बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


नांदेड बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
गहू --- क्विंटल 17 1910 2010 1960
ज्वारी --- क्विंटल 367 1360 2060 1711
मका ---- क्विंटल 17 1200 1616 1410
हरभरा --- क्विंटल 18 4250 4450 4350
मूग --- क्विंटल 5 4700 5700 5200
तूर --- क्विंटल 31 6000 8671 7336
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 38 5160 5500 5330
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 32 4763 4873 4818
तील पांढरा क्विंटल 47 11202 12732 11967
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 179 4350 5620 4985
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 751
26/05/2023
गहू --- क्विंटल 8 2000 2400 2200
गहू लोकल क्विंटल 17 1925 3180 2600
ज्वारी --- क्विंटल 158 1204 2229 1716
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 21 1560 1960 1780
ज्वारी टालकी क्विंटल 7 2000 3650 3401
मका ---- क्विंटल 56 1425 1629 1527
हरभरा --- क्विंटल 7 4200 4419 4310
हरभरा लोकल क्विंटल 7 4202 4700 4511
हरभरा लाल क्विंटल 116 4600 4778 4700
मूग --- क्विंटल 1 4851 4851 4851
तूर --- क्विंटल 30 5157 8609 6883
तूर लाल क्विंटल 30 7883 9100 8717
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 47 5100 5629 5365
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 22 4700 5600 5570
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 387 4500 4875 4733
सुर्यफुल --- क्विंटल 3 3005 3005 3005
तील पांढरा क्विंटल 192 10600 13113 11957
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 220 4250 5563 4906
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 33 4500 6260 5700
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 100 8000 18500 10500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1462
25/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 28 1911 3200 2600
ज्वारी --- क्विंटल 44 1550 2235 1892
हरभरा --- क्विंटल 3 4249 4353 4300
हरभरा लोकल क्विंटल 7 4600 4700 4661
तूर --- क्विंटल 5 8000 8444 8222
तूर लाल क्विंटल 10 8800 9407 9011
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 2450 5000 6700 6000
सोयाबिन --- क्विंटल 14 4605 4900 4851
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 61 4755 4830 4780
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 70 4400 5359 4880
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 47 4551 6225 5700
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 240 6000 17000 11000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2979
24/05/2023
गहू --- क्विंटल 2 2009 2009 2009
गहू शरबती क्विंटल 16 1800 2100 2100
ज्वारी --- क्विंटल 136 1011 2231 1620
ज्वारी लोकल क्विंटल 13 1700 2050 1850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 42 1500 2800 2200
मका ---- क्विंटल 26 1111 1560 1336
हरभरा --- क्विंटल 66 4450 4505 4465
हरभरा लाल क्विंटल 25 4450 4700 4600
तूर --- क्विंटल 21 7000 8409 7704
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 196 5305 6135 5833
सोयाबिन --- क्विंटल 144 4350 4955 4900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 164 4658 4865 4763
तील पांढरा क्विंटल 122 10751 13190 11465
धने --- क्विंटल 2 4000 5300 4650
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 2365 4743 6262 5605
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 105 6000 17100 9700
मोहरी --- क्विंटल 2 3009 3009 3009
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3447
23/05/2023
गहू --- क्विंटल 32 2000 2209 2105
गहू शरबती क्विंटल 58 2100 2400 2200
ज्वारी --- क्विंटल 193 1200 2411 1806
ज्वारी लोकल क्विंटल 30 1900 2300 2050
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 84 1600 2200 1850
ज्वारी शाळू क्विंटल 4 3000 3400 3200
मका ---- क्विंटल 21 1459 1560 1510
हरभरा --- क्विंटल 46 4338 4540 4432
हरभरा लाल क्विंटल 119 4550 4753 4700
तूर --- क्विंटल 33 7000 8605 7802
तूर लाल क्विंटल 18 7150 8655 7600
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 171 5457 6198 5744
सोयाबिन --- क्विंटल 157 4690 4915 4865
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 457 4545 4880 4715
तील पांढरा क्विंटल 261 10056 13365 11743
धने पिवळा क्विंटल 460 4500 5730 5150
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 1941 4700 6330 5525
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 90 7100 16500 10600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4175
22/05/2023
गहू --- क्विंटल 5 2080 2450 2265
गहू शरबती क्विंटल 16 2100 2155 2155
ज्वारी --- क्विंटल 193 1812 2352 2082
ज्वारी लोकल क्विंटल 15 1900 2250 2050
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 37 1545 2355 1670
ज्वारी शाळू क्विंटल 7 3000 3450 3000
मका ---- क्विंटल 13 1216 1650 1433
हरभरा --- क्विंटल 27 3150 3925 3425
हरभरा लाल क्विंटल 10 4600 4800 4680
तूर --- क्विंटल 36 8212 8700 8456
तूर लाल क्विंटल 6 8000 8700 8550
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 322 5698 6250 5988
सोयाबिन --- क्विंटल 135 4730 4903 4815
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 58 4563 4938 4748
सुर्यफुल --- क्विंटल 42 3250 3825 3538
तील पांढरा क्विंटल 100 12000 13000 12500
धने --- क्विंटल 21 5100 5200 5150
धने पिवळा क्विंटल 2560 4400 6160 5150
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 2496 4550 6273 5525
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 220 7000 19000 12000
मोहरी --- क्विंटल 2 3000 3000 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6321
20/05/2023
गहू --- क्विंटल 4 2111 2150 2130
गहू लोकल क्विंटल 23 1900 3150 2951
गहू शरबती क्विंटल 16 2035 2500 2160
ज्वारी --- क्विंटल 107 1250 2325 1787
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 117 1510 3098 2500
ज्वारी टालकी क्विंटल 7 2350 3451 3000
मका ---- क्विंटल 21 1500 1620 1560
हरभरा --- क्विंटल 34 4090 4498 4409
हरभरा लोकल क्विंटल 13 4500 4741 4700
हरभरा लाल क्विंटल 8 4800 4800 4800
तूर --- क्विंटल 27 6100 8720 7410
तूर लाल क्विंटल 15 9090 9411 9101
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 214 5700 6648 6250
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 15 5701 6500 6000
सोयाबिन --- क्विंटल 202 4555 5000 4875
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 21 4705 4890 4818
सुर्यफुल --- क्विंटल 55 3529 3800 3665
तील पांढरा क्विंटल 77 10500 13013 11757
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 395 5252 5900 5576
हळद/ हळकुंड राजापुरी क्विंटल 62 5100 6500 6000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1433
19/05/2023
गहू --- क्विंटल 22 2160 2571 2365
ज्वारी --- क्विंटल 178 1344 3651 2500
हरभरा --- क्विंटल 7 3333 4450 3890
हरभरा लाल क्विंटल 10 4700 4800 4775
तूर --- क्विंटल 52 4504 8666 6585
तूर लाल क्विंटल 10 8200 8500 8350
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 75 5300 6000 5652
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 8 4505 4530 4517
सुर्यफुल --- क्विंटल 1 3602 3602 3602
तील पांढरा क्विंटल 77 12500 13030 12765
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 150 4848 6111 5480
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 590

Nanded bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती