बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे संत्रा बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 13 2200 6800 4500
नागपूर नं. १ क्विंटल 650 4500 5300 4700
नागपूर नं. २ क्विंटल 50 3000 3300 3250
नागपूर नं. ३ क्विंटल 34 1000 1200 1150
31/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 20 2000 4500 3000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 483 3000 7000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 394 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
नागपूर नं. १ क्विंटल 1300 4500 5300 5100
नागपूर नं. २ क्विंटल 200 3000 3300 3250
नागपूर नं. ३ क्विंटल 30 1000 1200 1150
30/03/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 7 3500 7000 5250
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 700 3000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 243 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 5000 5000 5000
29/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 102 2000 4000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 17 3500 4500 4000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 608 3000 7000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1800 2400 2100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 13000 8750
पुणे लोकल क्विंटल 222 3000 7000 5000
नागपूर नं. १ क्विंटल 1500 4500 5300 5100
28/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 28 2000 4000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 14 4000 5000 4500
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1089 3000 6500 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 3200 2700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 117 3500 12000 7750
पुणे लोकल क्विंटल 373 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
नागपूर नं. १ क्विंटल 1500 4500 5300 5100
नागपूर नं. २ क्विंटल 300 3000 3300 3150
नागपूर नं. ३ क्विंटल 134 1200 1500 1425
27/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 105 2000 4000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 10 1500 3500 2500
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 749 3000 6000 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 1000 2200 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 700 1500 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 13 3500 12000 7750
पुणे लोकल क्विंटल 350 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 4000 5000 4500
नागपूर नं. १ क्विंटल 2000 4500 5300 5100
नागपूर नं. २ क्विंटल 300 3000 3300 3225
नागपूर नं. ३ क्विंटल 115 1200 1500 1425
26/03/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 11 600 1700 1150
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 1000 2500 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2200 1850
पुणे लोकल क्विंटल 418 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 4000 5000 4500
25/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 22 2000 4000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 23 3000 4500 3750
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 919 3000 6000 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 3500 12000 7750
नागपूर नं. १ क्विंटल 350 3000 3400 3300
नागपूर नं. २ क्विंटल 50 2000 2600 2500
नागपूर नं. ३ क्विंटल 12 1000 1200 1150खात्रीशीर जाहिराती