बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे सफरचंद बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 29 9000 12500 11500
नाशिक डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 60 8500 15000 12500
सोलापूर लोकल नग 21 7000 25000 14000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 8000 10000 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 3 11000 13000 12500
26/05/2023
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 10 7500 12500 10000
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 7000 20000 11000
पुणे लोकल क्विंटल 248 4000 15000 9500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 8000 10000 9000
25/05/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 7 10000 12500 12000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 18 7500 12500 10000
नाशिक डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 10 8500 15000 12500
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 7000 22000 12000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 56 8000 15000 11500
पुणे लोकल क्विंटल 291 4000 14000 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 7000 10000 8500
24/05/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 8 9000 11000 10000
नाशिक डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 140 8500 15000 12500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 7000 16000 10000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 84 7000 15000 11000
पुणे लोकल क्विंटल 290 4000 15000 9500
23/05/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 6 4000 11000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 7000 18000 10000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 19 6000 14000 10000
पुणे लोकल क्विंटल 242 4000 12000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 8000 8000 8000
कल्याण सिमला -नं. १ क्विंटल 3 2900 3000 2950
22/05/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 12 4000 11000 4500
नाशिक डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 10 8500 15000 12500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 60 11000 13000 12500
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 700 2000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 34 8000 16000 12000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 8000 9000 8500
कल्याण सिमला -नं. १ क्विंटल 3 12000 15000 13000
21/05/2023
पुणे लोकल क्विंटल 507 4000 14000 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 8000 10000 9000
20/05/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 19 4500 12500 11500
नाशिक डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 20 8500 15000 12500
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 6000 13000 9000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 102 8000 16000 12000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 8000 8000 8000

safarchand bajar bhav, safarchandखात्रीशीर जाहिराती