बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे पालक बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
औरंगाबाद --- नग 5000 500 800 650
खेड-चाकण --- नग 4260 400 600 500
श्रीरामपूर --- नग 1600 4 6 5
राहता --- नग 600 5 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1025 1500 1315
सोलापूर लोकल नग 3575 500 1000 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 1000 1100 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे- खडकी लोकल नग 500 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5800 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 150 1500 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
26/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 18100 3 7 5
खेड-चाकण --- नग 3850 400 600 500
श्रीरामपूर --- नग 1400 5 6 5
राहता --- नग 300 5 10 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1530 2000 1840
सोलापूर लोकल नग 3422 500 700 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
पुणे लोकल नग 17200 4 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 200 6 6 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 1400 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 371 700 900 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
25/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 18300 3 7 5
औरंगाबाद --- नग 4000 400 800 600
औरंगाबाद --- क्विंटल 4000 400 800 600
श्रीरामपूर --- नग 1200 4 6 5
राहता --- नग 510 5 10 7
हिंगणा --- क्विंटल 5 2000 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1020 1500 1340
सोलापूर लोकल नग 2105 400 800 600
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 18 250 650 375
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
पुणे लोकल नग 12700 4 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 500 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 3300 5 7 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1000 800
24/05/2023
अकलुज --- नग 1600 12 15 13
औरंगाबाद --- क्विंटल 3000 400 800 600
खेड-चाकण --- नग 4600 400 600 500
श्रीरामपूर --- नग 1300 4 6 5
राहता --- नग 100 5 10 7
हिंगणा --- क्विंटल 7 2000 2000 2000
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 1010 1500 1320
सोलापूर लोकल नग 4079 450 700 550
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 21 275 625 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 12350 5 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 900 6 10 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 6 8 7
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 352 600 900 750
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
23/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 19300 2 6 4
औरंगाबाद --- नग 3000 500 800 650
खेड-चाकण --- नग 2400 800 1000 900
राहता --- नग 560 5 10 7
हिंगणा --- क्विंटल 7 1500 2000 2000
कल्याण हायब्रीड नग 3 7 10 8
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1030 1500 1350
सोलापूर लोकल नग 4773 400 800 600
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 29 250 600 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 16750 5 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 250 5 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 500 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 4100 5 10 8
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 418 700 1400 1050
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
22/05/2023
अकलुज --- नग 2300 7 10 9
पुणे-मांजरी --- नग 20300 2 5 4
श्रीरामपूर --- नग 650 3 7 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 13
सोलापूर लोकल नग 3764 400 800 500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 36 325 650 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे- खडकी लोकल नग 500 4 6 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1000 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 2300 3 4 4
मुंबई लोकल क्विंटल 346 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
21/05/2023
अकलुज --- नग 2900 8 10 9
औरंगाबाद --- नग 3500 400 600 500
श्रीरामपूर --- नग 950 3 6 4
राहता --- नग 660 7 7 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 630 1000 850
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 31 300 650 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 2000 2200 2100
पुणे लोकल नग 15400 5 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 700 4 6 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 4100 5 7 6
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
20/05/2023
अकलुज --- नग 1590 7 8 8
पुणे-मांजरी --- नग 25200 2 5 3
औरंगाबाद --- नग 3500 400 600 500
औरंगाबाद --- क्विंटल 3500 400 600 500
श्रीरामपूर --- नग 900 3 9 7
राहता --- नग 400 6 8 7
हिंगणा --- क्विंटल 8 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 820 1200 1040
सोलापूर लोकल नग 3831 600 800 700
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 26 350 650 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 99 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे- खडकी लोकल नग 630 4 6 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 3900 10 14 12
नागपूर लोकल क्विंटल 140 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 498 600 900 750
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500

palak bajar bhav, palak, आजचे पालक बाजार भाव, पालक बाजार भाव, पालकचे बाजार भावखात्रीशीर जाहिराती