बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiसोलापूर बाजार भाव

08-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
गहू शरबती क्विंटल 1979 2300 3545 2642
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 14 3200 3740 3650
ज्वारी पांढरी क्विंटल 83 3450 4100 3800
मका लोकल क्विंटल 36 1900 2000 1950
मका लाल क्विंटल 10 1800 1800 1800
तांदूळ मसुरा क्विंटल 2010 3030 6290 3735
हरभरा लोकल क्विंटल 114 4875 5150 5130
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 54 4585 4880 4600
हरभरा गरडा क्विंटल 8 4700 4825 4785
तूर लाल क्विंटल 298 9450 10170 9950
उडीद काळा क्विंटल 3 8075 8300 8100
सोयाबिन लोकल क्विंटल 8 4665 4720 4700
आंबा नं. १ क्विंटल 189 1000 4000 2900
आंबा नं. १ नग 85 1200 2600 1400
चिकु लोकल क्विंटल 12 500 2000 1400
डाळींब लोकल क्विंटल 683 1000 16100 5200
डाळींब भगवा क्विंटल 788 2000 15000 7350
कलिंगड लोकल क्विंटल 46 500 2000 1400
केळी हायब्रीड क्विंटल 120 340 665 600
लिंबू लोकल क्विंटल 55 500 4650 3100
मोसंबी लोकल क्विंटल 6 1500 6000 4000
पेरु लोकल क्विंटल 11 500 2200 1200
सफरचंद लोकल क्विंटल 17 700 2600 1600
खरबुज लोकल क्विंटल 8 500 3500 2300
अंबाडी भाजी लोकल नग 182 600 600 600
बटाटा लोकल क्विंटल 899 1000 1400 1100
भेडी --- क्विंटल 9 1000 3100 2200
भेडी लोकल क्विंटल 14 1000 2500 1500
चाकवत लोकल नग 470 900 1200 1000
फ्लॉवर लोकल नग 3492 720 1520 960
गाजर लोकल क्विंटल 21 1800 1800 1800
गवार लोकल क्विंटल 9 2500 5000 3000
काकडी --- क्विंटल 10 200 3500 2000
काकडी लोकल क्विंटल 20 1000 4750 2500
कांदा लाल क्विंटल 14387 150 1550 800
कांदा पात लोकल नग 60 400 700 600
कारली --- क्विंटल 2 5100 5100 5100
कारली लोकल क्विंटल 3 1800 3500 2500
कोबी लोकल क्विंटल 92 400 700 500
कोथिंबिर --- नग 4025 10 20 17
कोथिंबिर लोकल नग 10055 800 1400 1000
मेथी भाजी लोकल नग 3686 800 1300 1000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 29 1500 3500 2000
पालक लोकल नग 3442 700 1000 800
राजगिरा लोकल नग 75 700 700 700
शेपू लोकल नग 436 900 1400 1000
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 6 1000 3800 2700
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 3 1500 4000 1800
टोमॅटो --- क्विंटल 54 400 2000 1600
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 293 1000 2300 1400
वांगी --- क्विंटल 31 800 5600 3400
वांगी लोकल क्विंटल 19 800 3500 1800
लसूण लोकल क्विंटल 93 4000 11000 6600
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 14 2700 6200 5000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 41 2000 4500 3000
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 32 5500 18000 10600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 22633
07/06/2023
गहू --- क्विंटल 6 2100 2600 2500
गहू लोकल क्विंटल 30 1900 2311 2050
गहू शरबती क्विंटल 1890 2290 3540 2650
ज्वारी --- क्विंटल 1567 3101 4851 3783
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 38 3205 3850 3600
मका ---- क्विंटल 29 1775 1775 1775
मका लाल क्विंटल 68 1900 2000 1900
तांदूळ मसुरा क्विंटल 1935 3025 6285 3730
हरभरा --- क्विंटल 47 3700 4800 4600
हरभरा लोकल क्विंटल 43 4800 5050 4925
हरभरा गरडा क्विंटल 7 4600 4755 4700
तूर --- क्विंटल 1 9300 9300 9300
तूर लाल क्विंटल 234 9000 10530 9650
उडीद --- क्विंटल 109 4250 7950 7700
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 9 6001 6001 6001
सोयाबिन --- क्विंटल 310 4200 4950 4500
सोयाबिन लोकल क्विंटल 8 4500 4695 4695
गुळ पिवळा क्विंटल 28 3665 4275 4275
आंबा नं. १ क्विंटल 105 1000 4000 2500
आंबा नं. १ नग 83 1200 2400 1600
चिकु नं. १ क्विंटल 8 1800 2500 2000
चिकु लोकल क्विंटल 5 500 3000 1800
डाळींब लोकल क्विंटल 626 1000 15000 4900
डाळींब भगवा क्विंटल 393 2250 14950 7500
कलिंगड लोकल क्विंटल 38 500 1800 1200
केळी हायब्रीड क्विंटल 100 500 799 651
लिंबू लोकल क्विंटल 42 500 4650 3000
लिंबू कागदी नग 11400 1 1 1
मोसंबी लोकल क्विंटल 5 1500 4500 3000
पपई लोकल क्विंटल 7 500 1200 800
पेरु लोकल क्विंटल 16 500 2200 1400
सफरचंद लोकल क्विंटल 30 7000 25000 14000
अंबाडी भाजी लोकल नग 150 500 500 500
बटाटा लोकल क्विंटल 385 600 1350 1000
बटाटा तळेगाव क्विंटल 180 1300 1600 1500
भेडी --- क्विंटल 26 1700 3300 2250
भेडी लोकल क्विंटल 34 1000 2800 2000
चाकवत लोकल नग 166 700 1500 1000
फ्लॉवर --- क्विंटल 22 1500 2800 2500
फ्लॉवर लोकल नग 8544 400 1440 720
गाजर लोकल क्विंटल 10 2500 4000 3500
गवार लोकल क्विंटल 28 3250 5000 4250
घेवडा लोकल क्विंटल 15 3000 3000 3000
काकडी --- क्विंटल 30 300 3300 1700
काकडी नं. १ क्विंटल 18 1200 2300 2000
काकडी लोकल क्विंटल 18 2000 5000 3000
कांदा --- क्विंटल 77 300 1101 850
कांदा लाल क्विंटल 15381 125 1305 650
कारली --- क्विंटल 2 5500 5500 5500
कारली लोकल क्विंटल 15 2500 4500 4000
कोबी लोकल क्विंटल 160 600 1100 800
कोथिंबिर --- नग 4925 14 21 17
कोथिंबिर लोकल नग 7433 800 1400 1000
लसूण --- क्विंटल 9 3500 6000 5500
मेथी भाजी लोकल नग 3470 800 1500 1000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 30 1200 3500 2200
पालक --- नग 2300 6 7 7
पालक लोकल नग 2159 500 1000 700
राजगिरा लोकल नग 394 500 800 700
शेपू --- नग 1900 10 13 12
शेपू लोकल नग 277 800 1500 1200
शेवगा --- क्विंटल 8 1000 2000 1500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 7 1600 3700 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 45 1200 4000 1800
टोमॅटो --- क्विंटल 94 500 1900 1100
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 621 300 2000 1000
वांगी --- क्विंटल 54 1500 5050 3850
वांगी लोकल क्विंटल 35 600 4000 1800
चिंच --- क्विंटल 12 4600 5400 4600
चिंचोका --- क्विंटल 20 1800 1800 1800
लसूण लोकल क्विंटल 146 3500 10500 6000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 24 2700 5400 3500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 101 2000 4500 3000
कडबा --- क्विंटल 58 661 1351 1125
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 25399
06/06/2023
गहू --- क्विंटल 107 2334 2792 2400
गहू लोकल क्विंटल 36 2200 2900 2500
गहू २१८९ क्विंटल 42 2100 3405 3000
गहू शरबती क्विंटल 1982 2295 3535 2645
ज्वारी --- क्विंटल 2372 2450 4145 3538
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 16 3655 3795 3675
ज्वारी पांढरी क्विंटल 116 1775 4280 3000
खपली --- क्विंटल 29 2400 2600 2500
मका ---- क्विंटल 170 1576 1756 1725
मका हायब्रीड क्विंटल 240 1796 1936 1875
तांदूळ मसुरा क्विंटल 1905 3020 6280 3725
हरभरा --- क्विंटल 12 4400 4600 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 34 4800 5155 4950
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 6 4600 4600 4600
हरभरा गरडा क्विंटल 81 4650 4985 4985
तूर --- क्विंटल 4 7500 7500 7500
तूर लाल क्विंटल 221 9500 10540 10010
उडीद --- क्विंटल 39 7000 8075 7250
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 62 5983 6150 5983
एरंडी --- क्विंटल 7 5000 5000 5000
सोयाबिन --- क्विंटल 1442 4000 4900 4750
सोयाबिन लोकल क्विंटल 13 4000 4945 4880
आंबा नं. १ क्विंटल 111 1000 3500 2500
आंबा नं. १ नग 64 1200 2800 2200
चिकु लोकल क्विंटल 18 500 2500 2000
डाळींब लोकल क्विंटल 814 1000 14000 4700
डाळींब भगवा क्विंटल 397 3000 14800 8500
कलिंगड लोकल क्विंटल 17 500 1700 1400
लिंबू लोकल क्विंटल 48 500 4000 2400
मोसंबी लोकल क्विंटल 11 1500 6500 4000
पेरु लोकल क्विंटल 22 500 2100 1600
सफरचंद लोकल क्विंटल 18 7000 20000 12000
खरबुज लोकल क्विंटल 7 1000 5500 4500
अंबाडी भाजी लोकल नग 125 700 700 700
बटाटा लोकल क्विंटल 579 600 2150 1300
भेडी लोकल क्विंटल 12 1500 3500 2000
चाकवत लोकल नग 585 1000 1200 1000
चवळी (पाला) --- क्विंटल 1 5600 5600 5600
फ्लॉवर लोकल नग 6801 400 1200 720
गाजर लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1300
गवार लोकल क्विंटल 10 3000 4500 3500
काकडी लोकल क्विंटल 38 600 3000 1500
कांदा लाल क्विंटल 17652 150 1650 850
कारली लोकल क्विंटल 6 1500 3000 2000
कोबी लोकल क्विंटल 59 400 800 600
कोथिंबिर लोकल नग 9771 600 1200 800
मेथी भाजी लोकल नग 7158 500 1400 1000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 19 2200 3500 3000
पालक लोकल नग 1944 500 1000 800
राजगिरा लोकल नग 323 300 700 600
शेपू लोकल नग 404 800 1500 1000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 11 2000 3500 2500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 396 400 2000 1000
वांगी लोकल क्विंटल 32 800 4000 2000
चिंच --- क्विंटल 15 5300 5500 5300
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 65 5500 5500 5500
लसूण लोकल क्विंटल 884 4000 10100 7100
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 120 2200 3500 2500
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 28 8400 24200 11000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 30333
05/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 3 2151 2151 2151
गहू --- क्विंटल 80 2313 2700 2525
गहू लोकल क्विंटल 45 2334 2777 2567
गहू शरबती क्विंटल 1926 2305 3530 2640
ज्वारी --- क्विंटल 1827 2401 4175 3488
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 72 3250 4177 3735
ज्वारी पांढरी क्विंटल 105 2503 4050 3225
खपली लोकल क्विंटल 62 2200 2551 2400
मका ---- क्विंटल 377 1700 1792 1735
मका हायब्रीड क्विंटल 223 1798 1906 1878
मका लाल क्विंटल 411 1837 1889 1857
तांदूळ मसुरा क्विंटल 1892 3015 6275 3720
हरभरा --- क्विंटल 65 3631 4663 4550
हरभरा लोकल क्विंटल 142 4205 4884 4525
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 36 4600 4675 4625
कुलथी --- क्विंटल 1 6000 6000 6000
मूग --- क्विंटल 7 5575 7101 5575
तूर --- क्विंटल 7 4000 8100 4010
तूर लाल क्विंटल 875 9200 10700 10000
उडीद --- क्विंटल 154 7325 7450 7400
उडीद काळा क्विंटल 36 7300 8071 7750
सोयाबिन --- क्विंटल 250 4500 4850 4800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 32 4775 4950 4800
आंबा नं. १ क्विंटल 181 1000 4500 3500
आंबा नं. १ नग 125 1200 2600 2000
चिकु नं. १ क्विंटल 10 1200 2600 2000
चिकु लोकल क्विंटल 21 500 2200 1800
डाळींब लोकल क्विंटल 761 1000 14500 5000
डाळींब भगवा क्विंटल 209 2250 13000 7250
कलिंगड लोकल क्विंटल 63 500 2000 1500
लिंबू लोकल क्विंटल 28 500 4700 2600
लिंबू कागदी नग 8700 1 1 1
पेरु लोकल क्विंटल 17 500 2000 1400
सफरचंद लोकल क्विंटल 15 7000 22000 14000
खरबुज लोकल क्विंटल 21 500 3300 2500
अंबाडी भाजी लोकल नग 101 600 700 600
बटाटा लोकल क्विंटल 857 600 2200 1300
बटाटा तळेगाव क्विंटल 155 1300 1600 1500
भेडी --- क्विंटल 31 1400 2900 2300
भेडी लोकल क्विंटल 18 400 2500 1500
चाकवत लोकल नग 75 1000 1300 1200
चवळी (पाला) --- क्विंटल 1 5600 5600 5600
फ्लॉवर --- क्विंटल 25 1500 2700 2200
फ्लॉवर लोकल नग 4356 400 1400 800
गाजर लोकल क्विंटल 57 2000 3500 2500
गवार लोकल क्विंटल 17 2500 5100 3900
काकडी --- क्विंटल 34 300 2700 2200
काकडी लोकल क्विंटल 16 1600 3500 2000
कांदा --- क्विंटल 122 350 1100 800
कांदा लाल क्विंटल 12389 80 1466 725
कारली --- क्विंटल 4 2900 5500 5400
कारली लोकल क्विंटल 13 1650 4500 3500
कोबी लोकल क्विंटल 91 425 1100 850
कोथिंबिर --- नग 7427 13 20 16
कोथिंबिर लोकल नग 10243 500 1400 1000
लसूण --- क्विंटल 13 4500 5000 4800
मेथी भाजी लोकल नग 3469 600 1500 1000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 18 1000 4000 1800
पालक --- नग 2200 6 8 7
पालक लोकल नग 1677 600 1000 800
राजगिरा लोकल नग 199 300 700 500
शेपू --- नग 2150 10 15 13
शेपू लोकल नग 285 700 1000 800
शेवगा --- क्विंटल 13 1000 2000 1500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 9 1000 8200 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 25 1500 4500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 102 600 2500 2000
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 480 400 2200 1000
वांगी --- क्विंटल 57 1300 6100 4000
वांगी लोकल क्विंटल 37 500 3500 1500
चिंच --- क्विंटल 8 5200 5400 5200
चिंचोका --- क्विंटल 14 1790 1810 1800
लसूण लोकल क्विंटल 246 3800 10600 7600
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 22 4000 6200 5000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 113 2000 4500 3300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 24941
04/06/2023
चिकु नं. १ क्विंटल 14 1800 2500 2000
कलिंगड लोकल क्विंटल 12 300 500 400
बटाटा तळेगाव क्विंटल 180 1400 1600 1500
भेडी --- क्विंटल 9 700 2900 2100
फ्लॉवर --- क्विंटल 15 1500 2600 2000
गाजर लोकल क्विंटल 6 3000 4500 3500
गवार लोकल क्विंटल 9 3500 6000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 9 3000 4500 4000
काकडी --- क्विंटल 21 300 3000 1600
काकडी नं. १ क्विंटल 15 1000 2200 1500
कांदा लाल क्विंटल 280 300 800 600
कारली --- क्विंटल 2 5100 5300 5100
कारली लोकल क्विंटल 9 3000 6000 5300
कोबी लोकल क्विंटल 18 700 1200 1000
कोथिंबिर --- नग 5435 9 18 17
लसूण --- क्विंटल 10 4000 6000 5500
पालक --- नग 1900 7 8 7
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 3 1700 5100 4500
टोमॅटो --- क्विंटल 27 900 3400 2900
वांगी --- क्विंटल 15 300 7500 5000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 9 4000 7700 5500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 663
03/06/2023
गहू --- क्विंटल 5 2850 2850 2850
गहू लोकल क्विंटल 24 1900 2411 2200
गहू शरबती क्विंटल 1903 2300 3525 2635
ज्वारी --- क्विंटल 753 2775 4613 3851
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 4 3300 3530 3500
मका ---- क्विंटल 22 1750 1750 1750
मका लाल क्विंटल 6 1780 1780 1780
तांदूळ मसुरा क्विंटल 1876 3020 6270 3715
हरभरा --- क्विंटल 129 4063 4300 4238
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 120 4500 4800 4600
हरभरा गरडा क्विंटल 5 4600 4700 4700
मूग --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
तूर --- क्विंटल 7 5500 5500 5500
तूर काळी क्विंटल 26 5700 9000 5700
उडीद --- क्विंटल 77 5000 8200 8025
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 10 6151 6151 6151
सोयाबिन --- क्विंटल 58 4500 4800 4750
सोयाबिन लोकल क्विंटल 82 4805 4845 4845
गुळ पिवळा क्विंटल 70 3450 4101 4101
आंबा नं. १ क्विंटल 240 1000 4000 3000
आंबा नं. १ नग 163 1200 2600 1600
चिकु नं. १ क्विंटल 9 1500 2200 2000
चिकु लोकल क्विंटल 13 500 2500 1600
डाळींब लोकल क्विंटल 645 1000 14000 4900
डाळींब भगवा क्विंटल 904 2250 12300 7400
कलिंगड लोकल क्विंटल 42 500 1800 1200
लिंबू लोकल क्विंटल 32 500 5000 2900
लिंबू कागदी नग 9000 1 1 1
मोसंबी लोकल क्विंटल 7 1000 4000 3000
पेरु लोकल क्विंटल 23 500 2200 1400
सफरचंद लोकल क्विंटल 16 7000 22000 12000
खरबुज लोकल क्विंटल 10 500 3200 1700
अंबाडी भाजी लोकल नग 540 400 600 500
बटाटा लोकल क्विंटल 728 1000 1400 1200
बटाटा तळेगाव क्विंटल 130 1300 1500 1400
भेडी --- क्विंटल 21 1900 3250 2600
भेडी लोकल क्विंटल 11 1000 2500 1800
चाकवत लोकल नग 910 600 1000 700
फ्लॉवर --- क्विंटल 19 1500 2700 2300
फ्लॉवर लोकल नग 6430 560 1500 900
गवार लोकल क्विंटल 15 2750 5850 4000
काकडी --- क्विंटल 16 500 2800 1700
काकडी नं. १ क्विंटल 15 1000 1800 1500
काकडी लोकल क्विंटल 21 1000 3500 2500
कांदा लाल क्विंटल 18866 150 1550 775
कांदा पात लोकल नग 160 800 800 800
कारली --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
कारली लोकल क्विंटल 10 3000 5500 5000
कोबी लोकल क्विंटल 77 600 1100 900
कोथिंबिर --- नग 8690 8 19 15
कोथिंबिर लोकल नग 9304 900 1300 1000
लसूण --- क्विंटल 8 3000 5000 4500
मेथी भाजी लोकल नग 8467 800 1200 900
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 28 2000 4000 3000
पालक --- नग 1950 6 10 8
पालक लोकल नग 6599 600 900 700
राजगिरा लोकल नग 190 500 500 500
शेपू --- नग 1800 10 15 12
शेपू लोकल नग 8172 900 1100 1000
शेवगा --- क्विंटल 9 1800 3000 2500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 3 1100 4400 3700
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 7 2000 4500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 33 700 2300 1800
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 519 700 2100 1500
वांगी --- क्विंटल 37 1200 5650 3600
वांगी लोकल क्विंटल 25 800 4000 2000
चिंच --- क्विंटल 22 5300 7500 5700
चिंचोका --- क्विंटल 11 1800 1800 1800
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 91 5690 6400 5870
लसूण लोकल क्विंटल 16 4000 4800 4500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 8 3500 4800 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 73 2000 4000 3000
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 57 2000 18000 10100
कडबा --- क्विंटल 3 800 800 800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27999
02/06/2023
गहू --- क्विंटल 55 2050 2775 2300
गहू लोकल क्विंटल 5 1900 2500 2050
गहू शरबती क्विंटल 1935 2290 3520 2630
ज्वारी --- क्विंटल 1158 2833 4867 3967
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 19 3000 3980 3840
ज्वारी पांढरी क्विंटल 72 2000 4115 3050
खपली --- क्विंटल 69 2000 2580 2300
मका ---- क्विंटल 373 1631 1831 1801
मका हायब्रीड क्विंटल 19 1885 1955 1910
तांदूळ मसुरा क्विंटल 1890 3015 6265 3710
हरभरा --- क्विंटल 56 4363 5026 4613
हरभरा लोकल क्विंटल 208 4375 5100 4650
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 19 4600 4800 4700
हरभरा गरडा क्विंटल 19 4525 4690 4650
मूग --- क्विंटल 9 5808 6175 5942
तूर लाल क्विंटल 669 8400 9450 8667
उडीद --- क्विंटल 109 6950 8150 7225
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 22 6206 6206 6206
सोयाबिन लोकल क्विंटल 96 4640 4900 4845
आंबा नं. १ क्विंटल 312 1000 5500 4000
आंबा नं. १ नग 127 1200 2800 2000
चिकु नं. १ क्विंटल 11 1500 2300 2000
चिकु लोकल क्विंटल 12 500 2400 1700
डाळींब लोकल क्विंटल 458 1000 14500 4800
डाळींब भगवा क्विंटल 306 2250 13550 8050
कलिंगड लोकल क्विंटल 39 600 1000 700
केळी हायब्रीड क्विंटल 100 570 1051 900
लिंबू लोकल क्विंटल 27 500 4000 2700
पेरु लोकल क्विंटल 4 500 2200 1200
सफरचंद लोकल क्विंटल 18 7000 20000 14000
खरबुज लोकल क्विंटल 11 500 3500 1900
अंबाडी भाजी लोकल नग 90 600 600 600
बटाटा लोकल क्विंटल 570 600 1400 1100
भेडी --- क्विंटल 27 1650 3150 2650
भेडी लोकल क्विंटल 30 1000 2500 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 17 1500 2800 2000
फ्लॉवर लोकल नग 6544 800 1500 1000
गाजर लोकल क्विंटल 25 2000 3250 2750
गवार लोकल क्विंटल 16 2750 5000 4000
काकडी --- क्विंटल 23 300 3100 2000
काकडी नं. १ क्विंटल 15 1000 2000 1500
काकडी लोकल क्विंटल 29 1000 4000 2500
कांदा --- क्विंटल 67 200 1130 810
कांदा लाल क्विंटल 16878 200 1275 725
कांदा पात लोकल नग 160 800 1000 900
कारली --- क्विंटल 2 4500 5100 4500
कारली लोकल क्विंटल 16 2250 4550 3750
कोबी लोकल क्विंटल 121 550 1100 800
कोथिंबिर --- नग 6410 13 17 16
कोथिंबिर लोकल नग 8970 900 1300 1000
मेथी भाजी लोकल नग 2406 800 1300 1000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 8 2000 3500 3000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 22 2100 3700 2500
पालक --- नग 1850 6 8 8
पालक लोकल नग 2037 500 900 700
राजगिरा लोकल नग 151 500 500 500
शेपू --- नग 1650 10 13 12
शेपू लोकल नग 382 500 1200 900
शेवगा --- क्विंटल 7 1500 2800 2500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 5 1200 3700 3300
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 21 2000 4500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 36 800 1700 1500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 220 500 2000 1500
वांगी --- क्विंटल 21 600 6600 3700
वांगी लोकल क्विंटल 23 800 3500 1500
चिंच --- क्विंटल 18 5300 5500 5300
चिंचोका --- क्विंटल 10 1800 1800 1800
लसूण लोकल क्विंटल 115 5000 10500 7200
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 25 2400 3700 2700
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 71 2800 3600 3000
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 71 4500 23500 10500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 26609
01/06/2023
गहू --- क्विंटल 55 2285 3067 2734
गहू लोकल क्विंटल 56 2025 2976 2606
गहू शरबती क्विंटल 1910 2295 3515 2625
ज्वारी --- क्विंटल 1710 3133 4867 4000
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 103 3173 4290 3817
मका ---- क्विंटल 154 1726 1824 1806
मका लाल क्विंटल 336 1780 1910 1855
तांदूळ मसुरा क्विंटल 1875 3010 6260 3705
हरभरा --- क्विंटल 289 4117 4687 4433
हरभरा लोकल क्विंटल 28 4000 4565 4400
हरभरा गरडा क्विंटल 4 4665 4760 4665
मूग --- क्विंटल 1 6700 6700 6700
तूर लाल क्विंटल 71 8800 9300 9000
तूर काळी क्विंटल 6 8500 8500 8500
उडीद --- क्विंटल 90 5550 8200 7900
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 8 5800 6200 6000
सोयाबिन --- क्विंटल 165 4700 4911 4800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 76 4600 4845 4770
गुळ पिवळा क्विंटल 368 3675 3911 3911
आंबा नं. १ क्विंटल 217 500 5000 3500
आंबा नं. १ नग 92 1200 2200 1800
डाळींब लोकल क्विंटल 586 1000 11500 4600
डाळींब भगवा क्विंटल 292 2000 14050 8000
कलिंगड लोकल क्विंटल 53 500 1800 1400
केळी हायब्रीड क्विंटल 100 500 905 849
लिंबू लोकल क्विंटल 34 500 4250 2600
मोसंबी लोकल क्विंटल 8 1000 3500 2500
पेरु लोकल क्विंटल 12 500 1900 1400
सफरचंद लोकल क्विंटल 19 7000 26000 18000
खरबुज लोकल क्विंटल 5 500 3000 2000
अंबाडी भाजी लोकल नग 475 600 600 600
बटाटा लोकल क्विंटल 962 600 1500 1200
बटाटा तळेगाव क्विंटल 135 1300 1500 1400
भेडी --- क्विंटल 19 1750 3500 3000
भेडी लोकल क्विंटल 33 500 2500 1500
चाकवत लोकल नग 251 800 1300 1000
फ्लॉवर लोकल नग 4246 400 1440 880
गाजर लोकल क्विंटल 30 1800 3000 2500
गवार लोकल क्विंटल 13 2500 5000 3500
घेवडा लोकल क्विंटल 3 4200 4200 4200
काकडी --- क्विंटल 13 300 3600 2200
काकडी लोकल क्विंटल 17 1000 3000 1500
कांदा लाल क्विंटल 18595 183 1327 733
कांदा पात लोकल नग 246 800 1300 1000
कारली --- क्विंटल 2 5400 5400 5400
कारली लोकल क्विंटल 16 2600 3350 3100
कोबी लोकल क्विंटल 60 550 1000 800
कोथिंबिर --- नग 5605 9 18 15
कोथिंबिर लोकल नग 8480 600 1400 1000
लसूण --- क्विंटल 10 3000 5500 5000
मेथी भाजी लोकल नग 2970 800 1400 1000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 69 1700 3700 2200
पालक --- क्विंटल 2100 7 10 8
पालक लोकल नग 4606 600 900 800
शेपू --- नग 2000 10 13 12
शेपू लोकल नग 516 400 1200 800
शेवगा --- क्विंटल 9 1500 2800 2300
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 5 2500 5000 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 19 2000 5000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 40 400 2000 1800
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 318 300 1600 800
वांगी --- क्विंटल 44 1650 5750 3750
वांगी लोकल क्विंटल 21 1000 3500 2000
चिंच --- क्विंटल 230 4700 7000 6000
चिंचोका --- क्विंटल 10 1780 1790 1780
लसूण लोकल क्विंटल 372 3000 9500 6300
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 22 2500 4000 3000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 51 2000 3500 2500
कडबा --- क्विंटल 5 700 700 700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 31854
31/05/2023
गहू --- क्विंटल 31 2250 2750 2575
गहू लोकल क्विंटल 34 2000 3050 2500
गहू शरबती क्विंटल 1889 2305 3510 2620
ज्वारी --- क्विंटल 1302 2817 4767 4283
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 35 3050 3840 3580
ज्वारी पांढरी क्विंटल 62 2500 4300 3300
खपली --- क्विंटल 32 2000 2550 2300
मका ---- क्विंटल 199 1765 1790 1776
मका लाल क्विंटल 81 1870 1895 1870
तांदूळ मसुरा क्विंटल 1990 3010 6255 3700
हरभरा --- क्विंटल 142 5000 5854 5650
हरभरा लोकल क्विंटल 85 4175 5100 4900
तूर --- क्विंटल 29 7000 8900 7500
तूर लाल क्विंटल 629 9175 10505 9800
तूर पांढरा क्विंटल 1 8600 8600 8600
उडीद --- क्विंटल 116 7901 8200 7950
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 23 6350 6350 6350
सोयाबिन --- क्विंटल 208 4650 4900 4850
सोयाबिन लोकल क्विंटल 15 4650 4780 4705
आंबा नं. १ क्विंटल 145 1000 3800 2500
आंबा नं. १ नग 107 1200 2000 1400
चिकु नं. १ क्विंटल 11 1200 2500 2200
डाळींब लोकल क्विंटल 494 1000 12500 4700
डाळींब भगवा क्विंटल 290 3000 12750 7750
कलिंगड लोकल क्विंटल 36 500 2000 1200
लिंबू लोकल क्विंटल 35 500 5300 2600
लिंबू कागदी क्विंटल 14 2000 3500 3000
लिंबू कागदी नग 8500 1 2 2
पेरु लोकल क्विंटल 5 500 2200 1400
सफरचंद लोकल क्विंटल 1400 700 2200 1200
खरबुज लोकल क्विंटल 15 500 2700 1500
अंबाडी भाजी लोकल नग 433 500 500 500
बटाटा लोकल क्विंटल 677 600 1450 1100
बटाटा तळेगाव क्विंटल 180 1300 1500 1400
भेडी --- क्विंटल 29 1650 3100 2500
भेडी लोकल क्विंटल 15 500 2200 1200
चाकवत लोकल नग 305 1200 1500 1300
फ्लॉवर --- क्विंटल 20 1500 3000 2500
फ्लॉवर लोकल नग 6176 400 1440 800
गाजर लोकल क्विंटल 37 2300 3000 2650
गवार लोकल क्विंटल 21 2400 4750 3750
काकडी --- क्विंटल 35 200 3500 2000
काकडी लोकल क्विंटल 24 700 4500 3000
कांदा --- क्विंटल 70 300 940 700
कांदा लाल क्विंटल 19830 175 1300 725
कारली --- क्विंटल 2 4100 5400 5400
कारली लोकल क्विंटल 18 2500 4500 3250
कोबी लोकल क्विंटल 117 550 1000 800
कोथिंबिर --- नग 6660 8 21 14
कोथिंबिर लोकल नग 1455 600 1600 1000
लसूण --- क्विंटल 10 3000 5500 5000
मेथी भाजी लोकल नग 3421 800 1500 1000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 51 1500 2800 2000
पालक --- क्विंटल 2050 8 10 9
पालक लोकल नग 1952 500 1000 700
शेपू लोकल नग 376 400 1200 800
शेवगा --- क्विंटल 13 1000 2500 2200
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 6 1000 5200 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 6 1000 5000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 100 200 1300 700
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 456 200 1600 700
वांगी --- क्विंटल 24 600 7800 4000
वांगी --- नग 1950 12 15 14
वांगी लोकल क्विंटल 18 700 3000 1500
चिंच --- क्विंटल 100 5000 5900 5325
चिंचोका --- क्विंटल 7 1775 1775 1775
लसूण लोकल क्विंटल 112 3200 10000 6300
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 13 3500 6700 5000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 52 2500 3500 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 33441

Solapur bajar bhav today


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती