बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


पुणे बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
बाजरी महिको क्विंटल 395 3000 3200 3100
गहू शरबती क्विंटल 419 3800 4800 4300
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 665 4000 5000 4500
मका लाल क्विंटल 1 2400 2500 2450
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 2 3700 3900 3800
तांदूळ बसमती क्विंटल 35 6000 10400 8200
तांदूळ मसुरा क्विंटल 346 2800 2900 2850
तांदूळ कोलम क्विंटल 641 3700 6700 5200
हरभरा --- क्विंटल 38 5400 5900 5650
मसूर --- क्विंटल 32 7200 7500 7350
मूग हिरवा क्विंटल 35 7800 8400 8100
उडीद --- क्विंटल 3 8000 8700 8350
वाटाणा --- क्विंटल 35 5800 6800 6300
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 556 9800 10200 10000
गुळ नं. १ क्विंटल 338 3075 3191 3133
गुळ नं. २ क्विंटल 254 2915 3025 2970
आंबा लोकल क्विंटल 92 6000 10000 8000
चिकु लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
कलिंगड लोकल क्विंटल 70 1000 1000 1000
केळी लोकल क्विंटल 29 1000 4000 2500
लिंबू लोकल क्विंटल 47 1500 3000 2250
पपई लोकल क्विंटल 25 1000 1000 1000
सफरचंद लोकल क्विंटल 2 8000 10000 9000
आले लोकल क्विंटल 27 5000 5500 5250
बटाटा --- क्विंटल 1000 1300 2000 1700
बटाटा लोकल क्विंटल 838 950 1150 1050
बीट लोकल क्विंटल 9 1100 1350 1225
भेडी --- क्विंटल 83 2000 3000 2500
भेडी लोकल क्विंटल 91 1833 2500 2167
दुधी भोपळा --- क्विंटल 59 500 1500 1000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 35 1267 1633 1450
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 22 2000 3000 2500
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
चवळी (पाला) लोकल नग 2200 6 6 6
ढेमसे लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 170 500 700 600
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 334 467 1067 767
गाजर --- क्विंटल 80 1500 2000 1750
गाजर लोकल क्विंटल 44 1550 1800 1675
गवार --- क्विंटल 64 3500 4500 4000
गवार लोकल क्विंटल 23 4000 5000 4500
घेवडा लोकल क्विंटल 24 2500 3000 2750
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 14 1500 2500 2000
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 2 4000 6000 5000
कैरी लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2250
काकडी --- क्विंटल 64 1000 2000 1500
काकडी लोकल क्विंटल 171 1133 1467 1300
कांदा --- क्विंटल 3450 600 1000 800
कांदा लोकल क्विंटल 304 500 833 667
कांदा लाल क्विंटल 456 200 840 600
कांदा पात लोकल नग 2200 8 15 12
कारली --- क्विंटल 103 2000 3000 2500
कारली लोकल क्विंटल 24 2000 3000 2500
कोबी ---- क्विंटल 180 600 1000 800
कोबी लोकल क्विंटल 139 567 833 700
कोथिंबिर --- नग 28950 500 1500 1000
कोथिंबिर लोकल नग 19900 8 13 11
लसूण लोकल क्विंटल 33 3500 4000 3750
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 40 500 700 600
मेथी भाजी --- नग 26500 800 1200 1000
मेथी भाजी लोकल नग 10100 8 9 8
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 160 2000 5000 3500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
मुळा लोकल नग 500 10 10 10
पालक --- नग 4260 400 600 500
पालक लोकल नग 7200 5 7 6
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
पुदिना लोकल नग 4100 3 4 4
शेपू --- नग 3550 800 1200 1000
शेपू लोकल नग 4250 7 8 8
शेवगा --- क्विंटल 30 2000 4000 3000
शेवगा लोकल क्विंटल 12 2000 4000 3000
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 56 2500 4500 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 2500 2750 2625
टोमॅटो --- क्विंटल 312 800 1000 900
टोमॅटो लोकल क्विंटल 486 500 900 700
मटार --- क्विंटल 55 5000 7000 6000
मटार लोकल क्विंटल 38 5000 6000 5500
वाल भाजी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
वालवड --- क्विंटल 44 3000 5000 4000
वांगी --- क्विंटल 74 1500 2500 2000
वांगी लोकल क्विंटल 55 1667 2500 2083
फरशी --- क्विंटल 32 6000 8000 7000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 130 3500 4500 4000
धने --- क्विंटल 5 8000 12000 10000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 325 3000 5000 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 107 3333 3667 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13922
26/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2351 3001 2351
बाजरी महिको क्विंटल 395 2900 3300 3100
गहू २१८९ क्विंटल 39 2000 2651 2250
गहू शरबती क्विंटल 418 4200 4600 4400
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 665 4200 5200 4700
ज्वारी पांढरी क्विंटल 1 2900 2900 2900
मका लाल क्विंटल 1 2300 2500 2400
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 2 3750 3850 3800
तांदूळ बसमती क्विंटल 31 6200 10500 8350
तांदूळ मसुरा क्विंटल 340 2900 3000 2950
तांदूळ कोलम क्विंटल 641 3600 6500 5050
हरभरा --- क्विंटल 37 5400 5800 5600
हरभरा लाल क्विंटल 3 4400 4451 4451
मसूर --- क्विंटल 35 6900 7300 7100
मूग हिरवा क्विंटल 32 7800 8700 8250
उडीद --- क्विंटल 5 7800 8400 8100
वाटाणा --- क्विंटल 36 5800 6600 6200
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 2 4100 4351 4351
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 551 10000 10300 10150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 239 3551 4840 4780
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 312 3500 4431 4251
गुळ नं. १ क्विंटल 381 3401 3576 3463
गुळ नं. २ क्विंटल 329 3213 3313 3257
आंबा लोकल क्विंटल 48 6000 10000 8000
अननस लोकल क्विंटल 190 1000 4000 2500
अंजीर लोकल क्विंटल 27 5000 8000 6500
चिकु लोकल क्विंटल 116 2000 3500 2750
डाळींब लोकल क्विंटल 4 7000 7000 7000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 12 3000 10000 6500
जांभूळ लोकल क्विंटल 42 5000 15000 10000
कलिंगड लोकल क्विंटल 854 850 1750 1325
केळी लोकल क्विंटल 77 900 2700 1800
लिंबू लोकल क्विंटल 267 2467 4833 3650
मोसंबी लोकल क्विंटल 220 3700 10000 6900
पपई लोकल क्विंटल 220 850 1500 1200
पेअर --- क्विंटल 9 7500 8500 8000
पेरु लोकल क्विंटल 84 1000 2500 1800
फणस लोकल क्विंटल 148 2000 2400 2200
प्लम लोकल क्विंटल 2 5000 12000 8500
सफरचंद लोकल क्विंटल 260 6000 12500 9250
संत्री लोकल क्विंटल 79 6000 8000 7000
नासपती लोकल क्विंटल 10 5500 6500 6000
आवळा लोकल क्विंटल 146 1000 1800 1400
शहाळे लोकल क्विंटल 1100 300 1000 700
आले --- क्विंटल 3 7000 14000 10000
आले लोकल क्विंटल 469 3000 8450 5725
अंबाडी भाजी --- नग 300 5 8 6
अंबाडी भाजी लोकल नग 1200 5 8 7
आंबट चुका --- नग 1700 5 8 7
आंबट चुका लोकल नग 1000 5 12 8
अर्वी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1500
बटाटा --- क्विंटल 787 1267 1567 1417
बटाटा लोकल क्विंटल 4323 933 1467 1200
बीट --- क्विंटल 35 500 2000 1500
बीट लोकल क्विंटल 235 933 1300 1100
भेडी --- क्विंटल 214 1500 3025 2250
भेडी लोकल क्विंटल 336 1333 2500 1917
भोपळा लोकल क्विंटल 121 600 1200 900
दुधी भोपळा --- क्विंटल 107 1000 2500 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 167 940 1640 1330
चाकवत --- नग 400 5 7 6
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 40 500 3100 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 37 1800 2500 2150
चवळी (पाला) --- नग 2500 2 5 3
चवळी (पाला) लोकल नग 6152 6 7 6
ढेमसे लोकल क्विंटल 14 1500 2500 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 576 667 1000 817
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 975 640 1040 850
गाजर --- क्विंटल 53 1500 2000 1750
गाजर लोकल क्विंटल 680 1175 1925 1588
गवार --- क्विंटल 144 2333 5200 3667
गवार लोकल क्विंटल 176 2250 4000 3125
घेवडा लोकल क्विंटल 89 3267 6167 4667
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 43 2000 3167 2583
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 40 3000 5000 4000
कैरी --- क्विंटल 2 2500 3000 2700
कैरी लोकल क्विंटल 525 1800 2667 2233
काकडी --- क्विंटल 293 1125 3038 2125
काकडी लोकल क्विंटल 802 1025 1900 1488
कांदा --- क्विंटल 4105 350 1050 750
कांदा लोकल क्विंटल 12086 480 880 680
कांदा चिंचवड क्विंटल 11992 350 1150 750
कांदा पात --- नग 7600 5 12 9
कांदा पात लोकल नग 5050 7 15 11
करडई (भाजी) --- नग 2200 5 8 6
कारली --- क्विंटल 113 1833 3237 2500
कारली लोकल क्विंटल 139 2500 3333 2917
कोबी ---- क्विंटल 250 533 800 683
कोबी लोकल क्विंटल 879 620 910 760
कोहळा लोकल क्विंटल 104 1000 1500 1250
कोथिंबिर --- नग 50455 503 1006 755
कोथिंबिर लोकल नग 326460 27 413 310
लसूण लोकल क्विंटल 1231 3750 6750 5250
मका (कणीस) --- क्विंटल 19 350 700 550
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 318 700 1100 900
मेथी भाजी --- नग 53430 502 755 628
मेथी भाजी लोकल नग 137450 81 534 383
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 105 2000 3500 2750
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 359 3033 4067 3550
मुळा --- नग 1000 8 20 13
मुळा लोकल नग 800 4 16 10
पडवळ लोकल क्विंटल 40 1200 3500 2350
पालक --- नग 21950 202 304 253
पालक लोकल नग 19600 6 9 7
परवर लोकल क्विंटल 53 2000 3500 2750
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 2 5000 9000 7000
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 53 2750 4000 3375
पुदिना लोकल नग 20250 3 5 4
राई(मोहरी भाजी) --- नग 300 5 7 6
राजगिरा --- नग 2200 3 5 4
राजगिरा लोकल नग 1620 4 8 6
रताळी लोकल क्विंटल 12 1000 2500 1750
सॅलड लोकल क्विंटल 1 2000 4000 3000
शेपू --- नग 7000 7 12 9
शेपू लोकल नग 22100 67 357 256
शेवगा --- क्विंटल 18 1000 3150 2000
शेवगा लोकल क्विंटल 193 1667 2500 2083
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 101 1833 3437 2833
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 92 2333 3333 2833
टोमॅटो --- क्विंटल 597 450 800 600
टोमॅटो लोकल क्विंटल 5452 510 1000 750
तोंडली लोकल क्विंटल 44 1000 3000 2000
मटार लोकल क्विंटल 277 4000 5500 4750
वाल भाजी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
वालवड --- क्विंटल 16 2250 4825 3500
वालवड लोकल क्विंटल 11 2000 5000 3500
वांगी --- क्विंटल 212 1750 2750 2300
वांगी लोकल क्विंटल 304 1500 2780 2150
फरशी --- क्विंटल 29 5000 7000 6000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 80 3500 4500 4000
धने --- क्विंटल 4 8500 12500 10500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 335 2000 5000 3500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 517 2875 3625 3250
ढोबळी मिरची (पिवळी) --- क्विंटल 23 2000 5000 3500
आईसबर्ग --- क्विंटल 9 3000 5000 4000
ब्रोकोली --- क्विंटल 17 3000 5000 4000
अवाकाडो --- क्विंटल 2 7000 9000 8000
बेबी कॉर्न --- क्विंटल 2 4000 7000 5500
झुचीनी --- क्विंटल 5 3000 5000 4000
चायनिझ लसूण --- क्विंटल 3 4000 6000 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 59915
25/05/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 39 1700 2300 2200
बाजरी हिरवी क्विंटल 11 1800 2258 2100
बाजरी महिको क्विंटल 424 2590 3100 2775
गहू २१८९ क्विंटल 275 2050 2776 2275
गहू कल्याण सोना क्विंटल 228 1800 2220 2180
गहू शरबती क्विंटल 414 4000 4500 4250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 275 2000 3200 3000
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 850 3500 4850 4250
ज्वारी पांढरी क्विंटल 6 3000 3800 3800
खपली नं. १ क्विंटल 1 1600 2150 2150
मका हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2100 2100
मका लाल क्विंटल 851 1950 2283 2137
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 3 3700 3900 3800
तांदूळ लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
तांदूळ बसमती क्विंटल 33 6200 10400 8300
तांदूळ मसुरा क्विंटल 343 2800 2900 2850
तांदूळ कोलम क्विंटल 639 3500 6500 5000
हरभरा --- क्विंटल 36 5400 5800 5600
हरभरा गरडा क्विंटल 74 3700 4560 4550
हरभरा बोल्ड क्विंटल 112 4200 4800 4571
मसूर --- क्विंटल 33 6600 7100 6850
मूग नं. १ क्विंटल 2 7700 7900 7900
मूग हिरवा क्विंटल 35 5750 6000 5875
तूर लाल क्विंटल 1 6000 7000 7000
तूर पांढरा क्विंटल 1 8000 8000 8000
उडीद --- क्विंटल 3 8000 8400 8200
उडीद लोकल क्विंटल 20 5500 7700 7600
वाटाणा --- क्विंटल 37 6000 6800 6400
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 549 9900 10200 10050
गुळ नं. १ क्विंटल 348 3308 3513 3460
गुळ नं. २ क्विंटल 253 2851 2961 2906
आंबा लोकल क्विंटल 195 6000 10000 8000
अननस लोकल क्विंटल 272 2150 4000 3100
अंजीर लोकल क्विंटल 29 5500 8000 6500
चिकु लोकल क्विंटल 140 2000 3250 2650
डाळींब लोकल क्विंटल 3 7000 7000 7000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 31 3000 11000 7000
जांभूळ लोकल क्विंटल 23 1000 20000 10500
कलिंगड लोकल क्विंटल 683 650 1400 1050
केळी लोकल क्विंटल 48 1000 5000 3000
लिंबू लोकल क्विंटल 331 2000 5500 3750
लिंबू कागदी क्विंटल 3 1000 3500 2250
मोसंबी लोकल क्विंटल 166 3850 7000 5450
पपई लोकल क्विंटल 283 850 1500 1200
पेअर --- क्विंटल 18 7500 9000 8300
पेरु लोकल क्विंटल 61 1500 2500 2000
फणस लोकल क्विंटल 23 2000 2350 2175
सफरचंद लोकल क्विंटल 303 5500 12000 8750
संत्री लोकल क्विंटल 28 6000 8500 7250
आवळा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
शहाळे लोकल क्विंटल 740 500 1100 800
आले --- क्विंटल 11 5500 14000 9250
आले लोकल क्विंटल 295 4667 8133 6400
अंबाडी भाजी --- नग 400 6 8 7
अंबाडी भाजी लोकल नग 1500 6 6 6
आंबट चुका --- नग 1300 5 10 8
आंबट चुका लोकल नग 1130 5 12 8
बटाटा --- क्विंटल 24 500 1800 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 1156 775 1575 1200
बीट --- क्विंटल 588 625 1855 1240
बीट लोकल क्विंटल 146 800 1500 1163
भेडी --- क्विंटल 134 1000 2550 1750
भेडी लोकल क्विंटल 524 1500 2917 2208
भोपळा लोकल क्विंटल 93 600 1200 900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 283 732 1429 1102
चाकवत --- नग 400 5 7 6
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 74 750 3005 1950
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 151 1667 2670 2250
चवळी (पाला) --- नग 3200 3 5 4
चवळी (पाला) लोकल नग 7930 5 7 6
ढेमसे लोकल क्विंटल 15 1500 2250 2100
फ्लॉवर --- क्विंटल 228 275 950 700
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 3794 475 1001 753
गाजर --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
गाजर लोकल क्विंटल 554 1150 1888 1538
गवार --- क्विंटल 229 1667 5217 3442
गवार लोकल क्विंटल 444 2375 3753 3188
घेवडा --- क्विंटल 5 2500 5350 3925
घेवडा लोकल क्विंटल 119 2125 5505 3938
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 6 1000 1750 1500
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 41 2125 2750 2438
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 27 3000 5000 4000
कैरी --- क्विंटल 57 1000 3200 2100
कैरी लोकल क्विंटल 519 1850 2375 2113
काकडी --- क्विंटल 304 825 2008 1504
काकडी लोकल क्विंटल 1701 840 1640 1270
कांदा --- क्विंटल 5979 700 1100 900
कांदा लोकल क्विंटल 937 400 900 638
कांदा उन्हाळी क्विंटल 9580 500 1230 900
कांदा चिंचवड क्विंटल 2780 350 750 575
कांदा पात --- नग 6300 6 16 10
कांदा पात लोकल नग 5300 7 13 10
करडई (भाजी) --- नग 1000 5 8 7
कारली --- क्विंटल 186 1167 3000 2167
कारली लोकल क्विंटल 157 1667 2900 2400
कोबी ---- क्विंटल 185 500 850 675
कोबी लोकल क्विंटल 1067 421 917 669
कोहळा लोकल क्विंटल 83 1000 1600 1300
कोथिंबिर --- नग 36125 9 16 11
कोथिंबिर लोकल नग 123930 46 411 309
लसूण लोकल क्विंटल 853 4250 7750 6000
मका (कणीस) --- क्विंटल 98 400 700 550
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 259 600 1067 833
मेथी भाजी --- नग 42000 7 11 9
मेथी भाजी लोकल नग 120950 118 533 382
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 17 1000 3500 2250
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 511 1520 3800 2760
मुळा --- नग 1000 8 20 13
मुळा लोकल नग 880 6 20 13
पालक --- नग 18300 3 7 5
पालक लोकल नग 17250 5 8 6
परवर लोकल क्विंटल 103 2250 4000 3125
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 5 4510 4650 4600
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 21 2750 4000 3375
पुदिना लोकल नग 16300 3 5 4
राई(मोहरी भाजी) --- नग 300 5 7 6
राजगिरा --- नग 2200 3 5 4
राजगिरा लोकल नग 1785 4 8 6
रताळी लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1500
शेपू --- नग 7500 8 11 9
शेपू लोकल नग 22000 130 307 206
शेवगा --- क्विंटल 23 1500 3805 2500
शेवगा लोकल क्विंटल 265 2000 2833 2417
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 71 1500 4503 2917
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 121 2833 3667 3250
सुरण लोकल क्विंटल 14 1000 2200 1600
टोमॅटो --- क्विंटल 292 600 1000 800
टोमॅटो लोकल क्विंटल 5532 510 920 720
तोंडली --- क्विंटल 6 500 2500 1500
तोंडली लोकल क्विंटल 36 1000 2850 1900
मटार --- क्विंटल 6 4000 5000 4500
मटार लोकल क्विंटल 363 4500 6500 5500
वाल पापडी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
वालवड --- क्विंटल 7 3305 4655 4178
वालवड लोकल क्विंटल 53 2000 4680 3500
वांगी --- क्विंटल 32 1000 2510 1755
वांगी लोकल क्विंटल 415 1083 2837 2008
फरशी --- क्विंटल 3 2600 7510 5000
फरशी लोकल क्विंटल 75 5000 9000 7500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 41 2850 4675 3838
गाय लोकल नग 198 15000 50000 25000
धने --- क्विंटल 3 9000 13000 11000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 176 1000 5750 3375
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1406 2250 3760 3188
ढोबळी मिरची (पिवळी) --- क्विंटल 10 2000 5000 3500
आईसबर्ग --- क्विंटल 5 2000 5000 3500
ब्रोकोली --- क्विंटल 12 3000 5000 4000
अवाकाडो --- क्विंटल 5 7000 9000 8000
बेबी कॉर्न --- क्विंटल 2 4000 7000 5500
झुचीनी --- क्विंटल 6 3000 5000 4000
चायनिझ लसूण --- क्विंटल 1 4000 6000 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 52629
24/05/2023
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 28 5000 6800 6500
बाजरी महिको क्विंटल 400 3000 3200 3100
गहू शरबती क्विंटल 412 3800 4500 4150
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 664 4000 5000 4500
मका लाल क्विंटल 429 2131 2218 2181
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 2 3700 3900 3800
तांदूळ बसमती क्विंटल 31 6200 10200 8200
तांदूळ मसुरा क्विंटल 344 2700 2800 2750
तांदूळ कोलम क्विंटल 637 3500 6700 5100
हरभरा --- क्विंटल 34 5500 5800 5650
मसूर --- क्विंटल 33 6800 7300 7050
मूग हिरवा क्विंटल 36 7900 8500 8200
उडीद --- क्विंटल 4 7800 8300 8050
वाटाणा --- क्विंटल 35 6000 6800 6400
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 552 9800 10000 9900
गुळ नं. १ क्विंटल 481 3376 3551 3451
गुळ नं. २ क्विंटल 327 3225 3346 3292
अननस लोकल क्विंटल 90 1300 4000 2700
अंजीर लोकल क्विंटल 16 5000 10000 7500
चिकु --- क्विंटल 1 2000 3000 2500
द्राक्ष लोकल क्विंटल 37 3500 10000 7500
जांभूळ लोकल क्विंटल 13 10000 20000 15000
कलिंगड --- क्विंटल 2 1000 1000 1000
कलिंगड लोकल क्विंटल 365 500 2000 1300
केळी लोकल क्विंटल 11 800 1600 1200
लिंबू लोकल क्विंटल 259 1000 6000 3500
लिंबू कागदी क्विंटल 1 2000 3000 2500
मोसंबी लोकल क्विंटल 160 3700 10000 6900
पपई --- क्विंटल 5 2000 2000 2000
पपई लोकल क्विंटल 76 700 2000 1400
पेअर --- क्विंटल 16 7500 8500 8000
पेरु लोकल क्विंटल 32 1500 2500 2000
फणस लोकल क्विंटल 70 1500 1800 1700
प्लम लोकल क्विंटल 4 4000 11000 7500
सफरचंद लोकल क्विंटल 290 4000 15000 9500
संत्री लोकल क्विंटल 81 5000 10000 7500
स्ट्रॉबेरी लोकल क्विंटल 3 5000 10000 7500
आवळा लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
शहाळे लोकल क्विंटल 500 500 1100 800
आले --- क्विंटल 3 4000 12000 8000
आले लोकल क्विंटल 294 4500 8450 6475
अंबाडी भाजी लोकल नग 800 6 7 7
आंबट चुका लोकल नग 1380 5 10 7
अर्वी लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1500
बटाटा --- क्विंटल 1024 1300 1600 1450
बटाटा लोकल क्विंटल 5157 1200 1800 1500
बीट --- क्विंटल 504 1000 2350 1675
बीट लोकल क्विंटल 151 550 1400 1000
भेडी --- क्विंटल 153 1750 3250 2500
भेडी लोकल क्विंटल 336 1580 3000 2330
भोपळा लोकल क्विंटल 170 600 1000 800
दुधी भोपळा --- क्विंटल 107 1250 2250 1750
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 146 840 1722 1310
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 15 2000 3250 2625
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 115 1000 2850 2000
चवळी (पाला) लोकल नग 3650 5 7 6
ढेमसे लोकल क्विंटल 82 1000 3000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 543 667 1033 833
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 3092 625 1138 898
गाजर --- क्विंटल 60 1500 2000 1750
गाजर लोकल क्विंटल 519 1167 2100 1733
गवार --- क्विंटल 147 2833 6000 4417
गवार लोकल क्विंटल 368 2000 5600 4000
घेवडा --- क्विंटल 3 5750 6875 6313
घेवडा लोकल क्विंटल 93 2500 5900 4500
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 33 1500 3000 2250
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 36 2000 5000 3500
कैरी --- क्विंटल 94 2000 3005 2503
कैरी लोकल क्विंटल 376 1667 2600 2133
काकडी --- क्विंटल 282 1081 2850 1828
काकडी लोकल क्विंटल 1227 825 1805 1363
कांदा --- क्विंटल 4274 450 850 650
कांदा लोकल क्विंटल 9840 500 900 700
कांदा लाल क्विंटल 573 200 816 600
कांदा पात लोकल नग 8600 5 20 12
कारली --- क्विंटल 97 2000 3267 2633
कारली लोकल क्विंटल 131 1500 3275 2475
कोबी ---- क्विंटल 267 533 833 683
कोबी लोकल क्विंटल 938 460 930 720
कोहळा लोकल क्विंटल 31 1000 1500 1250
कोथिंबिर --- नग 34700 505 758 607
कोथिंबिर लोकल नग 128250 8 15 11
लसूण लोकल क्विंटल 727 2750 5750 4250
मका (कणीस) --- क्विंटल 53 400 760 580
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 138 700 1250 975
मेथी भाजी --- नग 29530 505 756 606
मेथी भाजी लोकल नग 44650 7 11 9
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 109 2067 3500 2783
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 522 1500 4055 2800
मुळा लोकल नग 1504 5 15 10
पडवळ लोकल क्विंटल 10 1000 3500 2250
पालक --- नग 4600 400 600 500
पालक लोकल नग 14150 6 9 7
परवर लोकल क्विंटल 37 2000 5000 3500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 2 7500 7500 7500
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 36 3000 7000 5000
पुदिना लोकल नग 12350 2 4 3
राजगिरा लोकल नग 1850 5 8 6
रताळी लोकल क्विंटल 70 1500 2000 1750
शेपू --- नग 3500 402 502 452
शेपू लोकल नग 4150 7 9 8
शेवगा --- क्विंटल 26 2000 3500 2750
शेवगा लोकल क्विंटल 144 1800 2400 2100
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 82 2000 3667 2917
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 37 2000 4000 3000
सुरण लोकल क्विंटल 9 1000 5000 4500
टोमॅटो --- क्विंटल 663 450 650 550
टोमॅटो लोकल क्विंटल 1532 633 1067 850
तोंडली --- क्विंटल 2 1000 1700 1100
तोंडली लोकल क्विंटल 67 1500 3505 2500
मटार लोकल क्विंटल 363 3000 5000 4000
वाल पापडी --- क्विंटल 1 4000 5000 4500
वालवड --- क्विंटल 11 3500 4250 3875
वालवड लोकल क्विंटल 58 2000 5075 3500
वांगी --- क्विंटल 248 1500 2667 2017
वांगी लोकल क्विंटल 194 1125 3003 2188
फरशी --- क्विंटल 24 5000 7000 6000
फरशी लोकल क्विंटल 64 4000 11500 8500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 138 3200 4578 4051
धने --- क्विंटल 3 9000 12000 10500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 256 2333 4667 3583
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 982 2500 4000 3313
ढोबळी मिरची (पिवळी) --- क्विंटल 4 2000 5000 3500
आईसबर्ग --- क्विंटल 6 2000 5000 3500
ब्रोकोली --- क्विंटल 12 3000 5000 4000
चायना कोबी --- क्विंटल 1 3000 4000 3500
अवाकाडो --- क्विंटल 6 7500 9000 8250
बेबी कॉर्न --- क्विंटल 2 4000 7000 5500
झुचीनी --- क्विंटल 4 3000 5000 4000
चायनिझ लसूण --- क्विंटल 1 4000 6000 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 44432
23/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 81 2100 3150 2600
बाजरी महिको क्विंटल 403 3000 3200 3100
गहू २१८९ क्विंटल 451 2250 3100 2550
गहू शरबती क्विंटल 415 3800 4500 4150
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 667 4000 5000 4500
ज्वारी पांढरी क्विंटल 137 3000 4800 3800
मका लाल क्विंटल 84 2025 2225 2150
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 3 3700 3900 3800
तांदूळ बसमती क्विंटल 33 6200 10300 8250
तांदूळ मसुरा क्विंटल 341 2700 2800 2750
तांदूळ कोलम क्विंटल 635 3500 6600 5100
चवळी बी पांढरी क्विंटल 18 8000 8500 8200
हरभरा --- क्विंटल 36 5500 5800 5650
हरभरा लाल क्विंटल 78 4000 4700 4500
मूग हिरवा क्विंटल 76 7000 8500 7600
उडीद --- क्विंटल 3 7800 8300 8050
वाटाणा --- क्विंटल 37 6000 6800 6400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 162 3500 4868 4800
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 692 3900 4280 4200
गुळ नं. १ क्विंटल 438 3251 3526 3451
गुळ नं. २ क्विंटल 361 3188 3333 3304
आंबा लोकल क्विंटल 116 5000 6000 5500
अननस लोकल क्विंटल 170 1600 6300 4000
अंजीर लोकल क्विंटल 31 5000 10000 7500
चिकु लोकल क्विंटल 7 3000 3000 3000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 38 3000 10000 6500
कलिंगड --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
कलिंगड लोकल क्विंटल 588 750 1250 1000
केळी लोकल क्विंटल 50 900 2700 1800
लिंबू लोकल क्विंटल 326 1750 6000 3875
लिंबू कागदी क्विंटल 1 2500 3000 2750
मोसंबी लोकल क्विंटल 201 4500 7000 5750
पपई --- क्विंटल 6 2000 2000 2000
पपई लोकल क्विंटल 207 850 1500 1200
पेरु --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
पेरु लोकल क्विंटल 50 1000 3000 2000
फणस लोकल क्विंटल 34 2000 2100 2050
सफरचंद लोकल क्विंटल 248 6000 10000 8000
संत्री लोकल क्विंटल 73 4000 10000 7000
आवळा लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
शहाळे लोकल क्विंटल 1100 300 1100 700
आले --- क्विंटल 2 13000 15000 14000
आले लोकल क्विंटल 76 4250 9000 6625
अंबाडी भाजी --- नग 500 6 8 7
अंबाडी भाजी लोकल नग 500 7 7 7
आंबट चुका --- नग 800 5 10 7
आंबट चुका लोकल नग 700 5 10 7
अर्वी लोकल क्विंटल 42 1000 3000 2000
बटाटा --- क्विंटल 1033 1250 1700 1450
बटाटा लोकल क्विंटल 6269 1000 1650 1325
बीट --- क्विंटल 483 1000 2210 1605
बीट लोकल क्विंटल 136 1050 1653 1375
भेडी --- क्विंटल 200 2000 3000 2500
भेडी लोकल क्विंटल 496 1617 6750 2342
भोपळा लोकल क्विंटल 183 600 1200 900
दुधी भोपळा --- क्विंटल 117 1000 1850 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 220 845 1480 1163
चाकवत --- नग 400 6 8 7
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 75 1500 3500 2500
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 142 1667 3003 2400
चवळी (पाला) --- नग 2500 3 6 5
चवळी (पाला) लोकल नग 5550 5 7 6
फरस बी --- क्विंटल 1 3500 3500 3500
फ्लॉवर --- क्विंटल 610 567 1033 833
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 3002 671 1175 935
गाजर --- क्विंटल 107 1350 1600 1475
गाजर लोकल क्विंटल 513 950 1725 1363
गवार --- क्विंटल 200 2667 5333 4000
गवार लोकल क्विंटल 371 2667 4900 4167
घेवडा --- क्विंटल 7 1800 5110 3455
घेवडा लोकल क्विंटल 122 3000 5667 4433
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 800 1500 1150
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 39 2500 3333 2917
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 32 3000 5000 4000
कैरी --- क्विंटल 80 2000 2750 2375
कैरी लोकल क्विंटल 387 1900 2833 2367
काकडी --- क्विंटल 318 1138 2650 1794
काकडी लोकल क्विंटल 658 750 1530 1163
कांदा --- क्विंटल 7290 417 1127 763
कांदा लोकल क्विंटल 9250 460 920 690
कांदा चिंचवड क्विंटल 10091 500 1200 800
कांदा पात --- नग 6950 5 13 8
कांदा पात लोकल नग 12850 8 18 14
कारली --- क्विंटल 125 2000 3167 2583
कारली लोकल क्विंटल 124 1667 3237 2500
कोबी ---- क्विंटल 342 533 733 633
कोबी लोकल क्विंटल 1017 467 833 650
कोहळा लोकल क्विंटल 95 1000 1500 1250
कोथिंबिर --- नग 52880 337 677 506
कोथिंबिर लोकल नग 307260 26 532 309
लसूण लोकल क्विंटल 1392 3500 6750 5125
मका (कणीस) --- क्विंटल 94 600 650 625
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 74 550 1250 900
मेथी भाजी --- नग 63450 337 508 422
मेथी भाजी लोकल नग 119200 56 460 308
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 187 2167 3667 2917
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 478 2000 3325 2750
मुळा --- नग 1200 8 16 10
मुळा लोकल नग 1025 8 15 12
पालक --- नग 21700 401 503 452
पालक लोकल नग 21600 5 8 7
परवर लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 4 5000 7000 6500
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 27 3000 8000 5500
पुदिना लोकल नग 18100 3 5 4
राई(मोहरी भाजी) --- नग 300 5 7 6
राजगिरा --- नग 1900 3 6 4
राजगिरा लोकल नग 1600 5 8 6
रताळी लोकल क्विंटल 10 800 2000 1400
सॅलड लोकल क्विंटल 1 2000 4000 3000
शेपू --- नग 12700 140 209 174
शेपू लोकल नग 2950 6 8 7
शेवगा --- क्विंटल 47 1500 3500 2500
शेवगा लोकल क्विंटल 183 1750 2750 2250
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 95 2500 3500 3000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 16 2667 3333 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 725 500 800 650
टोमॅटो लोकल क्विंटल 2075 575 1000 788
तोंडली --- क्विंटल 5 600 2000 1300
तोंडली लोकल क्विंटल 91 1667 2837 2233
मटार --- क्विंटल 75 6000 8000 7000
मटार लोकल क्विंटल 8 5000 6000 5500
वाल पापडी --- क्विंटल 2 3010 4000 3505
वाल पापडी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
वालवड --- क्विंटल 50 2500 4803 3652
वालवड लोकल क्विंटल 54 2000 5005 3500
वांगी --- क्विंटल 264 1500 2667 2117
वांगी लोकल क्विंटल 299 1300 3100 2290
फरशी --- क्विंटल 42 4000 5000 4500
फरशी लोकल क्विंटल 81 3500 9005 6375
धने --- क्विंटल 3 9000 12000 10500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 499 1833 3837 3002
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1075 2000 3933 3083
ढोबळी मिरची (पिवळी) --- क्विंटल 14 1500 5000 3250
आईसबर्ग --- क्विंटल 8 2000 4000 3000
ब्रोकोली --- क्विंटल 14 3000 5000 4000
बेबी कॉर्न --- क्विंटल 1 3000 7000 5000
झुचीनी --- क्विंटल 4 2000 4000 3000
चायनिझ लसूण --- क्विंटल 1 4000 6000 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 60669
22/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 15 1800 2750 2500
बाजरी महिको क्विंटल 402 2900 3200 3050
गहू २१८९ क्विंटल 28 2100 3000 2500
गहू शरबती क्विंटल 418 3800 4600 4200
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 665 4000 4800 4400
ज्वारी पांढरी क्विंटल 5 2400 2800 2800
मका लाल क्विंटल 3368 1900 2147 2040
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 2 3750 3850 3800
तांदूळ बसमती क्विंटल 35 6200 10300 8250
तांदूळ मसुरा क्विंटल 345 2750 2850 2800
तांदूळ कोलम क्विंटल 633 3600 6600 5100
हरभरा --- क्विंटल 35 5600 5900 5750
हरभरा लाल क्विंटल 3 4350 4411 4411
मसूर --- क्विंटल 36 7000 7500 7250
मूग हिरवा क्विंटल 36 7700 8500 8100
उडीद --- क्विंटल 5 8000 8500 8250
वाटाणा --- क्विंटल 38 6000 6700 6350
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 557 9700 10100 9900
गुळ नं. १ क्विंटल 473 3438 3556 3484
गुळ नं. २ क्विंटल 292 3201 3363 3326
आंबा लोकल क्विंटल 95 8000 10000 9000
अननस लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
चिकु --- क्विंटल 2 2000 3000 2500
चिकु लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
डाळींब लोकल क्विंटल 3 7000 7000 7000
कलिंगड लोकल क्विंटल 97 1000 1000 1000
केळी लोकल क्विंटल 36 1000 4000 2500
लिंबू लोकल क्विंटल 41 2500 3000 2750
लिंबू कागदी क्विंटल 1 2700 2700 2700
मोसंबी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पपई लोकल क्विंटल 13 700 700 700
फणस लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
सफरचंद लोकल क्विंटल 6 8000 9000 8500
आले --- क्विंटल 14 8750 13000 10900
आले लोकल क्विंटल 24 3750 4250 4000
अंबाडी भाजी --- नग 300 6 8 7
आंबट चुका --- नग 1000 6 10 8
अर्वी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
बटाटा --- क्विंटल 49 1067 1600 1333
बटाटा लोकल क्विंटल 54 1200 1550 1375
बीट --- क्विंटल 469 750 2105 1553
बीट लोकल क्विंटल 51 1250 2100 1675
भेडी --- क्विंटल 134 1750 3500 2750
भेडी लोकल क्विंटल 135 1600 2920 2260
दुधी भोपळा --- क्विंटल 83 1000 1700 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 110 750 1967 1400
चाकवत --- नग 500 5 8 7
चाकवत लोकल नग 300 4 4 4
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 48 750 2800 1875
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 92 1500 2510 2025
चवळी (पाला) --- नग 3630 202 203 202
चवळी (पाला) लोकल नग 2450 6 7 6
फ्लॉवर --- क्विंटल 373 550 1200 925
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 2399 575 1128 864
गाजर लोकल क्विंटल 86 767 1500 1183
गवार --- क्विंटल 168 2167 5100 3633
गवार लोकल क्विंटल 207 3333 5133 4167
घेवडा --- क्विंटल 6 4750 7625 6188
घेवडा लोकल क्विंटल 55 2000 5120 3667
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 3 500 2000 1500
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 9 2250 3250 2750
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कैरी --- क्विंटल 64 700 2800 1750
कैरी लोकल क्विंटल 39 2250 2750 2500
काकडी --- क्विंटल 386 1375 2850 1863
काकडी लोकल क्विंटल 677 900 1600 1313
कांदा --- क्विंटल 225 400 600 500
कांदा लोकल क्विंटल 481 475 2400 650
कांदा लाल क्विंटल 435 200 800 600
कांदा चिंचवड क्विंटल 16 300 700 500
कांदा पात --- नग 7550 5 14 10
कांदा पात लोकल नग 1600 10 14 12
करडई (भाजी) --- नग 1000 5 8 7
कारली --- क्विंटल 128 1500 3050 2267
कारली लोकल क्विंटल 95 2333 3153 2817
कोबी ---- क्विंटल 125 500 750 625
कोबी लोकल क्विंटल 591 433 850 658
कोथिंबिर --- नग 67597 174 617 410
कोथिंबिर लोकल नग 179150 56 760 633
लसूण --- क्विंटल 3 3000 9000 6000
लसूण लोकल क्विंटल 14 2500 3000 2750
मका (कणीस) --- क्विंटल 37 600 700 650
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 32 500 1000 750
मेथी भाजी --- नग 84293 71 336 240
मेथी भाजी लोकल नग 73050 89 773 506
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 13 1600 3000 2300
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 189 1833 3870 3167
मुळा --- नग 1500 8 15 10
पालक --- नग 20300 2 5 4
पालक लोकल नग 3800 4 6 5
परवर लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 3 5000 8000 6500
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
पुदिना लोकल नग 2300 3 4 4
राई(मोहरी भाजी) --- नग 400 4 6 5
राजगिरा --- नग 1600 3 5 4
शेपू --- नग 7700 5 9 7
शेपू लोकल नग 14300 138 572 472
शेवगा --- क्विंटल 5 1000 4000 2150
शेवगा लोकल क्विंटल 18 2500 3000 2750
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 69 2500 3533 3000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
सुरण लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 340 400 600 500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 3642 488 831 650
तोंडली --- क्विंटल 3 1000 1800 1400
तोंडली लोकल क्विंटल 46 1167 2370 1767
मटार लोकल क्विंटल 12 5000 6000 5500
वाल भाजी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
वाल पापडी --- क्विंटल 1 4000 5000 4500
वालवड --- क्विंटल 15 2900 4650 3750
वालवड लोकल क्विंटल 29 2000 5000 3500
वांगी --- क्विंटल 177 1500 2750 2025
वांगी लोकल क्विंटल 109 1300 2980 2250
फरशी लोकल क्विंटल 71 4250 9000 6875
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 37 3167 4750 4000
धने --- क्विंटल 4 8500 12000 10250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 176 1333 4350 3083
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 673 2167 3983 3167
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 21273
21/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 50 1900 2650 2300
गहू २१८९ क्विंटल 298 1900 2800 2300
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 69 2000 4500 3600
मका सफेद गंगा क्विंटल 2 2600 2600 2600
मका लाल क्विंटल 1120 1800 1921 1861
चवळी बी पांढरी क्विंटल 1 7500 7500 7500
हरभरा लाल क्विंटल 4 4400 4600 4400
तूर लाल क्विंटल 3 7851 7851 7851
उडीद काळा क्विंटल 7 7000 7500 7200
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 5 5000 7000 6000
आंबा लोकल क्विंटल 74 8000 10000 9000
अननस लोकल क्विंटल 362 1300 5000 3200
अंजीर लोकल क्विंटल 51 4500 7500 6000
चिकु --- क्विंटल 4 1500 2850 2175
चिकु लोकल क्विंटल 309 1500 3250 2400
डाळींब लोकल क्विंटल 5 7000 7000 7000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
जांभूळ लोकल क्विंटल 21 5000 12000 8500
कलिंगड --- क्विंटल 3 700 1200 900
कलिंगड लोकल क्विंटल 956 750 1250 1000
कवठ लोकल क्विंटल 1 1000 1600 1300
केळी लोकल क्विंटल 62 900 2750 1850
लिंबू लोकल क्विंटल 448 3500 6500 5000
लिंबू कागदी क्विंटल 3 2000 3500 2750
मोसंबी लोकल क्विंटल 383 3700 10000 6900
पपई --- क्विंटल 4 2000 2000 2000
पपई लोकल क्विंटल 489 1000 1500 1250
पेअर --- क्विंटल 10 7500 8500 8000
पेरु लोकल क्विंटल 117 1000 3000 2000
फणस लोकल क्विंटल 172 1500 1600 1550
प्लम लोकल क्विंटल 13 10000 13000 11500
सफरचंद लोकल क्विंटल 517 6000 12000 9000
संत्री लोकल क्विंटल 131 5000 10000 7500
नासपती लोकल क्विंटल 20 5500 7500 6500
आवळा लोकल क्विंटल 35 3000 5000 4000
शहाळे लोकल क्विंटल 1000 300 1100 700
आले --- क्विंटल 3 1200 7000 4100
आले लोकल क्विंटल 538 5333 8400 6867
आंबट चुका लोकल नग 1700 5 8 6
अर्वी लोकल क्विंटल 23 1000 2500 1750
बटाटा --- क्विंटल 27 850 1400 1100
बटाटा लोकल क्विंटल 8938 825 1500 1175
बीट --- क्विंटल 546 750 2055 1503
बीट लोकल क्विंटल 170 750 1425 1113
भेडी --- क्विंटल 127 1750 3750 2750
भेडी लोकल क्विंटल 627 1800 3200 2500
भोपळा लोकल क्विंटल 195 600 1000 800
दुधी भोपळा --- क्विंटल 69 1000 1700 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 311 867 1575 1208
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 66 750 2950 1800
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 121 1667 2503 2167
चवळी (पाला) --- नग 1240 110 600 300
चवळी (पाला) लोकल नग 4350 4 7 6
ढेमसे लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
फ्लॉवर --- क्विंटल 441 550 1300 950
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 3416 589 1101 866
गाजर लोकल क्विंटल 749 1000 1680 1320
गवार --- क्विंटल 189 1667 5000 3333
गवार लोकल क्विंटल 405 2500 4528 3500
घेवडा --- क्विंटल 12 3750 7750 5750
घेवडा लोकल क्विंटल 179 3000 5200 4250
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 6 875 1000 950
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 82 2167 3067 2617
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 56 3000 5500 4250
कैरी --- क्विंटल 53 1750 3000 2375
कैरी लोकल क्विंटल 1018 1967 2500 2233
काकडी --- क्विंटल 395 1175 2925 2038
काकडी लोकल क्विंटल 1781 720 1730 1280
कांदा --- क्विंटल 3422 200 1000 650
कांदा लोकल क्विंटल 19164 380 880 630
कांदा उन्हाळी क्विंटल 7724 500 1230 900
कांदा चिंचवड क्विंटल 3473 450 950 700
कांदा पात --- नग 595 1400 1400 1400
कांदा पात लोकल नग 11105 8 16 12
करडई (भाजी) लोकल नग 500 6 7 7
कारली --- क्विंटल 149 1167 3000 2117
कारली लोकल क्विंटल 268 2125 2925 2563
कोबी ---- क्विंटल 108 500 700 600
कोबी लोकल क्विंटल 1674 443 807 629
कोहळा लोकल क्विंटल 69 1000 1600 1300
कोथिंबिर --- नग 25006 356 1165 758
कोथिंबिर लोकल नग 276885 106 632 409
लसूण लोकल क्विंटल 1793 3500 9500 6500
मका (कणीस) --- क्विंटल 69 500 650 575
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 221 667 1067 867
मेथी भाजी --- नग 30576 104 644 405
मेथी भाजी लोकल नग 123050 62 533 382
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 29 1500 3350 2425
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 592 1800 3200 2590
मुळा लोकल नग 1300 10 20 15
पडवळ लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
पालक लोकल नग 20950 5 7 6
परवर लोकल क्विंटल 143 2000 4500 3250
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 7 4755 6500 5650
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 11 3500 5000 4250
पुदिना लोकल नग 19550 3 4 3
राजगिरा लोकल नग 2860 3 8 6
रताळी लोकल क्विंटल 87 1000 3000 2000
सॅलड लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
शेपू --- नग 2971 254 559 304
शेपू लोकल नग 20300 80 382 256
शेवगा --- क्विंटल 3 1000 4100 2550
शेवगा लोकल क्विंटल 290 1833 2500 2167
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 49 1333 3833 2667
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 115 2833 3667 3250
सुरण लोकल क्विंटल 16 1500 2000 1750
टोमॅटो --- क्विंटल 412 400 600 500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 6623 470 2190 700
तोंडली --- क्विंटल 8 750 2000 1375
तोंडली लोकल क्विंटल 171 1500 2333 2000
मटार --- क्विंटल 3 5500 5500 5500
मटार लोकल क्विंटल 464 4500 6000 5250
वाल भाजी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
वाल पापडी --- क्विंटल 2 4000 5000 4500
वाल पापडी लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
वालवड --- क्विंटल 16 3250 4800 3875
वालवड लोकल क्विंटल 42 2250 4500 3500
वांगी --- क्विंटल 194 1333 2537 1868
वांगी लोकल क्विंटल 495 1167 2685 2000
फरशी --- क्विंटल 10 4600 6000 5500
फरशी लोकल क्विंटल 65 4250 5925 5500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 6 3750 4750 4250
लसूण लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 222 1333 4570 3083
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 592 2500 3667 3250
ढोबळी मिरची (पिवळी) --- क्विंटल 21 2000 4000 3000
आईसबर्ग --- क्विंटल 3 2000 5000 3500
ब्रोकोली --- क्विंटल 15 3000 5000 4000
अवाकाडो --- क्विंटल 13 7000 9000 8000
बेबी कॉर्न --- क्विंटल 3 4000 7000 5500
झुचीनी --- क्विंटल 12 3000 5000 4000
चायनिझ लसूण --- क्विंटल 2 3000 6000 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 76216
20/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 14 2200 2500 2400
बाजरी नं. २ क्विंटल 2 1800 2000 2000
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 7 2451 2451 2451
बाजरी महिको क्विंटल 405 3000 3200 3100
गहू --- क्विंटल 9 2300 2500 2300
गहू शरबती क्विंटल 420 3800 4800 4300
ज्वारी --- क्विंटल 2 2800 3300 3300
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 663 4000 5000 4500
मका ---- क्विंटल 15 1900 1900 1900
मका नं. २ क्विंटल 2 1500 1500 1500
मका लाल क्विंटल 797 2100 2216 2175
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 3 3700 3900 3800
तांदूळ बसमती क्विंटल 37 6000 10400 8200
तांदूळ मसुरा क्विंटल 346 2800 2900 2850
तांदूळ कोलम क्विंटल 635 3700 6700 5200
हरभरा --- क्विंटल 36 5400 5900 5650
हरभरा नं. २ क्विंटल 1 4450 4450 4450
हरभरा गरडा क्विंटल 7 3700 4411 4311
मसूर --- क्विंटल 35 7200 7500 7350
मूग हिरवा क्विंटल 37 7800 8400 8100
उडीद --- क्विंटल 4 8000 8700 8350
वाटाणा --- क्विंटल 36 5800 6800 6300
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 554 9800 10200 10000
गुळ नं. १ क्विंटल 440 3438 3546 3492
गुळ नं. २ क्विंटल 346 3258 3388 3335
आंबा लोकल क्विंटल 79 4000 6000 5000
चिकु --- क्विंटल 2 2000 3500 2750
कलिंगड --- क्विंटल 9 800 1200 1000
कलिंगड लोकल क्विंटल 130 700 1000 850
केळी लोकल क्विंटल 40 1000 5000 3000
लिंबू लोकल क्विंटल 54 1750 4000 2875
पपई --- क्विंटल 8 2000 2000 2000
पपई लोकल क्विंटल 40 1000 1000 1000
सफरचंद लोकल क्विंटल 7 8000 8000 8000
संत्री लोकल क्विंटल 3 7000 7000 7000
आले --- क्विंटल 10 13500 14000 13800
आले लोकल क्विंटल 10 6000 8000 7000
अंबाडी भाजी --- नग 400 4 6 5
आंबट चुका --- नग 2000 6 10 8
बटाटा --- क्विंटल 52 850 1700 1300
बटाटा लोकल क्विंटल 805 733 1033 883
बीट --- क्विंटल 16 500 2000 1500
बीट लोकल क्विंटल 47 1100 1700 1400
भेडी --- क्विंटल 135 1750 3500 2750
भेडी लोकल क्विंटल 157 1875 3113 2500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 68 700 1500 1100
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 107 740 1400 1080
चाकवत --- नग 400 5 10 7
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 30 500 2500 1500
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 97 1400 2250 1825
चवळी (पाला) --- नग 4900 151 178 177
चवळी (पाला) लोकल नग 2190 6 7 6
फ्लॉवर --- क्विंटल 379 600 1400 900
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1635 560 1170 870
गाजर लोकल क्विंटल 87 1475 2128 1800
गवार --- क्विंटल 123 2000 5755 4000
गवार लोकल क्विंटल 246 3250 4250 3750
घेवडा --- क्विंटल 1 8000 9000 8500
घेवडा लोकल क्विंटल 70 2467 5000 3583
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 9 1900 2233 2067
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 3 4000 5000 4500
कैरी --- क्विंटल 3 2000 2500 2250
कैरी लोकल क्विंटल 76 1625 2250 1938
काकडी --- क्विंटल 292 1250 4000 2750
काकडी लोकल क्विंटल 142 1167 1733 1450
कांदा --- क्विंटल 477 500 800 650
कांदा लोकल क्विंटल 527 425 750 600
कांदा लाल क्विंटल 546 200 801 600
कांदा चिंचवड क्विंटल 15 200 810 500
कांदा पात --- नग 7500 7 16 10
कांदा पात लोकल नग 1500 10 12 11
करडई (भाजी) --- नग 800 4 7 6
कारली --- क्विंटल 87 1750 3350 2500
कारली लोकल क्विंटल 86 1750 3350 2525
कोबी ---- क्विंटल 113 600 1100 800
कोबी लोकल क्विंटल 522 440 882 670
कोथिंबिर --- नग 48120 418 1288 905
कोथिंबिर लोकल नग 137250 169 836 634
लसूण लोकल क्विंटल 57 2500 3500 3000
मका (कणीस) --- क्विंटल 24 300 500 400
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 51 750 950 850
मेथी भाजी --- नग 61161 127 621 404
मेथी भाजी लोकल नग 66150 106 574 440
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 11 2000 2000 2000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 276 1837 3737 2767
मुळा --- नग 1400 6 14 9
पालक --- नग 25200 2 5 3
पालक लोकल नग 5280 6 9 8
परवर लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 8 6105 6800 6450
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुदिना लोकल नग 4100 3 3 3
राई(मोहरी भाजी) --- नग 400 5 7 6
राजगिरा --- नग 2000 3 5 4
शेपू --- नग 6800 503 506 504
शेपू लोकल नग 34150 130 281 206
शेवगा लोकल क्विंटल 21 1633 2640 2150
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 61 1750 3600 3000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 13 3000 3500 3250
सुरण लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 402 200 600 400
टोमॅटो लोकल क्विंटल 3018 513 888 700
तोंडली लोकल क्विंटल 46 1333 2500 2000
मटार लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
वाल भाजी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
वाल पापडी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
वालवड --- क्विंटल 26 3650 4755 4250
वालवड लोकल क्विंटल 37 2000 5650 3500
वांगी --- क्विंटल 174 1300 2600 2000
वांगी लोकल क्विंटल 127 800 2644 1760
फरशी --- क्विंटल 10 4000 5500 5000
फरशी लोकल क्विंटल 92 4000 5350 4500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 29 3250 4780 3975
चिंच --- क्विंटल 3 1300 1500 1300
धने --- क्विंटल 3 8000 12000 10000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 233 1500 4555 3250
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 759 2500 3500 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17690
19/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 4 2300 2500 2500
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2250 2500 2500
बाजरी महिको क्विंटल 408 2950 3150 3100
गहू --- क्विंटल 11 2100 2100 2100
गहू २१८९ क्विंटल 19 2075 2351 2200
गहू शरबती क्विंटल 422 4000 4800 4400
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 664 4000 4800 4400
ज्वारी पांढरी क्विंटल 2 3000 3000 3000
मका ---- क्विंटल 9 1900 2000 1900
मका नं. २ क्विंटल 7 1800 1800 1800
मका लाल क्विंटल 3 2050 2100 2075
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 4 3750 3850 3800
तांदूळ बसमती क्विंटल 34 5800 10000 8050
तांदूळ मसुरा क्विंटल 344 2700 2800 2750
तांदूळ कोलम क्विंटल 633 3500 6700 5100
हरभरा --- क्विंटल 35 5500 5900 5700
हरभरा नं. २ क्विंटल 2 4500 4500 4500
हरभरा लाल क्विंटल 1 4525 4525 4525
मसूर --- क्विंटल 37 7000 7400 7200
मूग --- क्विंटल 1 7200 7200 7200
मूग हिरवा क्विंटल 35 7800 8200 8000
उडीद --- क्विंटल 2 8200 8800 8500
वाल --- क्विंटल 2 3000 4300 4300
वाटाणा --- क्विंटल 38 6000 6800 6400
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 1 5201 5201 5201
एरंडी --- क्विंटल 1 4800 4800 4800
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 551 9700 10100 9900
सोयाबिन --- क्विंटल 3 4600 4700 4700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 196 3000 4865 4811
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 427 3551 4300 4250
गुळ नं. १ क्विंटल 460 3376 3581 3478
गुळ नं. २ क्विंटल 259 2875 2925 2905
आंबा लोकल क्विंटल 88 7000 8000 7500
अननस लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
अंजीर लोकल क्विंटल 46 5500 7500 6500
चिकु --- क्विंटल 1 1500 2000 1750
चिकु लोकल क्विंटल 178 1500 3250 2400
डाळींब लोकल क्विंटल 5 7000 7000 7000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 52 3000 14000 8500
जांभूळ लोकल क्विंटल 33 5000 12000 8500
कलिंगड लोकल क्विंटल 922 750 1250 1000
केळी लोकल क्विंटल 37 900 3100 2000
लिंबू लोकल क्विंटल 404 2333 4500 3433
लिंबू कागदी क्विंटल 3 2000 4000 3000
मोसंबी लोकल क्विंटल 271 3650 6050 4850
पपई लोकल क्विंटल 243 950 1500 1250
पेअर --- क्विंटल 3 7500 8500 8000
पेरु लोकल क्विंटल 67 1000 3000 2000
फणस लोकल क्विंटल 77 1000 2000 1500
सफरचंद लोकल क्विंटल 229 6000 12500 9250
संत्री लोकल क्विंटल 23 4000 8000 6000
स्ट्रॉबेरी लोकल क्विंटल 1 10000 13000 11500
आवळा लोकल क्विंटल 4 2500 4000 3300
शहाळे लोकल क्विंटल 1000 300 1000 700
आले --- क्विंटल 6 6000 13500 9750
आले लोकल क्विंटल 170 5333 8433 6883
आंबट चुका लोकल नग 1000 4 10 7
अर्वी लोकल क्विंटल 9 1000 5000 3000
बटाटा --- क्विंटल 1800 1100 1800 1400
बटाटा लोकल क्विंटल 6195 1000 1567 1283
बीट --- क्विंटल 567 750 1750 1275
बीट लोकल क्विंटल 180 700 1413 1038
भेडी --- क्विंटल 121 1250 3000 2250
भेडी लोकल क्विंटल 412 1733 3602 2668
भोपळा लोकल क्विंटल 155 500 2000 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 244 693 1471 1082
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 64 750 2550 1625
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 118 1667 2733 2183
चवळी (पाला) --- नग 1186 270 500 350
चवळी (पाला) लोकल नग 7300 5 7 6
ढेमसे लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
फ्लॉवर --- क्विंटल 15 500 1000 800
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 3378 529 1076 800
गाजर लोकल क्विंटल 677 980 1920 1440
गवार --- क्विंटल 199 2000 5833 4083
गवार लोकल क्विंटल 388 2750 4875 3750
घेवडा --- क्विंटल 5 3500 5550 4525
घेवडा लोकल क्विंटल 295 2750 6000 4375
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 61 1675 2750 2213
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 32 3000 5500 4250
कैरी लोकल क्विंटल 558 1580 2450 2000
काकडी --- क्विंटल 251 833 1970 1483
काकडी लोकल क्विंटल 1545 880 1740 1310
कांदा --- क्विंटल 5838 350 963 675
कांदा लोकल क्विंटल 15683 425 875 650
कांदा चिंचवड क्विंटल 14349 350 1125 750
कांदा पात लोकल नग 9075 8 18 13
करडई (भाजी) लोकल नग 700 6 7 7
कारली --- क्विंटल 179 1167 2600 1917
कारली लोकल क्विंटल 134 2250 3050 2650
कोबी ---- क्विंटल 11 500 700 600
कोबी लोकल क्विंटल 996 486 901 693
कोहळा लोकल क्विंटल 77 1000 1600 1300
कोथिंबिर --- नग 35960 680 1408 1088
कोथिंबिर लोकल नग 331010 33 721 410
लसूण लोकल क्विंटल 1668 3250 6750 5000
मका (कणीस) --- क्विंटल 106 355 650 503
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 251 733 1133 933
मेथी भाजी --- नग 60154 436 839 653
मेथी भाजी लोकल नग 135850 56 409 258
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 8 1000 3300 2150
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 742 1875 3425 2638
मुळा लोकल नग 660 5 20 12
पालक --- नग 4200 600 900 750
पालक लोकल नग 21250 5 7 6
परवर लोकल क्विंटल 66 2750 4500 3625
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 13 2500 7375 4750
पुदिना लोकल नग 16450 3 5 4
राजगिरा लोकल नग 2150 4 8 6
रताळी लोकल क्विंटल 16 1000 2500 1750
सॅलड लोकल क्विंटल 1 2000 4000 3000
शेपू --- नग 5300 305 455 380
शेपू लोकल नग 24650 30 332 181
शेवगा --- क्विंटल 7 2100 4000 3050
शेवगा लोकल क्विंटल 222 1550 2300 1925
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 69 1100 2833 2050
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 133 2500 3200 2850
सुरण लोकल क्विंटल 22 1750 2500 2125
टोमॅटो --- क्विंटल 2 800 1500 1150
टोमॅटो लोकल क्विंटल 5928 670 1600 1150
तोंडली --- क्विंटल 7 1000 3000 2000
तोंडली लोकल क्विंटल 115 1333 2633 1983
मटार लोकल क्विंटल 214 4500 6500 5500
वाल भाजी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
वाल पापडी --- क्विंटल 1 4100 4500 4305
वालवड --- क्विंटल 11 3500 4750 4250
वालवड लोकल क्विंटल 27 2000 3755 2750
वांगी --- क्विंटल 31 1000 2500 1750
वांगी लोकल क्विंटल 375 983 2300 1650
फरशी --- क्विंटल 14 2500 6510 4000
फरशी लोकल क्विंटल 119 3000 5860 4375
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 64 2350 3475 2875
चिंच --- क्विंटल 12 1300 4600 1500
चिंचोका --- क्विंटल 1 1550 1550 1550
धने --- क्विंटल 6 7000 12000 9700
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 291 850 5055 3200
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1432 2625 3875 3250
ढोबळी मिरची (पिवळी) --- क्विंटल 11 2000 4000 3000
आईसबर्ग --- क्विंटल 8 2000 4000 3000
ब्रोकोली --- क्विंटल 20 2000 4000 3000
अवाकाडो --- क्विंटल 2 6000 9000 7500
बेबी कॉर्न --- क्विंटल 1 4000 7000 5500
झुचीनी --- क्विंटल 5 2000 4000 3000
चायनिझ लसूण --- क्विंटल 2 4000 6000 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 75058

Pune bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती