बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे शेपू बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
खेड-चाकण --- नग 3550 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 1150 2 7 6
सोलापूर लोकल नग 838 800 1000 900
पुणे- खडकी लोकल नग 150 10 10 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2500 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 1600 5 7 6
26/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 7000 7 12 9
श्रीरामपूर --- नग 1000 3 6 5
राहता --- नग 450 15 15 15
सोलापूर लोकल नग 2395 800 1100 900
पुणे लोकल नग 3000 5 12 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 1100 5 7 6
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 17200 251 1401 1001
मुंबई लोकल क्विंटल 57 800 1600 1200
25/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 6600 8 13 10
खेड --- नग 900 8 8 8
श्रीरामपूर --- नग 900 2 6 5
राहता --- नग 600 5 16 10
सोलापूर लोकल नग 820 800 1300 1100
नाशिक लोकल क्विंटल 47 1200 2500 1800
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 37 600 1250 900
पुणे लोकल नग 5000 5 12 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 600 6 7 7
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 15500 501 1201 801
रत्नागिरी नं. ३ नग 1490 12 15 14
24/05/2023
अकलुज --- नग 1800 10 13 12
राहूरी --- क्विंटल 6 1300 1900 1600
खेड --- नग 400 3 3 3
खेड-चाकण --- नग 3100 800 1000 900
श्रीरामपूर --- नग 1100 3 6 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
सोलापूर लोकल नग 1558 600 900 700
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 52 500 1100 1000
पुणे लोकल नग 3000 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 200 10 10 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 950 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 29 800 1400 1100
23/05/2023
पुणे-मांजरी --- नग 7400 7 14 10
खेड --- नग 800 12 12 12
खेड-चाकण --- नग 4500 400 600 500
राहता --- नग 350 15 15 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 12 20 15
सोलापूर लोकल नग 1940 600 1000 800
नाशिक लोकल क्विंटल 55 1000 2500 2000
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 45 600 1200 1000
पुणे लोकल नग 1200 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 200 6 6 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 800 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 30 1000 1600 1300
22/05/2023
अकलुज --- नग 2550 8 12 10
पुणे-मांजरी --- नग 7400 5 13 9
खेड --- नग 300 5 5 5
श्रीरामपूर --- नग 600 2 7 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 18
सोलापूर लोकल नग 1843 500 900 700
नाशिक लोकल क्विंटल 54 800 2000 1500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 39 700 1500 1000
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1000 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 1200 7 8 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 12100 401 1701 1401
मुंबई लोकल क्विंटल 46 1000 2000 1500
21/05/2023
खेड --- नग 600 7 7 7
श्रीरामपूर --- नग 450 1 8 5
शिरुर-पिंपळे जगताप --- नग 2371 500 1110 600
राहता --- नग 500 10 15 12
नाशिक लोकल क्विंटल 67 1000 2200 1600
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 45 650 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल नग 400 8 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1000 5 9 7
पुणे-मोशी लोकल नग 2400 7 10 9
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 16500 301 1501 1001
20/05/2023
अकलुज --- नग 2000 7 10 8
पुणे-मांजरी --- नग 5800 5 12 8
श्रीरामपूर --- नग 950 3 8 6
शिरुर-पिंपळे जगताप --- नग 1000 1000 1000 1000
राहता --- नग 560 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 3476 700 1100 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 80 800 2100 1500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 40 600 1200 900
पुणे- खडकी लोकल नग 200 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1650 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 1700 6 8 7
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 30600 501 1101 801
मुंबई लोकल क्विंटल 54 1000 2000 1500

shepu bajar bhav, शेपू बाजार भाव, आजचे शेपू बाजार भावखात्रीशीर जाहिराती