बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे पपई बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1080 1400 2800 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 700 700 700
07/06/2023
नाशिक --- क्विंटल 5 1300 2100 1500
जळगाव --- क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 6 2000 2500 2000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1100 1400 2800 2100
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 500 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 1600 2200 1900
पुणे लोकल क्विंटल 121 500 1200 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1100 1500 1300
06/06/2023
नाशिक --- क्विंटल 20 1200 2000 1600
जळगाव --- क्विंटल 1 1200 1200 1200
औरंगाबाद --- क्विंटल 30 700 900 800
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1175 1400 2800 2100
मंचर --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 245 500 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 700 700 700
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
05/06/2023
नाशिक --- क्विंटल 5 1200 2000 1600
जळगाव --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 12 600 800 700
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 350 1400 3000 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1600 2200 1900
पुणे लोकल क्विंटल 133 700 2000 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 700 1000 850
04/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 6 700 900 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 334 700 1500 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 1000 1000 1000
03/06/2023
जळगाव --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
औरंगाबाद --- क्विंटल 20 500 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 1600 2200 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 1000 1000 1000
02/06/2023
नाशिक --- क्विंटल 10 1200 2000 1600
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 4 2000 2000 2000
मंचर --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 199 700 1700 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 1 1100 1500 1300
01/06/2023
नाशिक --- क्विंटल 10 1200 2000 1800
जळगाव --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 5 1500 1500 1500
औरंगाबाद --- क्विंटल 20 600 1000 800
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1250 1400 2800 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1600 2200 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 700 1000 850

ajacje papai bajarbhav, papai bajar bhav


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती