1180 2500 3000 2750
आले लोकल क्विंटल 865 10000 16000 13000
अर्वी लोकल क्विंटल 537 3000 4000 3500
आवळा लोकल क्विंटल 214 2800 3800 3300
बटाटा --- क्विंटल 10467 900 1300 1100
बीट लोकल क्विंटल 35 1500 2000 1700
भेडी नं. १ क्विंटल 666 2800 3400 3100
भोपळा लोकल क्विंटल 1010 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 140 1500 2500 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 42 2600 3000 2800
ढेमसे लोकल क्विंटल 65 3400 3800 3600
फरस बी लोकल क्विंटल 113 4000 7000 5700
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1051 1000 1400 1200
गाजर लोकल क्विंटल 975 2000 2600 2300
गवार लोकल क्विंटल 194 4000 6000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 72 3000 4500 4200
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 188 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 207 2000 4000 3000
काकडी नं. १ क्विंटल 670 1600 2400 2000
कांदा --- क्विंटल 9072 500 1300 900
कांदा पात लोकल क्विंटल 23 800 1600 1200
कारली लोकल क्विंटल 139 2000 4000 3000
केळी (कच्ची) लोकल क्विंटल 84 2000 2500 2300
कोबी लोकल क्विंटल 1578 800 1000 900
कोहळा लोकल क्विंटल 40 2000 3000 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 673 1000 2000 1500
मका (कणीस) --- क्विंटल 68 1800 2000 1900
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 139 800 1600 1200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 334 3200 3400 3300
मुळा लोकल क्विंटल 17 2000 2400 2200
पडवळ लोकल क्विंटल 120 2500 3000 2800
पालक लोकल क्विंटल 132 700 900 800
परवर लोकल क्विंटल 36 3000 4000 3500
फणस (भाजी) लोकल क्विंटल 1620 1600 3200 2400
पुदिना लोकल क्विंटल 292 200 300 250
रताळी लोकल क्विंटल 157 1500 2000 1800
शेपू लोकल क्विंटल 74 800 1600 1200
शेवगा लोकल क्विंटल 425 2800 3800 3300
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 135 3000 3600 3300
सुरण लोकल क्विंटल 420 3000 4000 3500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 2236 1000 1400 1200
तोंडली लोकल क्विंटल 197 2000 3000 2500
मटार लोकल क्विंटल 261 3500 5500 4500
वालवड लोकल क्विंटल 73 4000 5000 4700
वांगी लोकल क्विंटल 209 1600 2800 2200
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 17 4000 7400 5800
तूप लोकल क्विंटल 7 20000 30000 25000
चिंच लोकल क्विंटल 125 4000 10000 7000
धने लोकल क्विंटल 73 8500 15000 11750
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 153 6000 12000 9000
जिरे लोकल क्विंटल 5 50000 55000 52500
काजू लोकल क्विंटल 125 40000 80000 60000
लसूण --- क्विंटल 1608 3500 6500 5000
मेथी --- क्विंटल 71 6000 14000 10000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1746 2800 4800 3600
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 450 15000 55000 35000
मोहरी लोकल क्विंटल 88 6000 8000 7000
सुपारी लोकल क्विंटल 111 40000 50000 45000
वेलची लोकल क्विंटल 11 110000 115000 112500
मिरे --- क्विंटल 40 30000 50000 40000
दालचिनी --- क्विंटल 19 24500 26000 25250
बदाम --- क्विंटल 197 70000 80000 75000
पिस्ता --- क्विंटल 50 80000 110000 95000
अंजीर (सुके) --- क्विंटल 9 85000 125000 105000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 99636
01/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 412 2700 4200 3600
गहू लोकल क्विंटल 6572 2600 5000 3800
ज्वारी लोकल क्विंटल 1063 2800 5000 4200
मका लोकल क्विंटल 142 2600 3600 3200
तांदूळ लोकल क्विंटल 13339 2700 7600 5150
तांदूळ बसमती क्विंटल 870 8200 10300 9700
चवळी बी लोकल क्विंटल 219 6500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 286 5000 6000 5500
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 50 5800 6300 6000
मसूर लोकल क्विंटल 58 6600 7500 7200
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 1251 7100 7800 7500
मूग लोकल क्विंटल 509 8200 11000 9500
मूग डाळ लोकल क्विंटल 934 8000 11000 10000
तूर डाळ लोकल क्विंटल 1585 7500 11500 10500
उडीद लोकल क्विंटल 15 8000 10600 9000
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 602 8500 11500 10000
वाटाणा लोकल क्विंटल 378 5500 8000 7200
बडिशेप लोकल क्विंटल 41 20000 26000 23000
नारळ लोकल क्विंटल 3856 950 1900 1425
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 672 9000 12000 11000
तील लोकल क्विंटल 136 16000 26000 21000
गुळ लोकल क्विंटल 226 4500 5100 4800
साखर लोकल क्विंटल 1722 3532 3752 3642
आंबा लोकल क्विंटल 7461 4000 10000 7000
आंबा हापूस क्विंटल 6575 10000 18000 14000
अननस --- क्विंटल 900 1600 3500 1750
अंजीर लोकल क्विंटल 12 6000 8000 7000
चेरी --- क्विंटल 27 20000 30000 25000
चिकु --- क्विंटल 254 3500 4500 4000
डाळींब --- क्विंटल 413 8000 16000 12000
जांभूळ --- क्विंटल 8 10000 16000 13000
कलिंगड --- क्विंटल 2280 800 1300 1050
लिंबू लोकल क्विंटल 187 3500 6800 5200
मोसंबी --- क्विंटल 800 2000 5000 3500
पपई --- क्विंटल 1250 1400 2800 2100
पेरु --- क्विंटल 153 2000 4500 3250
पिच --- क्विंटल 30 15000 20000 17500
प्लम --- क्विंटल 182 15000 18000 16500
लिची --- क्विंटल 730 14000 18000 16000
खरबुज --- क्विंटल 1070 2500 3000 2750
आले लोकल क्विंटल 708 10000 16000 13000
अर्वी लोकल क्विंटल 300 3000 3600 3300
आवळा लोकल क्विंटल 77 2800 3800 3300
बटाटा --- क्विंटल 6864 900 1400 1150
बीट लोकल क्विंटल 45 1500 2000 1700
भेडी नं. १ क्विंटल 714 2800 3400 3100
भोपळा लोकल क्विंटल 1500 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 90 1500 2500 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 22 2600 3000 2800
ढेमसे लोकल क्विंटल 71 3000 4000 3500
फरस बी लोकल क्विंटल 141 5000 7000 6000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1197 1000 1400 1200
गाजर लोकल क्विंटल 1262 2000 2400 2200
गवार लोकल क्विंटल 124 4000 6000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 42 3000 5500 4300
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 184 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 127 2500 3500 3000
काकडी नं. १ क्विंटल 333 2000 2200 2100
कांदा --- क्विंटल 10265 500 1300 900
कांदा पात लोकल क्विंटल 201 800 1600 1200
कारली लोकल क्विंटल 78 2000 3400 2700
केळी (कच्ची) लोकल क्विंटल 84 2000 3000 2500
कोबी लोकल क्विंटल 1879 800 1000 900
कोहळा लोकल क्विंटल 200 2000 3000 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 997 1000 2000 1500
मका (कणीस) --- क्विंटल 60 1800 2000 1900
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 178 800 1600 1200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 437 2000 3800 2900
मुळा लोकल क्विंटल 59 2000 2400 2200
पडवळ लोकल क्विंटल 25 2000 2800 2400
पालक लोकल क्विंटल 448 700 900 800
परवर लोकल क्विंटल 64 3000 4000 3500
फणस (भाजी) लोकल क्विंटल 2980 1800 3400 2600
पुदिना लोकल क्विंटल 160 200 300 250
रताळी लोकल क्विंटल 77 1500 2000 1800
शेपू लोकल क्विंटल 27 800 1600 1200
शेवगा लोकल क्विंटल 571 2800 3800 3300
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 87 3000 3600 3300
सुरण लोकल क्विंटल 150 3000 4000 3500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 1472 1000 1200 1100
तोंडली लोकल क्विंटल 241 2000 3200 2600
मटार लोकल क्विंटल 806 3500 5500 4500
वालवड लोकल क्विंटल 74 4000 5800 4700
वांगी लोकल क्विंटल 135 1000 2800 1900
आले (सुंठ) लोकल क्विंटल 11 13000 16000 14500
धने लोकल क्विंटल 171 8500 15000 11750
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 33 6000 12000 9000
जिरे लोकल क्विंटल 40 50000 55000 52500
काजू लोकल क्विंटल 103 40000 80000 60000
लसूण --- क्विंटल 992 3000 6000 4500
मेथी --- क्विंटल 21 6000 14000 10000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1340 2800 4800 3600
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 374 15000 55000 35000
मोहरी लोकल क्विंटल 88 6000 8000 7000
सुपारी लोकल क्विंटल 21 40000 50000 45000
वेलची लोकल क्विंटल 8 110000 115000 112500
मिरे --- क्विंटल 33 30000 50000 40000
दालचिनी --- क्विंटल 173 24500 26000 25250
बदाम --- क्विंटल 397 70000 80000 75000
पिस्ता --- क्विंटल 25 80000 110000 95000
अंजीर (सुके) --- क्विंटल 4 85000 125000 105000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 96660
31/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 420 2700 4200 3600
साबुदाणा लोकल क्विंटल 8 5500 6200 5800
गहू लोकल क्विंटल 6666 2600 5000 3800
ज्वारी लोकल क्विंटल 791 2800 5000 4200
तांदूळ लोकल क्विंटल 8768 2700 7600 5150
तांदूळ बसमती क्विंटल 596 8200 10300 9700
चवळी बी लोकल क्विंटल 302 6500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 492 5000 6000 5500
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 358 5800 6300 6000
मसूर लोकल क्विंटल 156 6600 7500 7200
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 739 7100 7800 7500
मूग लोकल क्विंटल 350 8200 11000 9500
मूग डाळ लोकल क्विंटल 1722 8000 11000 10000
तूर डाळ लोकल क्विंटल 2346 7500 11500 10500
उडीद लोकल क्विंटल 10 8000 10600 9000
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 476 8500 11500 10000
वाटाणा लोकल क्विंटल 1525 5500 8000 7200
बडिशेप लोकल क्विंटल 8 20000 26000 21000
नारळ लोकल क्विंटल 3808 950 1900 1425
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 1300 9000 12000 11000
गुळ लोकल क्विंटल 288 4500 5100 4800
साखर लोकल क्विंटल 2120 3532 3752 3642
आंबा लोकल क्विंटल 550 4000 10000 7000
आंबा हापूस क्विंटल 4377 10000 18000 14000
अननस --- क्विंटल 550 2000 3500 2750
अंजीर लोकल क्विंटल 10 6000 8000 7000
चेरी --- क्विंटल 18 20000 30000 25000
चिकु --- क्विंटल 178 4000 5000 4500
डाळींब --- क्विंटल 370 8000 16000 12000
जांभूळ --- क्विंटल 23 10000 16000 13000
कलिंगड --- क्विंटल 2275 700 900 800
लिंबू लोकल क्विंटल 175 3600 6800 5200
मोसंबी --- क्विंटल 920 2000 5000 3500
पपई --- क्विंटल 1065 1600 3500 2550
पेरु --- क्विंटल 235 2000 4000 3000
लिची --- क्विंटल 549 14000 18000 16000
खरबुज --- क्विंटल 850 2500 3000 2750
आले लोकल क्विंटल 691 10000 16000 13000
अर्वी लोकल क्विंटल 679 3000 4000 3500
आवळा लोकल क्विंटल 137 2800 3800 3300
बटाटा --- क्विंटल 7713 900 1400 1150
बीट लोकल क्विंटल 35 1500 2000 1800
भेडी नं. १ क्विंटल 701 2800 3400 3100
भोपळा लोकल क्विंटल 1080 800 1000 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 102 1500 2500 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 17 2600 3000 2800
ढेमसे लोकल क्विंटल 20 3500 4000 3800
फरस बी लोकल क्विंटल 23 4000 7000 5300
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1778 1000 1400 1200
गाजर लोकल क्विंटल 1663 2000 2600 2300
गवार लोकल क्विंटल 85 4000 6000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 22 3000 5000 4300
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 213 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 263 2000 4000 3000
काकडी नं. १ क्विंटल 613 1800 2400 2100
कांदा --- क्विंटल 11505 400 1200 800
कांदा पात लोकल क्विंटल 132 800 1600 1200
कारली लोकल क्विंटल 48 2000 4000 3000
केळी (कच्ची) लोकल क्विंटल 21 2600 3600 3200
कोबी लोकल क्विंटल 1315 800 1000 900
कोहळा लोकल क्विंटल 50 2000 3000 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 695 1000 2000 1500
मका (कणीस) --- क्विंटल 48 1800 2000 1900
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 152 800 1600 1200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 436 2000 3800 2900
मुळा लोकल क्विंटल 23 2000 2400 2200
पडवळ लोकल क्विंटल 30 2500 3000 2800
पालक लोकल क्विंटल 534 700 900 800
परवर लोकल क्विंटल 132 3000 4000 3500
फणस (भाजी) लोकल क्विंटल 1340 1600 3200 2400
पुदिना लोकल क्विंटल 183 200 300 250
रताळी लोकल क्विंटल 171 1500 2000 1800
शेपू लोकल क्विंटल 114 800 1600 1200
शेवगा लोकल क्विंटल 300 2800 3800 3300
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 136 3000 3600 3300
सुरण लोकल क्विंटल 190 3000 4000 3500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 2271 1000 1200 1100
तोंडली लोकल क्विंटल 78 2000 3200 2600
मटार लोकल क्विंटल 1277 3500 5500 4500
वालवड लोकल क्विंटल 70 4000 5000 4700
वांगी लोकल क्विंटल 58 1600 2800 2200
तूप लोकल क्विंटल 2 60000 110000 85000
चिंच लोकल क्विंटल 199 4000 10000 7000
धने लोकल क्विंटल 21 8500 15000 11750
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 176 6000 12000 9000
जिरे लोकल क्विंटल 49 50000 55000 52500
काजू लोकल क्विंटल 403 40000 80000 60000
लसूण --- क्विंटल 763 3500 6500 5000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1688 2800 4800 3600
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 279 15000 55000 35000
मोहरी लोकल क्विंटल 95 6000 8000 7000
वेलची लोकल क्विंटल 7 110000 115000 112500
मिरे --- क्विंटल 14 30000 50000 40000
दालचिनी --- क्विंटल 10 24500 26000 25250
बदाम --- क्विंटल 270 70000 80000 75000
पिस्ता --- क्विंटल 7 80000 110000 95000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 86521

Mumbai bajar bhav today


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती